Poznaj bezpieczne, przystępne i szybkie produkty brzegowe Intel®

Przez całe lata razem z naszymi partnerami pracowaliśmy nad złożonością procesu kompatybilności technologii informacyjnej i technologii operacyjnej, dostrojeniem i zatwierdzeniem oprogramowania brzegowego. Wynikiem tej pracy są setki gotowych pakietów dla naszych klientów, stworzonych na podstawie ponad dziesiątek tysięcy wdrożeń u użytkowników końcowych. Wszystko to opiera się na sprawdzonym, stabilnym ekosystemie rozwoju, na którym można polegać. Wystawy sklepowe, wieże przekaźnikowe, zakłady produkcyjne — niezależnie od tego, jakiego rozwiązania brzegowego potrzebujesz, będzie ono oparte na technologiach Intel®.

Wytwarzaj prawdziwą wartość. Inteligentne rozwiązania brzegowe Intel® stają się obecnie rzeczywistością niezależnie od tego, czy chodzi o zautomatyzowaną fabryka Audi, czy rozwiązanie Sensormatic do zachowania dystansu społecznego w punktach sprzedaży detalicznej.

Obejrzyj infografikę ›

Przeczytaj podręcznik ›

Inteligencja, która rozciąga się od brzegu sieci po chmurę

Firma Intel służy pomocą we wdrażaniu inteligentnych rozwiązań dokładnie tam, gdzie są potrzebne, od urządzeń brzegowych, przez sieć, po centra danych, aby zapewnić jak największą wartość.

Zastrzeżenia i uwagi prawne

Oprogramowanie i obciążenia wykorzystane w testach wydajności mogły zostać zoptymalizowane pod kątem wydajnego działania tylko na mikroprocesorach Intel®.

Testy wydajności, takie jak SYSmark* i MobileMark*, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, komponentów, oprogramowania, operacji i funkcji. Dowolna zmiana wyżej wymienionych czynników może spowodować uzyskanie innych wyników. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł oraz innymi testami wydajności. Więcej informacji można znaleźć na stronie intel.com/benchmarks.

Technologie Intel® mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług.

Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny.

Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.

Informacje o produktach i wydajności

2Jednostka przetwarzania widzenia Intel® Movidius™ Myriad™ X jest w stanie zapewnić ogólną wydajność ponad 4 bilionów operacji na sekundę (TOPS). Wydajność ogólna to obliczenie architektury oparte na maksymalnej wydajności operacji na sekundę we wszystkich dostępnych jednostkach obliczeniowych. Wydajność jest inna dla każdej aplikacji.
3Kompilatory Intel nie zawsze optymalizują w tym samym stopniu mikroprocesory innych firm w przypadku tych optymalizacji, które nie są specyficzne dla mikroprocesorów Intel®. Optymalizacje te obejmują zestawy instrukcji SSE2, SSE3 i SSSE3 oraz inne optymalizacje. Firma Intel nie gwarantuje dostępności, funkcjonalności czy skuteczności każdej optymalizacji w przypadku mikroprocesorów nie wyprodukowanych przez firmę Intel. Optymalizacje dla tego produktu zależne od mikroprocesora przeznaczone są do użytku z mikroprocesorami Intel®. Niektóre optymalizacje niespecyficzne dla mikroarchitektury Intel® są zastrzeżone dla mikroprocesorów Intel®. Więcej informacji dotyczących konkretnych zestawów instrukcji objętych niniejszą uwagą prawną można znaleźć w materiałach informacyjnych i podręcznikach użytkownika właściwych dla produktu.