Sterownik połączenia sieciowego Marvell AQtion* (LAN) dla systemu Windows 11* dla zestawu Intel® NUC 13 Extreme — NUC13RNG/element obliczeniowy Intel® NUC Extreme — NUC13SBB

751927
11/8/2022

Wprowadzenie

Pakiet ten zawiera sterownik karty sieciowej Marvell AQtion* (LAN) Ethernet dla systemu Windows 11* dla zestawu Intel® NUC 13 Extreme — NUC13RNG/element obliczeniowy Intel® NUC Extreme — NUC13SBB

Dostępne pliki do pobrania

  • Rozmiar: 277.7 KB
  • SHA1: 03AE34F3506CEC0C5B6C05A0C5CAD69DC4818D54

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik karty sieciowej Marvell AQtion* Network (LAN) Ethernet dla systemu Windows 11* dla zestawu Intel® NUC 13 Extreme — NUC13RNG/element obliczeniowy Intel® NUC Extreme — NUC13SBB.

Instalacja sterownika

  1. Rozpakuj folder zip, LAN_Marvell-Win10_Win11-3.1.7.zip.
  2. Kliknij dwukrotnie, wybierz 11 folderu
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aqnic650.inf i wybierz zainstaluj.

Uwaga

Ten sterownik nie ma zastosowania do produktów NUC13SBBi9F, NUC13SBBi7F, NUC13SBBi5F.

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.