Aktualizacja SYSTEMU BIOS [ALBICHDL357] dla zestawów laptopów Intel® NUC X15 — LAPAC71G, LAPAC71H

747246
2/17/2023

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera opcje aktualizacji oprogramowania sprzętowego Intel® Aptio* V UEFI zestawów laptopów Intel® NUC X15 — LAPAC71G, LAPAC71H.

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 13.3 MB
 • SHA1: EA0B584F44DF70E7E7E5E3F8B4A35BDCCF3896F9
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 37.1 MB
 • SHA1: ED2494FE38770AC34554A09836FAC41C9909CE24
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 12.6 MB
 • SHA1: 791C0C0996AA862FA67AF723929BC844273C831B

Szczegółowy opis

Celu
Ten rekord pobierania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS zestawów laptopów Intel® NUC X15 — LAPAC71G, LAPAC71H.

Który plik wybrać?

 • Ekspresowa aktualizacja systemu BIOS [AKADEMIK 357.0060.EBU.exe] — Samodzielne rozpakowywanie pliku aktualizacji opartego na systemie Windows*, zaprojektowanego do stosowania w systemach Windows.
 • Aktualizacja systemu BIOS przez system F7 [AC0060. CAP] — . Plik CAP do wykorzystania w metodzie aktualizacji systemu BIOS przez system F7. Wymaga ono pendrive'a USB.
 • Odzyskiwanie systemu BIOS [NIEMDL357.0060. RECOVERY.zip] — w mało prawdopodobnym przypadku przerwania aktualizacji systemu BIOS może się okazać, że system BIOS pozostawiony zostanie w stanie niezdatnym do użytku. Skorzystaj z aktualizacji systemu BIOS odzyskiwania, aby wyjść z tego stanu. Wymaga ono pendrive'a USB. Postępuj zgodnie z instrukcjami odzyskiwania w pliku Readme.

Uwaga

 • Narzędzia integratorów Intel® Aptio* Vzaprojektowane tak, aby pomóc integratorom (zwykle pracujemy w środowisku produkcyjnym lub korporacyjnym) w procesie dostosowywania BIOS/SMBIOS, wstrzykiwaniu klucza produktu dla systemu Windows* (aktywacja OEM 3.0, OA3), zmianie logo i tak na produktach opartych na Intel® NUC AptioV.
 • Plik readme zawiera instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla zaawansowanych użytkowników. Można również znaleźć szczegółowe instrukcje krok po kroku dotyczące sposobu korzystania z każdej z tych metod aktualizacji systemu BIOS.
 • Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co nowego, poprawek błędów i znanych problemów w tej wersji BIOS.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.