Sterownik audio ALC4050 dla systemu Windows 11* dla zestawu Intel® NUC 13 Extreme — NUC13RNG/element obliczeniowy Intel® NUC Extreme — NUC13SBB

752060
11/8/2022

Wprowadzenie

Pakiet ten zawiera sterownik dla systemu audio Realtek ALC4050 dla systemu Windows 11* dla zestawu Intel® NUC 13 Extreme — NUC13RNG/element obliczeniowy Intel® NUC Extreme — NUC13SBB.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11 Family*
  • Rozmiar: 16.2 MB
  • SHA1: E346255B009EA0E58976F2A13C6FD05213CD05FE

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik audio Realtek ALC4050 dla przedniego panelu audio dla systemu Windows 11* dla zestawu Intel® NUC 13 Extreme — NUC13RNG/element obliczeniowy Intel® NUC Extreme — NUC13SBB.

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.