Narzędzie do usuwania przechowywania obrazów dla produktów laptop Intel NUC

749803
10/24/2022

Wprowadzenie

To narzędzie powinno usunąć wszelkie informacje dotyczące przechowywania/trzymania obrazu na wyświetlaczach laptop Intel NUC.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 336.2 KB
  • SHA1: 30D583DBA996C0324123E24A50822BF99269FDAB

Szczegółowy opis

Celu

To narzędzie ma na celu usunięcie przechowywania obrazu na wszelkich zestaw laptopa Intel® NUC doświadczających tego problemu. Narzędzie musi działać w trybie pełnego ekranu przez co najmniej 24 godziny. "Zacięcie" obrazu może zająć więcej niż 24 godziny.

W celu uzyskania instrukcji zapoznaj się z załączonym przewodnikiem użytkownika.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.