Sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) dla 64-bitowego systemu Windows® 10 i Windows 11* dla zestawów Intel® NUC 11 Pro i minikomputerów — NUC11TN

771893
2/23/2023

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) dla systemu Windows 11* dla zestawów Intel® NUC 11 Pro — NUC11TN.

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 13 MB
 • SHA1: C44007E87E098F7AE4414AC5E4083FBA646A8169
 • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 3.1 MB
 • SHA1: 44F3B3395DD0C687931B17B93C2DE3498ED2908A

Szczegółowy opis

Celu

Sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) obsługuje konfigurację i włącza wiele funkcji, w tym:

 • Konfiguracja i konserwacja woluminów RAID i Optane™
 • Intel® RST

Które pliki używać?

 • SetupRST.exe
  • Obsługuje zaawansowane funkcje, takie jak zarządzanie woluminami macierzy RAID i Intel® System Recovery Technology (Intel® SRT).
 • RST_F6Floppy.zip (opcjonalnie)
  • Może być wymagane podczas instalacji systemu operacyjnego (OS) w celu wykrywania dysków PCIe* NVMe*.

Uwaga

Przed instalacją sterownika RST upewnij się, że VMD jest włączony w BIOS-ie.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.