Sterownik szeregowe we/wy Intel® dla systemu Windows 11* dla zestawu Intel® NUC 13 Extreme — NUC13RNG/element obliczeniowy Intel® NUC Extreme — NUC13SBB

752072
11/8/2022

Wprowadzenie

Instaluje sterownik szeregowe we/wy Intel® dla systemu Windows 11* dla zestaw Intel® NUC NUC13RNG i zestawu Intel® NUC 13 Extreme — NUC13RNG/element obliczeniowy Intel® NUC Extreme — NUC13SBB.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11 Family*
  • Rozmiar: 2.9 MB
  • SHA1: FCF590F5094EFCB47AF44043362B34A40427AC39

Szczegółowy opis

Instaluje sterownik kontrolera hosta szeregowe we/wy Intel® dla systemu Windows 11* dla zestaw Intel® NUC NUC13RNG i zestawu Intel® NUC 13 Extreme — NUC13RNG/element obliczeniowy Intel® NUC Extreme — NUC13SBB.

Celu

Sterownik szeregowe we/wy Intel jest wymagany, jeśli planujesz korzystać z kontrolerów hosta GPIO.

Instrukcje:

  1. Pobierz i rozpakuj SerialIO-Win11-30.100.2221.20.zip
  2. Zrealiz SetupSe technologie.exe

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.