Technologia pamięci Intel® Rapid dla produktów zestaw Intel® NUC NUC13RNG i element obliczeniowy Intel® NUC Extreme NUC13SBB podczas korzystania z systemu Windows 11*

752083
11/8/2022

Wprowadzenie

Instaluje Technologia pamięci Intel® Rapid (RAID) dla produktów zestaw Intel® NUC NUC13RNG i element obliczeniowy Intel® NUC Extreme NUC13SBB

Dostępne pliki do pobrania

  • Rozmiar: 11.5 MB
  • SHA1: 0730A8A619782BE87075EAF2D5BF74B079D5A29A

Szczegółowy opis

Celu

Sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) obsługuje konfigurację i włącza wiele funkcji, w tym:

  • Konfiguracja i konserwacja woluminów RAID
  • Intel® RST

Uwaga:

Przed instalacją sterownika Intel RST upewnij się, że VMD jest włączony w BIOS-ie.

Instalacji:

  • Pobierz i rozpakuj RST-Win11-19.5.1.1040.zip i wykonaj SetupRST.exe

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.