Intel® Data Center Diagnostic Tool dla procesorów Intel® Xeon® dla systemu Windows

766555
1/20/2023

Wprowadzenie

Intel® Data Center Diagnostic Tool dla procesorów Intel® Xeon® dla systemu Windows*

Dostępne pliki do pobrania

  • Rozmiar: 9.3 MB
  • SHA1: C7CB0518E6A7746A3742CA13B1A6C2151EDE77A9

Szczegółowy opis

Celu

Intel Data Center Diagnostic Tool to aplikacja dostępna zarówno dla systemów operacyjnych Linux*, jak i Windows*.

Począwszy od wersji 558, narzędzie można zainstalować w systemie Windows* przy użyciu dostarczonego instalatora MSI i działać na dowolnej wersji systemu Windows* obecnie obsługiwanej przez firmę Microsoft.

Zapoznaj się z informacjami o wersji systemu Windows* Server, aby określić, które wersje systemów Windows* Server są obecnie dostępne i obsługiwane.

W celu uzyskania najlepszego zasięgu uruchom aplikację w systemie głównym serwera. Można uruchomić go w kontenerze lub maszynie wirtualnej, ale pamiętaj, że niektóre funkcje mogą zostać wyłączone.

Obsługiwane procesory:

  • Skalowalne procesory Intel® Xeon® czwartej generacji (wcześniej Sapphire Rapids)
  • Skalowalne procesory Intel® Xeon® trzeciej generacji (wcześniej Ice Lake i Cooper Lake)
  • Skalowalne procesory Intel® Xeon® drugiej generacji (wcześniej Cascade Lake)
  • Skalowalne procesory Intel® Xeon® jedenastej generacji (wcześniej Skylake)
  • Rodzina procesorów Intel® Xeon® E5 v4 (wcześniej Broadwell)
  • Rodzina procesorów Intel® Xeon® E7 v4 (wcześniej Broadwell)

Uwaga: Dla programistów: firma Intel rozpoczęła projekt Open Data Center Diagnostic Project, który otwiera strukturę diagnostyki centrów przetwarzania danych firmy Intel i przeprowadza wybrane testy. Zapewnia to programistom spójną strukturę rozwoju testów, która zachęca społeczność Open-Source do usprawnienia zarządzania flotą w chmurze poprzez stworzenie unikalnych ekranów testowych i innych innowacyjnych rozwiązań. Aby uzyskać więcej informacji i uzyskać dostęp do tego frameworku i testów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.