Architektura Intel® Modular Edge Compute Architecture

Architektura Intel® Modular Edge Compute Architecture rozwija koncepcję tradycyjnych produktów brzegowych i umożliwia klientom skalowanie przetwarzania brzegowego w ich własnej lokalizacji. Zapewnia elastyczność, prędkość wdrażania rozwiązań brzegowych i zwiększa możliwości wielu konstrukcji w celu przekształcenia ich w serwery brzegowe, w szafach serwerowych i nie tylko. Obniża całkowite koszty posiadania (TCO), zwiększa interoperacyjność poprzez standardy specyfikacji i zapewnia platformę brzegową do innowacji, które umożliwiają zwiększanie skali, aby zaspakajać potrzeby biznesowe na brzegu sieci.

Branże i przypadki użycia

Często zadawane pytania

Jest to podstawa gotowych lub specjalistycznych skalowalnych systemów i rozwiązań IoT, które mogą być stosowane w określonych branżach oraz lokalnych rozwiązań brzegowych z połączeniami sieciowymi.

Jest to specyfikacja architektury referencyjnej, która rozwija koncepcję tradycyjnych produktów brzegowych i umożliwia klientom skalowanie ich obliczeń brzegowych lokalnie.

Zapewnia elastyczność i prędkość wdrażania rozwiązań brzegowych oraz zwiększa możliwości wielu konstrukcji w celu przekształcenia ich w serwery brzegowe z szafami serwerowymi i nie tylko.

Naszym celem jest zwiększenie popularności technologii Intel® (HW, SW) ze zoptymalizowaną wydajnością obliczeń i obciążeń roboczych jak najbliżej miejsca, w którym faktycznie generowane są dane.

Chcemy Ci pomóc. Aby rozpocząć, prześlij wniosek o kontakt z firmą Intel lub jej autoryzowanym partnerem.

© Intel Corporation. Intel, logo Intel i inne znaki Intel są znakami towarowymi Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych.

Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli.

Technologie firmy Intel mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług.

Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny. Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.