Przygotuj swoją sieć na przyszłość

Utwórz brzeg sieci już teraz, aby zapewnić możliwości wymagane przez nowe aplikacje brzegowe.

Najważniejsze informacje na temat brzegu sieci

 • Przeniesienie przetwarzania bliżej punktu tworzenia danych lub dostarczania usług w ramach infrastruktury fizycznej lub programowej na brzegu sieci może pomóc w optymalizacji wydajności systemu i umożliwić dostarczanie przydatnych analiz w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

 • Aby zyskać możliwości dla nowych i przyszłych przypadków użycia w komunikacji, nadszedł czas na utworzenie infrastruktury sieciowej na brzegu sieci.

 • Firma Intel oferuje pełen pakiet sprzętu, oprogramowania i narzędzi do infrastruktury brzegu sieci, aby sprostać potrzebom w zakresie kosztów, wydajności i czasu wprowadzenia na rynek.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Organizacje potrzebują zwinnych, skalowalnych sieci, aby sprostać rosnącym wymaganiom nowych i zmieniających się przypadków użycia, od streamowania multimediów przez roboty przemysłowe po inteligentne zarządzanie ruchem, a także, aby zapewnić najwyższą jakość usług. Przeniesienie przetwarzania na brzeg sieci, bliżej miejsca, w którym dane są tworzone i wykorzystywane, umożliwia uzyskanie szybkich i przydatnych analiz niezbędnych do przekształcenia szans w zyski oraz oszczędności operacyjnych.

Wartość zwinnego brzegu sieci

Usługodawcy stoją przed trudnym zadaniem — muszą oferować konkurencyjne, zróżnicowane usługi spełniające wymagania dotyczące wydajności współczesnych zastosowań wymagających dużych ilości danych i wrażliwych na opóźnienia, a także szybko dostosowywać się do zmieniających się standardów, aby oferować innowacyjne usługi jutra.

Dotychczasowe sieci oparte przede wszystkim na skonsolidowanym modelu przetwarzania i przechowywania danych w chmurze lub na infrastrukturze fizycznej o stałym przeznaczeniu muszą w opłacalny sposób zapewniać czas reakcji zbliżony do czasu rzeczywistego, który jest niezbędny w istniejących zastosowaniach. Kolejnym wyzwaniem jest skalowalność potrzebna do obsługi szybko rosnącej liczby czujników i urządzeń — szacuje się, że do 2022 roku będzie ich 50 miliardów1 — oraz dużych ilości danych w bliskiej przyszłości. Tu przewiduje się wzrost do 175 zettabajtów do 2025 roku2 3.

Reagując na oczekiwania klientów i jednocześnie kontrolując inwestycje oraz koszty operacyjne, infrastruktury sieciowe muszą zostać przekształcone, aby były zwinne, skalowalne i inteligentne. Muszą dostosowywać się do zmiennych wymagań systemowych, zmniejszając opóźnienie, zwiększając przepustowość i niezawodność, a także umożliwiając kapitalizację każdego punktu danych w sieci, co daje nowe możliwości zwiększenia przychodów i analiz.

W ramach tej zmodernizowanej infrastruktury wymagane jest połączenie wydajności przetwarzania brzegowego — na potrzeby wykorzystania, analiz i przechowywania danych w punkcie dostarczania usług lub u źródła tworzenia oraz wykorzystania danych — z infrastrukturą oprogramowania przygotowaną do obsługi w chmurze, działającą na udostępnianych zasobach fizycznych w celu optymalnego rozmieszczenia obciążeń dla uzyskania najwyższego zwrotu.

Zalety przetwarzania na brzegu sieci

Wdrożenie przetwarzania na brzegu sieci umożliwia inteligentne zarządzanie rozmieszczeniem obciążeń i ma kilka kluczowych zalet operacyjnych:

 • Większa prędkość i mniejsze opóźnienie. Przeniesienie przetwarzania i analizowania danych na brzeg sieci pomaga przyspieszyć reakcję systemu, umożliwiając szybsze transakcje i poprawę doświadczeń, co może być szczególnie istotne w zastosowaniach w czasie rzeczywistym.
 • Udoskonalone zarządzanie ruchem sieciowym. Minimalizacja ilości danych przesyłanych w sieci do chmury może zmniejszyć przepustowość oraz koszty przesyłania i przechowywania dużych ilości danych.
 • Większa niezawodność. Ilość danych przesyłanych jednocześnie w sieci jest ograniczona. W przypadku lokalizacji ze słabą łącznością internetową możliwość przechowywania i przetwarzania danych na brzegu sieci zwiększa niezawodność, gdy połączenie z chmurą zostanie zakłócone.
 • Udoskonalone zabezpieczenia. Gdy zostanie odpowiednio wdrożone rozwiązanie w zakresie przetwarzania brzegowego, może pomóc zwiększyć bezpieczeństwo danych, ograniczając transmisję danych przez Internet. Przykładowo w opiece zdrowotnej mogą także obowiązywać lokalne lub regionalne wymagania dotyczące ograniczenia przechowywania lub transmisji danych osobowych.
 • Zwinność i skalowalność. Dzięki możliwości strategicznego rozdzielenia przetwarzania danych w sieci firmy mogą uzyskać najwyższą wartość, wykorzystując aplikacje oraz ich zasoby we właściwych miejscach. Otwiera to szereg możliwości, od łatwego dostarczania nowych usług i przenoszenia usług między zlokalizowanymi rynkami po bezproblemowe zwiększanie pojemności bez konieczności otwierania nowego centrum danych.

Uwagi dotyczące brzegu sieci

Brzeg sieci to miejsce tuż poza rdzeniem sieci. Obejmuje zbieżne lokalizacje, takie jak regionalne centra danych, centralne biura nowej generacji (NGCO), stałe punkty dostępu do sieci przewodowej, stacje bazowe dostępu do sieci bezprzewodowej i sieci dostępu radiowego (RAN). Może również obejmować lokalizacje lokalne, takie jak uniwersalne lokalne urządzenia klienta (vCPE), które umożliwiają hostowanie wielu obciążeń, takich jak programowalna rozległa sieć komputerowa (SD-WAN) i aplikacje firmowe, w ramach jednego urządzenia do przetwarzania brzegowego.

Transformacja brzegu sieci polega na optymalizacji systemu i zwiększeniu kontroli nad zarządzaniem ruchem do momentu uzyskania kontroli nad sposobem oraz miejscem przetwarzania i przesyłania danych na poziomie pakietu danych odpowiednio do jego wartości.

Usługodawcy już wdrożyli sieci programowalne (SDN) i wirtualizację funkcji sieciowych (NFV), aby zapewnić elastyczność swoich sieci, jednak to nie koniec możliwości. Zastosowanie praktyk zarządzania opartych na chmurze oraz wdrożenie programowalnego systemu brzegowego może zwiększyć sprawność operacyjną i efektywność zasobów.

Połączenie regionalnych stałych i mobilnych funkcji sieciowych w nowym centralnym biurze, wdrożenie prywatnych sieci bezprzewodowych lub wprowadzenie bezpiecznych rozwiązań firmowych vCPE opartych na wielu chmurach zagwarantuje optymalną równowagę między wydajnością a zwinnością natywnego dostarczania rygorystycznych usług brzegowych w chmurze.

Przykłady przekazywane przez klientów

Usługodawcy i branże korzystają z zalet technologii Intel® oraz fachowej wiedzy na temat wdrażania brzegowych rozwiązań sieciowych. Firma Intel pomaga łączyć produkty, ekosystem i fachową wiedzę, aby przyspieszyć rozwój rozwiązań komercyjnych na brzegu sieci.

Przykładowo firma Verizon nawiązała współpracę z firmami Intel, Samsung i Wind River, aby wdrożyć pierwszą na świecie, w pełni zwirtualizowaną, kompleksową sesję danych 5G w sieci komercyjnej, udowadniając gotowość do wdrożenia zwirtualizowanej technologii RAN.

Firma Intel pomogła również firmie Lumen (wcześniej CenturyLink) opracować sieć, która charakteryzuje się zarówno wysoką wydajnością, jak i efektywnością energetyczną. Ściśle współpracując z firmą Intel i korzystając ze skalowalnych procesorów Intel® Xeon®, firma Lumen zwiększyła elastyczność świadczenia usług przez dostosowanie wydajności w granicach dopuszczalnego zużycia energii.

Rozwiązania brzegowe Intel® dla sieci

Firma Intel oferuje pełen pakiet sprzętu, oprogramowania i narzędzi do infrastruktury brzegu sieci, aby sprostać potrzebom naszych klientów w zakresie kosztów, wydajności i czasu wprowadzenia na rynek.

 • Obniż koszty długoterminowe, jednocześnie wprowadzając innowacje w obszarze usług brzegowych. Utwórz zwinną, wydajną sieć brzegową w całej infrastrukturze RAN, lokalnym brzegu sieci przedsiębiorstwa, biurze centralnym oraz w regionalnych centrach danych. Połącz procesory gotowe i zoptymalizowane do obsługi sieci z szeroką gamą akceleratorów ASIC i SmartNIC, w tym ustrukturyzowanymi urządzeniami Intel® eASIC™ oraz w pełni programowalnymi platformami Intel® FPGA SmartNIC. Przekształć dowolną lokalizację w programowalne mikrocentrum danych, korzystając z naszych zoptymalizowanych pod względem zużycia energii produktów o szerszym zakresie temperatury roboczej i dłuższym okresie eksploatacji w hiperkonwergentnych obudowach. Nasze produkty obsługują najbardziej wymagające usługi wizualne, oparte na sztucznej inteligencji i z opóźnieniem poniżej 20 milisekund. Zobacz dostępne rozwiązania.
 • Niedroga i innowacyjna infrastruktura sieciowa o wysokiej wydajności. Nowatorskie technologie takie jak Precision Time Protocol w serii kart sieciowych Ethernet Intel® zapewniają wyższą dokładność synchronizacji PTP w standardzie IEEE 1588 podczas sygnalizacji do sieci Ethernet oraz do platformy brzegowej przy niższym całkowitym koszcie posiadania niż w przypadku dotychczasowych metod opartych na urządzeniach sprzętowych. Przełączniki programowalne Intel® Tofino™ pomagają odciążyć usługi CDN i obsłużyć podział sieci. Natywne brzegowe nadajniki-odbiorniki fotoniki krzemowej 100G w stacjach bazowych ułatwiają skalowanie do wymagających usług wizualnych i opartych na sztucznej inteligencji.
 • Dopracowany ekosystem certyfikowanych dostawców i rozwiązań umożliwia szybsze wejście na rynek. Program Intel® Network Builders umożliwia ponad 400 członkom dostarczanie zoptymalizowanych obciążeń, platform oprogramowania oraz rozwijających się zastosowań spełniających wymagania w zakresie brzegu sieci. Te rozwiązania ograniczają trudności towarzyszące wdrażaniu skonteneryzowanych funkcji sieciowych. Rozwiązania Intel® Select dla sieci zapewniają także szybszą i bardziej wydajną ścieżkę wdrażania sprawdzonych, niezawodnych konfiguracji infrastruktury, które obsługują ulepszenia sieci wirtualnej.
 • Rygorystyczne innowacje w zakresie bezpieczeństwa sieciowego chroniące przed nowymi zagrożeniami na brzegu sieci. Technologia zaprojektowana na potrzeby zabezpieczeń sieci stale się rozwija. Zaliczają się do tego układy FPGA z rozwiązaniem Intel® Platform Firmware Resilience (Intel® PFR) oraz karty sieciowe Ethernet Intel® z funkcjami zwiększającymi odporność platformy, które znacznie rozszerzają ochronę obrazów BIOS i oprogramowania sprzętowego. Nowe funkcje Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) pomagają zabezpieczać używane dane nie tylko w trakcie ich przesyłania, lecz również w trakcie przechowywania.
 • Otwarte oprogramowanie do uzyskiwania dostępu do wszystkich punktów kontroli sieci. Platforma Open Network Edge Services Software (OpenNESS) to zestaw narzędzi MEC typu open source, który umożliwia wdrażanie i zarządzanie aplikacjami oraz funkcjami sieciowymi na wysoce zoptymalizowanych i wydajnych platformach brzegowych ze zwinnością zbliżoną do chmury w każdym rodzaju sieci. Architektura Converged Edge Reference Architecture (CERA) pomaga również skrócić czas wprowadzania na rynek, dzięki czemu uzyskujemy gotowe do wdrożenia, wertykalnie dostosowane platformy usługowe. Firma Intel jest również wiodącym partnerem wielu organizacji o otwartych standardach — promuje standaryzację w całej branży i tym samym rozwój infrastruktury sieciowej.

Intel rozwija brzegowe rozwiązania sieciowe

Bezprecedensowe zapotrzebowanie na zapewnianie klientom wyjątkowych doświadczeń i innowacyjnych usług w istniejących sieciach powoduje konieczność przejścia na bardziej zwinną, skalowalną infrastrukturę sieciową. Intel oferuje szybką i efektywną metodę projektowania oraz wdrażania rozwiązań, aby sprostać potrzebom biznesowym w zakresie kosztów, wydajności i czasu wprowadzenia na rynek.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Brzeg sieci to miejsce tuż poza rdzeniem sieci. Obejmuje zbieżne lokalizacje, takie jak regionalne centra danych, centralne biura nowej generacji (NGCO), stałe punkty dostępu do sieci przewodowej, stacje bazowe dostępu do sieci bezprzewodowej i sieci dostępu radiowego (RAN).

Przetwarzanie brzegowe odnosi się do przetwarzania, analizowania i przechowywania danych bliżej miejsca, w którym są generowane w sieci, co pozwala na szybką analizę i reagowanie w czasie rzeczywistym, dając możliwość zarabiania na danych, oferowania nowych usług oraz oszczędzania czasu i pieniędzy na działalności operacyjnej.

Połączenie przetwarzania brzegowego ze zmodernizowaną infrastrukturą sieciową umożliwia umieszczenie zasobów sieci klasy centrum danych, przetwarzania i przechowywania danych na brzegu sieci — bliżej punktu tworzenia i wykorzystywania danych. Daje to możliwość wykorzystania danych w każdym punkcie sieci i szybszego działania na podstawie danych u źródła, a w efekcie zapewnia wyższą wydajność, oszczędności operacyjne oraz dostęp do nowych strumieni przychodów.

Przewiduje się, że technologia 5G zapewni niespotykanie niskie opóźnienie i wysoką przepustowość sieci mobilnej. Chociaż z technologii 5G i przetwarzania brzegowego można korzystać niezależnie, największe korzyści w zakresie minimalizacji opóźnień i zwiększania wydajności aplikacji odnosi się przy ich połączeniu. Zastosowanie technologii 5G przyspieszy istniejące aplikacje i przypadki użycia, a także po raz pierwszy umożliwi obsługę nowych typów aplikacji zużywających duże ilości danych.

Przewiduje się, że technologia 5G zapewni niespotykanie niskie opóźnienie i wysoką przepustowość sieci mobilnej. Chociaż z technologii 5G i przetwarzania brzegowego można korzystać niezależnie, największe korzyści w zakresie minimalizacji opóźnień i zwiększania wydajności aplikacji odnosi się przy ich połączeniu. Zastosowanie technologii 5G przyspieszy istniejące aplikacje i przypadki użycia, a także po raz pierwszy umożliwi obsługę nowych typów aplikacji zużywających duże ilości danych.

Informacje o produktach i wydajności

1

Juniper Research, czerwiec 2018 r., „Dzięki systemom przetwarzania brzegowego, które umożliwiają przyspieszenie zwrotu z inwestycji, liczba połączeń wykorzystujących technologię IoT wzrośnie o 140%, osiągając wartość 50 miliardów dolarów do 2022 r.,” komunikat prasowy.

2

„Digitalizacja świata od brzegu sieci do rdzenia” – raport firmy IDC z listopada 2018 r., którego autorami są David Reinsel, John Gantz i John Rydning.

3

Firma Intel nie sprawdza ani nie weryfikuje danych podawanych przez strony trzecie. Aby ocenić ich dokładność, należy się zapoznać z innymi źródłami.