Bliższe funkcje inteligentne dzięki chmurze brzegowej

Odmień swoją firmę dzięki nowej warstwie inteligentnych funkcji, która dostarcza informacje w czasie rzeczywistym.

Chmura brzegowa przybliża wygodę i dostępność technologii chmurowych do miejsc tworzenia i implementowania danych. Dzięki gromadzeniu, przechowywaniu oraz przetwarzaniu danych na brzegu sieci firmy szybko otrzymują istotne spostrzeżenia i mogą od razu podjąć odpowiednie działania.

Czym jest chmura brzegowa?

Przetwarzanie w chmurze doprowadziło do niewiarygodnych przemian w firmach każdego rozmiaru. Obecnie przedsiębiorstwa wzmacniają przetwarzanie w chmurze za pomocą przetwarzania brzegowego dla niektórych rodzajów obciążeń, takich jak aplikacje wrażliwe na opóźnienia.

Brzegowe przetwarzanie w chmurze zapewnia wygodę chmury w sieciach brzegowych. Chmury brzegowe hostowane są przez mikrocentra przetwarzania danych, które przechowują, analizują i przetwarzają dane szybciej, niż jest to możliwe za pomocą połączenia z centrum przetwarzania danych.

Chmura brzegowa i centra przetwarzania danych

Zazwyczaj usługi w chmurze obsługiwane są przez duże centra przetwarzania danych. Mogą to być chmury prywatne hostowane na lokalnej infrastrukturze lub usługi chmury publicznej od dostawców, takich jak Amazon Web Services, Google Cloud lub Microsoft Azure.

Chociaż przetwarzanie w chmurze znakomicie sprawdza się w przypadku przetwarzania danych wymagającego dużej ilości zasobów i przy obciążeniach takich jak szkolenie AI, stwarza ono również problemy związane z opóźnieniami dla niektórych obciążeń roboczych, ponieważ dane muszą pokonać całą drogę do centrum przetwarzania danych i z powrotem. W wielu przypadkach firmy mogą uzyskać informacje w czasie rzeczywistym dzięki wykorzystaniu przetwarzania brzegowego.

Strategia chmury brzegowej umiejscawia inteligentne węzły brzegowe bliżej zasobów lokalnych, sprzętu i urządzeń z odpowiednim oprogramowaniem, by móc dostarczać usługi w sposób podobny do korzystania z usług chmury publicznej.

Zalety chmury brzegowej

Chmura brzegowa oferuje kilka unikalnych zalet:

Zalety

Bliskość

Technologia brzegowa utrzymuje wrażliwe i zastrzeżone informacje bliżej ich źródła oraz umożliwia zgodność z regulacjami dotyczącymi lokalizacji danych.

Koszty

Koszty związane z przesyłaniem olbrzymich ilości danych sumują się. Wykonywanie obliczeń na brzegu sieci ogranicza te koszty.

Wgląd w informacje w czasie rzeczywistym

Bez względu na szybkość połączenia 5G lub sieci, przesyłanie dużych ilości danych na duże odległości wymaga czasu. Chmura brzegowa może ograniczyć opóźnienia dla aplikacji brzegowych, które zależne są od uzyskiwania informacji w czasie rzeczywistym.

Jednym z przykładów zastosowań chmury brzegowej jest dostarczanie doznań wizualnych. Serwisy streamingowe, gry w chmurze i inne obciążenia wizualne stają się coraz popularniejsze. Aby im sprostać, dostawcy usług w chmurze oraz usług komunikacyjnych przenoszą obciążenia na brzeg sieci. Usługi chmury brzegowej hostowane w mikrocentrach przetwarzania danych pomagają obsługiwać te obciążenia wizualne i osiągnąć niższe opóźnienia zapewniające klientom wspaniałe doświadczenia.

Serwery brzegowe

Serwery brzegowe działają jak mikrocentra przetwarzania danych, zapewniając moc obliczeniową na potrzeby chmury brzegowej.

Chociaż często przybierają one formę typowego serwera, istnieje również wiele innych konstrukcji. Przykładowo, wytrzymały laptop, urządzenie zbudowane specjalnie w tym celu lub solidne urządzenie brzegowe wyposażone w inteligentne funkcje może działać jako serwer brzegowy.

Serwery brzegowe w porównaniu z serwerami źródłowymi

W przypadku modeli biznesowych, które wykorzystują streamowane treści, takie jak muzyka, filmy lub interaktywne strony z grami, rozproszona sieć dostarczania treści (CDN) łączy w sobie zalety serwerów źródłowych i serwerów brzegowych, aby przybliżyć treści do użytkowników końcowych.

Architektura sieci brzegowej

Wdrożenia sieci brzegowej mogą obejmować wiele warstw, różne podejścia do bezpieczeństwa serwerów oraz różnorodne urządzenia brzegowe zoptymalizowane pod kątem konkretnych potrzeb.

W praktyce, urządzenia końcowe takie jak inteligentne kamery stanowią „linię frontu” przetwarzania brzegowego, ponieważ znajdują się fizycznie najbliżej użytkowników, sprzętu lub procesów biznesowych, którym służą. Serwery brzegowe i serwery źródłowe oferują dodatkową warstwę na cele przetwarzania brzegowego. Przejmują one funkcje pośrednika pomiędzy lokalnymi systemami i scentralizowanymi zasobami biznesowymi. Główne centrum przetwarzania danych stanowi kolejną warstwę, ponieważ znajduję się najdalej od fizycznych punktów końcowych.

Dzięki wykonywaniu obliczeń w odpowiedniej warstwie przedsiębiorstwa mogą jak najefektywniej wykorzystywać swoje zasoby i opracowywać skuteczniejsze strategie Internetu rzeczy (IoT). Weźmy na przykład cyfrowy system zabezpieczeń i nadzoru. Inteligentne kamery na brzegu sieci są w stanie wykryć ruch w czasie rzeczywistym i wywołać alarm. Pobliski serwer brzegowy może następnie przetworzyć dane i określić, czy dany ruch stwarza zagrożenie, a chmura może długoterminowo gromadzić i analizować dane, by pomóc firmom zrozumieć wzory środowiskowe.

Rozwiązania chmury brzegowej umożliwiają gromadzenie i analizę danych bliżej ich źródła w celu dostarczania przydatnych informacji biznesowych i zapewnienia klientom lepszych doświadczeń.

Technologia Intel® dla chmury brzegowej

Produkty i technologie Intel® umożliwiają rozproszoną inteligencję od brzegu sieci do chmury, zapewniając przetwarzanie i przechowywanie danych oraz łączność, gdzie tylko są one potrzebne. Przy pomocy naszego ekosystemu składającego się z producentów OEM, niezależnych dostawców oprogramowania oraz integratorów systemów pomagamy klientom we wdrażaniu strategii przetwarzania brzegowego i chmury brzegowej, rozpoczynając od wykorzystania naszych wysokowydajnych procesorów klasy serwerowej.

Skalowalne procesory Intel® Xeon®

Skalowalne procesory Intel® Xeon® stanowią podstawę wysokowydajnych serwerów brzegowych. Zapewniają one skalowalność, prędkość i niezawodność, potrzebne do obsługi środowisk przetwarzania brzegowego oraz szeregu obciążeń roboczych. Ponadto, skalowalne procesory Intel® Xeon® drugiej generacji wykorzystują technologię Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) do przyspieszania aplikacji AI, a także pamięć trwałą Intel® Optane™ DC do przechowywania i szybkiego przetwarzania danych, by pomóc obniżyć koszty i zapewnić wysoką gęstość maszyn wirtualnych na cele przetwarzania brzegowego.

Pamięć masowa i połączenia sieciowe

W celu szybkiego dostarczania treści serwery brzegowe muszą być w stanie przechowywać i jak najszybciej uzyskiwać dostęp do „gorących” i „ciepłych” danych. Dyski półprzewodnikowe Intel® są pomocne w optymalizacji przechowywania danych przy jednoczesnym zwiększeniu opłacalności. Dyski SSD Intel® Optane™ DC cechują się niezwykle krótkim czasem reakcji i wysokim stopniem przewidywalności, co umożliwia szybki, niezawodny dostęp do danych. Dyski Intel® 3D NAND SSD zapewniają znacznie większą wydajność, gęstość i niezawodność niż dyski twarde, dzięki czemu skutecznie zastępują one starsze rozwiązania pamięci masowej oparte na dyskach twardych.

Ponadto, karty sieciowe Intel® Ethernet, kontrolery i akcesoria zapewniają sprawdzone możliwości przyspieszania przepływu danych w obrębie całej sieci.

Rozwiązania od partnerów firmy Intel

Ekosystem rozwiązań brzegowych programu Intel® Network Builders to element naszego szerszego ekosystemu składającego się z niezależnych dostawców oprogramowania, dostawców rozwiązań i producentów OEM. Dostawcy ci przyspieszają rozwój i wdrażanie technologii brzegowych, co poprawia dostęp do przetestowanych i zoptymalizowanych rozwiązań dla brzegu sieci i środowisk chmury.

Ponadto, rozwiązania Intel® IoT Market Ready (Intel® IMRS) to kompleksowe rozwiązania do przetwarzania brzegowego dla firm, z optymalizacjami, by przyczynić się do rozwoju firmy w każdym segmencie branży.

Program Intel® Data Center Builders jednoczy globalną sieć dostawców, aby zoptymalizować rozwiązania i technologie dla centrum przetwarzania danych oraz zaspokoić potrzeby klientów.

Bezpieczeństwo chmury brzegowej

Wdrożenia brzegowe – oraz połączone z nimi urządzenia – muszą chronić dane firmy i klientów. Naruszenia bezpieczeństwa mogą zagrażać wrażliwym danym, tajemnicom handlowym lub innym zastrzeżonym informacjom firmy. Mogą one zakłócić procesy biznesowe lub nawet całkowicie wstrzymać działalność firmy. Naruszenia ochrony danych mogą również skutkować kosztowymi grzywnami i osłabić zaufanie klienta do firmy.

Produkty firmy Intel oferują krzemowe technologie zabezpieczeń, które pomagają w ochronie potencjalnych powierzchni ataku.1 Technologie te pomagają stworzyć zaufaną podstawę dzięki liniom produktów obejmującym brzeg sieci, punkty końcowe, centrum przetwarzania danych, chmurę i sieć. Firmy mogą czerpać korzyści z uproszczonego procesu wdrażania i integracji dzięki wspólnemu podejściu w zakresie bezpieczeństwa.

Wszechobecna inteligencja

Wraz z naszym ekosystemem partnerów firma Intel oferuje firmom kompleksowe technologie z zakresu przetwarzania brzegowego, IoT, 5G oraz AI. W rezultacie, firmy mogą korzystać z inteligencji tam, gdzie oferuje ona największą wartość – na brzegu sieci, w chmurze lub w innym dowolnym miejscu.

Jesteśmy tu, żeby Ci pomóc


Czy chcesz porozmawiać z firmą Intel na temat potrzeb związanych z kolejnym projektem technologicznym?

Odkryj technologie i rozwiązania dla brzegu sieci

Dowiedz się, jak oferta rozwiązań firmy Intel i ekosystem branżowy mogą pomóc Ci w zaprojektowaniu i wdrożeniu rozwiązań brzegowych.

Systemy przetwarzania brzegowego

Technologie Intel® przenoszą AI, analitykę i rozpoznawanie obrazów na brzeg sieci, by zapewnić prawdziwie rozproszoną inteligencję.

Dowiedz się więcej

Urządzenia brzegowe

Inteligentne urządzenia gromadzą i przetwarzają dane, by zapewnić szybsze pozyskiwanie informacji biznesowych na brzegu sieci.

Więcej informacji

Komputerowe systemy wizyjne

Rozwiń możliwości swojej firmy dzięki inteligentnym systemom opartym na kamerach, które pomagają w automatyzowaniu procesów, zwiększeniu wydajności oraz wzbogaceniu doświadczeń klientów.

Więcej informacji

Przetwarzanie w chmurze

Systemy oparte na chmurze pomagają obecnym firmom w wirtualizacji przechowywania danych, przeprowadzaniu analiz, szkoleniu AI oraz innych procesach.

Więcej informacji

Zastrzeżenia i uwagi prawne

Informacja o optymalizacji: kompilatory firmy Intel nie zawsze optymalizują w tym samym stopniu dla mikroprocesorów firm innych niż Intel® w przypadku optymalizacji, które nie są specyficzne dla mikroprocesorów Intel®. Optymalizacje te obejmują zestawy instrukcji SSE2, SSE3 i SSSE3 oraz inne optymalizacje. Firma Intel nie gwarantuje dostępności, funkcjonalności czy skuteczności każdej optymalizacji w przypadku mikroprocesorów niewyprodukowanych przez firmę Intel. Optymalizacje dla tego produktu zależne od mikroprocesora przeznaczone są do użytku z mikroprocesorami Intel®. Niektóre optymalizacje niespecyficzne dla mikroarchitektury Intel® są zastrzeżone dla mikroprocesorów Intel®. Więcej informacji dotyczących konkretnych zestawów instrukcji objętych niniejszą uwagą prawną można znaleźć w materiałach informacyjnych i podręcznikach użytkownika właściwych dla produktu. Nr wersji informacji: 20110804

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie intel.pl.

Opisane scenariusze obniżenia kosztów mają stanowić przykłady na to, jak dany produkt oparty na technologiach Intel® może w określonych warunkach i konfiguracjach wpłynąć na generowanie kosztów oraz zapewnić oszczędności. Warunki mogą ulec zmianie. Firma Intel nie gwarantuje żadnych poziomów kosztów ani ich obniżenia.

Intel, logo Intel oraz inne znaki Intel są znakami towarowymi Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych.

Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli. 

© Intel Corporation

Informacje o produktach i wydajności

1Całkowite zabezpieczenie systemu komputerowego jest niemożliwe. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie intel.pl.