Wszechobecna inteligencja

Wzbudzanie fali transformacyjnej wiedzy, która wyniesie firmy, branże, a nawet całe społeczeństwa na poziom osiągnięć, jaki dotąd mogliśmy sobie tylko wyobrażać.

Wiedza od brzegu sieci do chmury

Firmy chcące podnosić efektywność i zwiększać skalę działalności od długiego czasu korzystają z systemów przetwarzania w chmurze. Teraz źródłem nowych możliwości są lokalne serwery, bramy oraz inteligentne, połączone urządzenia końcowe. Systemy przetwarzania brzegowego mogą pomóc firmom w obniżeniu kosztów i stopnia złożoności operacji przemieszczania danych oraz wykorzystaniu ich nowych strumieni.

Co to są systemy przetwarzania brzegowego?

Modele biznesowe dzisiejszych firm często obejmują rozproszone geograficznie oddziały, zakłady produkcyjne, sklepy lub usługi. W systemach przetwarzania brzegowego serwery brzegowe, urządzenia brzegowe Internetu rzeczy (IoT) i funkcje przetwarzania danych są zlokalizowane w wielu różnych miejscach — tam, gdzie określone zasoby są najbardziej potrzebne. Dzięki temu firmy mogą łączyć obciążenia analityczne, multimedialne i sieciowe oraz przybliżać je do osób i procesów, które ich potrzebują, umożliwiając pozyskiwanie w czasie rzeczywistym wiedzy przeobrażającej działalność i doświadczenia użytkowników.

Zalety przetwarzania brzegowego

Funkcje inteligentne na brzegu sieci mogą zapewnić firmom dokładniejszy obraz działalności i ułatwić kształtowanie nowych doświadczeń. Oferowane przez firmę Intel technologie SI i 5G pozwalają pozyskiwać wyjątkowo wartościową wiedzę z danych brzegowych, zapewniając urządzeniom możliwość widzenia, uczenia się i podejmowania decyzji w sposób i w miejscach, które dotąd nie były możliwe. W miarę dynamicznego wzrostu ilości danych generowanych przez połączone urządzenia technologie te będą zyskiwać na znaczeniu.

Ponieważ rozproszone systemy przetwarzania brzegowego zbierają i analizują dane lokalnie, mają kilka zalet.

Spełnianie wymogów dotyczących lokalności danych i ochrony prywatności

Z transferem poufnych lub zastrzeżonych informacji między brzegiem sieci a centralną hurtownią danych wiążą się możliwe zagrożenia bezpieczeństwa. W przypadku systemów przetwarzania brzegowego dane pozostają w źródle lub jego pobliżu, co zapewnia bezpieczeństwo informacji i własności intelektualnej oraz pozwala spełnić wymogi dotyczące lokalności danych.

Redukcja kosztów transmisji

Ponieważ obecnie urządzenia generują wyjątkowo dużą ilość danych, koszty przepustowości niezbędnej do transmisji tych danych na dużą skalę mogą znacznie wzrosnąć. W przypadku systemów przetwarzania brzegowego firma może zgodnie z przyjętą strategią wybrać dane, które mają być wysyłane do chmury.

Rezultaty w czasie rzeczywistym dzięki ultraniskiemu poziomowi opóźnień

I wreszcie bez względu na szybkość sieci czy połączenia 5G przesyłanie danych na dużą odległość wymaga czasu. W systemach uzależnionych od przekazu informacji w czasie rzeczywistym nawet kilka sekund może zdecydować o sukcesie lub porażce. Systemy przetwarzania brzegowego zmniejszają opóźnienia, co przekłada się na krótszy czas reakcji systemów.

Obniżanie stopnia złożoności

W sytuacji, gdy coraz więcej urządzeń generuje coraz więcej danych, istniejąca infrastruktura, ograniczenia przepustowości i przeszkody organizacyjne utrudniają pozyskiwanie wartościowej wiedzy. Co więcej, nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania dla każdego. Różne aplikacje wymagają różnych zasobów obliczeniowych i rozwiązań łączności oraz muszą spełnić różne standardy prawne i technologiczne.

Do zapewnienia wszechobecnych funkcji inteligentnych potrzebne są szeroki wybór, elastyczność i skuteczna współpraca.

Niewykorzystane możliwości na brzegu sieci

Od 33 ZB do 175 ZB

Oczekuje się, że do 2025 r. ilość danych na świecie wzrośnie ponad 5-krotnie1.

90 ZB na brzegu sieci

Szacuje się, że ponad 50 procent tych danych będzie generowanych na brzegu sieci1.

150 miliardów urządzeń brzegowych

Prognozuje się 10-krotny wzrost przetwarzania danych w czasie rzeczywistym1.

Technologie Intel® dla urządzeń brzegowych

Urządzenia inteligentne przeznaczone do efektywnej pracy w środowisku brzegowym mają różne formy — od kamer przez drony i komputery po oznakowania cyfrowe — które odpowiadają różnym scenariuszom użytkowania. Często urządzenia te mają wbudowane technologie służące do przetwarzania zebranych danych. Dzięki umieszczeniu funkcji inteligentnych i narzędzi analitycznych w samych urządzeniach instalacje brzegowe niemal natychmiast dostarczają wartościowe informacje.

Więcej informacji ›

Rzeczywiste oblicze inteligencji

Obecnie rozwiązania oparte na architekturze Intel® pozwalają na wdrażanie funkcji inteligentnych od brzegu sieci do chmury, zwiększając możliwości firm z różnych branż. Rozwiązania te polepszają istniejące procesy robocze oraz pomagają firmom w tworzeniu nowych, innowacyjnych usług i modeli aktywizacji klientów.

Opieka zdrowotna

W nowoczesnych szpitalach urządzenia IoT wyjątkowo dokładnie monitorują zdrowie i parametry życiowe pacjentów. Jeśli urządzenie wykryje nieprawidłowość, na przykład nietypowy rytm pracy serca, system może powiadomić personel medyczny.

Sprawdź, jak to możliwe

Przemysł

W fabrykach maszynowe systemy wizyjne z funkcjami SI mogą szybko identyfikować zmiany w środowisku pracy, wykrywając nieprawidłowości i zwiększając bezpieczeństwo pracowników.

Czytaj dalej

Sprzedaż detaliczna

W sklepach system obejmujący urządzenia IoT, kamery, funkcje SI i narzędzia do przetwarzania brzegowego może wykonywać złożone zadania — na przykład interpretować zachowania klientów i informować pracowników, gdzie powinni układać towar w celu zwiększenia sprzedaży.

Poznaj

Chmura danych wizualnych i multimedia

W warunkach rosnącej skali obliczeń na danych wizualnych i przetwarzania multimediów dostawcy usług chmurowych i telekomunikacyjnych oraz przedsiębiorstwa na nowo zastanawiają się nad takim rozłożeniem zasobów obliczeniowych na odcinku od brzegu do chmury, które zapewniłoby lepszą obsługę korzystania z  treści i innych zadań wizualnych.

Więcej informacji

Systemy przetwarzania brzegowego i chmurowego

Systemy przetwarzania brzegowego i chmurowego

Chociaż rozproszone systemy przetwarzania brzegowego znakomicie się sprawdzają w wielu scenariuszach, ważną rolę wciąż odgrywa przetwarzanie w chmurze. Właściwie brzeg i chmura wzajemnie się uzupełniają.

Systemy przetwarzania chmurowego i centra przetwarzania danych to znakomite rozwiązanie w przypadku obciążeń z zakresu przechowywania danych i obliczeń, które nie wymagają pozyskiwania wiedzy w czasie rzeczywistym. Przykładowo firma może wybrać system przetwarzania chmurowego do długoterminowego przetwarzania i analizowania danych lub obsługi takich zasobochłonnych obciążeń jak trening SI.

Z drugiej strony opóźnienie połączeń między chmurą i urządzeniami brzegowymi sprawia, że systemy przetwarzania chmurowego nie sprawdzają się w sytuacjach, gdy przedsiębiorstwo potrzebuje dostępu do wiedzy w czasie rzeczywistym. W takich przypadkach wyjątkowo korzystna okazuje się strategia chmury brzegowej.

Przeczytaj o chmurze brzegowej ›

Poznaj przetwarzanie chmurowe ›

Sztuczna inteligencja na obrzeżach sieci

SI na brzegu — dzięki technologiom Intel®

Zróżnicowana oferta firmy Intel w zakresie sprzętu i oprogramowania do obsługi sztucznej inteligencji na brzegu sieci zapewnia najbogatszy wybór i odpowiada różnym wymaganiom dotyczącym wydajności, możliwości i ceny — na miarę niemal dowolnych zastosowań w dowolnej branży.

Poznaj SI na brzegu >

Brzeg i sieć 5G

5G i brzeg sieci: rewolucyjne połączenie

Sieci komórkowe piątej generacji (5G) mają zapoczątkować rewolucję w łączności. Umożliwiając szybszą i obarczoną mniejszymi opóźnieniami transmisję danych z większej liczby urządzeń, sieci 5G ułatwią wdrażanie systemów przetwarzania brzegowego, ponieważ przybliżą funkcje inteligentne i analityczne do miejsc, w których są one potrzebne, oraz zapewnią dostęp do strategicznie rozmieszczonej pamięci masowej i usług.

Połączenie technologii IoT, SI i 5G przyczyni się do powstania zaawansowanych aplikacji. Nowe, rewolucyjne zastosowania obejmą spersonalizowane zakupy w czasie rzeczywistym, wyjątkowo realistyczne multimedia, rozszerzoną rzeczywistość i zautomatyzowaną robotykę.

Dowiedz się więcej >

Rozwiązania oparte na technologiach Intel®

Firma Intel stworzyła ekosystem inteligentnych rozwiązań brzegowych

Kompleksowa oferta firmy Intel obejmująca sprzęt, oprogramowanie i rozwiązania sieciowe pomaga w zapewnieniu funkcji inteligentnych na całym odcinku od brzegu do chmury. Nasz ekosystem odpowiada zróżnicowanym potrzebom systemów brzegowych, stanowiąc globalną sieć programistów i dostawców technologii, którzy są gotowi współpracować z klientami korporacyjnymi nad tworzeniem przełomowych rozwiązań.

Firma Intel dysponuje wyjątkową ofertą produktów obliczeniowych, oprogramowania, narzędzi dla programistów oraz innych technologii zoptymalizowanych pod kątem obsługi obecnych i przyszłych obciążeń na brzegu sieci. Wybierając firmę Intel na partnera, przedsiębiorstwa zyskują dostęp do niespotykanie szerokiego wyboru skalowalnych, gotowych do wdrożenia rozwiązań.

Odkryj rozwiązania >

Więcej zasobów dotyczących inteligencji na brzegu sieci

Dowiedz się, jak oferta i ekosystem firmy Intel mogą Ci pomóc w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań brzegowych, w tym sztucznej inteligencji na brzegu sieci.

Internet przedmiotów

Urządzenia IoT umożliwiają szybkie i inteligentne gromadzenie danych na brzegu sieci.

Więcej informacji

Zalety przetwarzania brzegowego

Wdrożenie inteligentnych funkcji brzegowych może się przyczynić do rozwoju firmy na kilka sposobów.

Obejrzyj film

Co to są komputerowe systemy wizyjne?

Komputerowe systemy wizyjne przy użyciu głębokiego uczenia analizują wideo i obrazy nieruchome, rozpoznają na nich obiekty oraz inteligentnie wykorzystują tak pozyskane informacje.

Czytaj dalej

Zestaw narzędzi OpenVINO™ w dystrybucji Intel®

Ten zestaw narzędzi upraszcza wdrażanie aplikacji wizyjnych i z zakresu głębokiego uczenia, jednocześnie optymalizując ich wydajność.

Więcej informacji

Zastrzeżenia i uwagi prawne

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie intel.pl.

Opisane scenariusze obniżenia kosztów mają stanowić przykłady na to, jak dany produkt oparty na technologiach Intel® może w określonych warunkach i konfiguracjach wpłynąć na generowanie kosztów oraz zapewnić oszczędności. Warunki mogą ulec zmianie. Firma Intel nie gwarantuje żadnych poziomów kosztów ani ich obniżenia.

Intel, logo Intel oraz inne znaki Intel są znakami towarowymi Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych.

© Intel Corporation

Informacje o produktach i wydajności

1Raport firmy IDC: The digitization of the world from edge to core (listopad 2018).