Informacje o produktach i wydajności

2Jednostka przetwarzania widzenia Intel® Movidius™ Myriad™ X jest w stanie zapewnić ogólną wydajność ponad 4 bilionów operacji na sekundę (TOPS). Wydajność ogólna to obliczenie architektury oparte na maksymalnej wydajności operacji na sekundę we wszystkich dostępnych jednostkach obliczeniowych. Wydajność jest inna dla każdej aplikacji.
3Kompilatory Intel nie zawsze optymalizują w tym samym stopniu mikroprocesory innych firm w przypadku tych optymalizacji, które nie są specyficzne dla mikroprocesorów Intel®. Optymalizacje te obejmują zestawy instrukcji SSE2, SSE3 i SSSE3 oraz inne optymalizacje. Firma Intel nie gwarantuje dostępności, funkcjonalności czy skuteczności każdej optymalizacji w przypadku mikroprocesorów nie wyprodukowanych przez firmę Intel. Optymalizacje dla tego produktu zależne od mikroprocesora przeznaczone są do użytku z mikroprocesorami Intel®. Niektóre optymalizacje niespecyficzne dla mikroarchitektury Intel® są zastrzeżone dla mikroprocesorów Intel®. Więcej informacji dotyczących konkretnych zestawów instrukcji objętych niniejszą uwagą prawną można znaleźć w materiałach informacyjnych i podręcznikach użytkownika właściwych dla produktu.