Sterownik DCH grafiki Intel® dla systemu Windows® 10 i Windows 11* dla zestawów Intel® NUC 9 Enthusiast — NUC9ixQNX i NUC9vQNX

768956
2/16/2023

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje sterownik DCH grafiki Intel® dla systemu Windows® 10 i Windows 11* dla zestawów Intel® NUC 9 Enthusiast — NUC9ixQNX i NUC9vQNX.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 507.3 MB
  • SHA1: F391F4BF760BE806073EBC2B870216682D0C6BA5

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik DCH grafiki Intel® dla systemu Windows® 10 i Windows 11* dla zestawów Intel® NUC 9 Enthusiast — NUC9ixQNX i NUC9vQNX.

Czym są sterowniki DCH? Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Zapoznaj się z informacjami o wersji , aby uzyskać instrukcje instalacji, obsługiwany sprzęt i nie tylko.

Pamiętaj, aby sprawdzić gameplay.intel.com, gdzie znajdziesz zalecane ustawienia gry dla wielu innych ulubionych gier komputerowych.

Wszelkie problemy graficzne występujące przy użyciu ogólnych sterowników grafiki Intel należy zgłaszać bezpośrednio firmie Intel. Klienci korporacyjni powinni zawsze korzystać ze sterowników producenta OEM i zgłaszać wszystkie problemy za pośrednictwem dostawcy, za pośrednictwem dostawcy, za pośrednictwem firmy i wsparcia technicznego.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.