Intel® Killer™ Performance Suite dla systemu Windows 11* dla zestawu Intel® NUC 13 Extreme — NUC13RNG/element obliczeniowy Intel® NUC Extreme — NUC13SBB

757296
11/8/2022

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje Wi-Fi, sterowniki Ethernet i oprogramowanie Killer dla systemu Windows 11* dla zestawu Intel® NUC 13 Extreme — NUC13RNG/element obliczeniowy Intel® NUC Extreme — NUC13SBB.

Dostępne pliki do pobrania

  • Rozmiar: 69 MB
  • SHA1: DEC8635F3D9D451594AD37D37E5FFEABC42A366A

Szczegółowy opis

Celu

Pakiet Intel® Killer™ Performance Suite instaluje Wi-Fi dla systemu Windows 11*, sterowniki Ethernet i oprogramowanie sieciowe Killer dla zestawu Intel® NUC 13 Extreme — NUC13RNG/element obliczeniowy Intel® NUC Extreme — NUC13SBB.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.