Przygotuj swoją sieć na przyszłość

Utwórz brzeg sieci już teraz, aby zapewnić możliwości wymagane przez nowe aplikacje brzegowe.

Najważniejsze informacje na temat brzegu sieci

 • Przeniesienie przetwarzania bliżej punktu tworzenia danych lub dostarczania usług w ramach infrastruktury fizycznej lub programowej na brzegu sieci może pomóc w optymalizacji wydajności systemu i umożliwić dostarczanie przydatnych analiz w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

 • Aby zyskać możliwości dla nowych i przyszłych przypadków użycia w komunikacji, nadszedł czas na utworzenie infrastruktury sieciowej na brzegu sieci.

 • Firma Intel oferuje pełen pakiet sprzętu, oprogramowania i narzędzi do infrastruktury brzegu sieci, aby sprostać potrzebom w zakresie kosztów, wydajności i czasu wprowadzenia na rynek.

author-image

By

Wartość zwinnego brzegu sieci

Dostawcy usług stają przed trudnym zadaniem świadczenia konkurencyjnych i zróżnicowanych usług. Dzisiejsze aplikacje, intensywnie przetwarzające dane i wrażliwe na opóźnienia wymagają większej wydajności. W przypadku innowacyjnych usług przyszłości, dostawcy usług muszą szybko dostosowywać się do zmieniających się norm.

Dotychczasowe sieci oparte przede wszystkim na skonsolidowanym modelu przetwarzania i przechowywania danych w chmurze lub na infrastrukturze fizycznej o stałym przeznaczeniu muszą w opłacalny sposób zapewniać czas reakcji zbliżony do czasu rzeczywistego, który jest niezbędny w istniejących zastosowaniach. W ciągu najbliższych kilku lat sieci te będą musiały również poprawić skalowalność, aby obsłużyć szybko rosnącą liczbę czujników i urządzeń, których liczbę szacuje się na 50 miliardów do 2022 roku1, oraz ilość danych, która według prognoz do 2025 roku wzrośnie do 175 zettabajtów2.

Aby sprostać oczekiwaniom klientów, jednocześnie kontrolując inwestycje kapitałowe i koszty operacyjne, infrastruktura sieciowa musi zostać przekształcona tak, aby była zwinna, skalowalna i inteligentna. Ulepszona infrastruktura może dostosować się do zmiennych wymagań systemu, zapewniając mniejsze opóźnienia, lepszą przepustowość i większą niezawodność, oraz umożliwiać kapitalizację każdego punktu danych w sieci, co prowadzi do powstania nowych możliwości pozyskiwania przychodów i zdobywania wiedzy.

Zasadnicze znaczenie dla tej zmodernizowanej infrastruktury ma połączenie mocy przetwarzania brzegowego z infrastrukturą programową gotową do pracy w chmurze. Optymalizacja rozmieszczenia obciążeń współdzielonych zasobach fizycznych może pomóc w osiągnięciu wyższych zysków.

Zalety przetwarzania na brzegu sieci

Wdrożenie przetwarzania na brzegu sieci umożliwia inteligentne zarządzanie rozmieszczeniem obciążeń i ma kilka kluczowych zalet operacyjnych:

 

 • Większa prędkość i mniejsze opóźnienie. Przeniesienie przetwarzania i analizowania danych na brzeg sieci pomaga przyspieszyć reakcję systemu, umożliwiając szybsze transakcje i poprawę doświadczeń, co może być szczególnie istotne w zastosowaniach w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
 • Udoskonalone zarządzanie ruchem sieciowym. Minimalizacja ilości danych przesyłanych w sieci do chmury może zmniejszyć przepustowość oraz koszty przesyłania i przechowywania dużych ilości danych.
 • Większa niezawodność. Ilość danych przesyłanych jednocześnie w sieci jest ograniczona. W przypadku lokalizacji ze słabą łącznością internetową możliwość przechowywania i przetwarzania danych na brzegu sieci zwiększa niezawodność, gdy połączenie z chmurą zostanie zakłócone.
 • Udoskonalone zabezpieczenia. Rozwiązanie w zakresie przetwarzania brzegowego może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa danych, ograniczając transmisję danych przez Internet. Przykładowo w opiece zdrowotnej mogą także obowiązywać lokalne lub regionalne wymagania dotyczące ograniczenia przechowywania lub transmisji danych osobowych.
 • Zwinność i skalowalność. Dzięki możliwości strategicznego rozmieszczenia obciążeń przetwarzania danych w sieci firmy mogą uzyskać najwyższą wartość, wykorzystując aplikacje oraz ich zasoby we właściwych miejscach. Otwiera to szereg możliwości, takich jak tworzenie nowych usług, kierowanie świadczenia usług na rynki lokalne lub zwiększanie przepustowości bez konieczności otwierania nowego centrum danych.

Uwagi dotyczące brzegu sieci

Brzeg sieci znajduje się w sieci, tuż poza jej rdzeniem. Obejmuje lokalizacje konwergentne, takie jak regionalne centra danych, biura centralne nowej generacji (NGCO), stacjonarne przewodowe punkty dostępowe, stacje bazowe dostępu bezprzewodowego oraz sieci dostępu radiowego (RAN). Brzeg sieci może również obejmować lokalizacje lokalne, takie jak uniwersalne lokalne urządzenia klienta (uCPE), które umożliwiają hostowanie wielu obciążeń, takich jak programowalna rozległa sieć komputerowa (SD-WAN) i aplikacje korporacyjne, w ramach jednego urządzenia do przetwarzania brzegowego.

Transformacja sieci brzegowej polega na optymalizacji systemu i umożliwieniu większej kontroli nad zarządzaniem ruchem, w tym nad tym, jak i gdzie przetwarzać i przesyłać dane na poziomie pakietów danych.

Usługodawcy już wdrożyli sieci programowalne (SDN) i wirtualizację funkcji sieciowych (NFV), aby zapewnić elastyczność swoich sieci, jednak to nie koniec możliwości. Zastosowanie praktyk zarządzania opartych na chmurze oraz wdrożenie programowalnego systemu brzegowego może zwiększyć sprawność operacyjną i efektywność zasobów.

Połączenie regionalnych funkcji sieci stacjonarnej i komórkowej w nowym biurze centralnym, wdrożenie prywatnych sieci bezprzewodowych lub zapewnienie bezpiecznych rozwiązań w zakresie uniwersalnych lokalnych urządzeń klienta (uCPE) wymaga starannego wyważenia wydajności i sprawności.

Przykłady przekazywane przez klientów

Usługodawcy i branże korzystają z zalet technologii Intel® oraz fachowej wiedzy na temat wdrażania brzegowych rozwiązań sieciowych. Firma Intel pomaga łączyć produkty, ekosystem i fachową wiedzę, aby przyspieszyć rozwój rozwiązań komercyjnych na brzegu sieci.

Przykładowo firma Verizon nawiązała współpracę z firmami Intel, Samsung i Wind River, aby wdrożyć pierwszą na świecie, w pełni zwirtualizowaną, kompleksową sesję danych 5G w sieci komercyjnej, udowadniając gotowość do wdrożenia zwirtualizowanej technologii RAN.

Firma Intel pomogła również firmie Lumen (wcześniej CenturyLink) opracować sieć, która charakteryzuje się zarówno wysoką wydajnością, jak i efektywnością energetyczną. Ściśle współpracując z firmą Intel i korzystając ze skalowalnych procesorów Intel® Xeon®, firma Lumen zwiększyła elastyczność świadczenia usług przez dostosowanie wydajności w granicach dopuszczalnego zużycia energii.

Rozwiązania brzegowe Intel® dla sieci

Firma Intel oferuje pełen pakiet sprzętu, oprogramowania i narzędzi do infrastruktury brzegu sieci, aby sprostać potrzebom naszych klientów w zakresie kosztów, wydajności i czasu wprowadzenia na rynek.

 

 • Obniż koszty długoterminowe, jednocześnie wprowadzając innowacje w obszarze usług brzegowych. Utwórz zwinną sieć brzegową w całej infrastrukturze RAN, lokalnym brzegu sieci przedsiębiorstwa, biurze centralnym oraz w regionalnych centrach danych. Połącz procesory gotowe i zoptymalizowane do obsługi sieci z szeroką gamą akceleratorów ASIC i SmartNIC, w tym ustrukturyzowanymi urządzeniami Intel® eASIC™ oraz w pełni programowalnymi platformami Intel® FPGA SmartNIC. Konsoliduj wielu różnych obciążeń w jednym urządzeniu dzięki procesorom Intel® Xeon® D-1700 i D-27001, które mogą obsługiwać wiele maszyn wirtualnych, systemów operacyjnych i systemów sterowania. Przekształć dowolną lokalizację w programowalne mikrocentrum danych, korzystając z naszych zoptymalizowanych pod względem zużycia energii produktów o szerszym zakresie temperatury roboczej i dłuższym okresie eksploatacji w hiperkonwergentnych obudowach. Nasze produkty obsługują najbardziej wymagające usługi wizualne, oparte na sztucznej inteligencji i z opóźnieniem poniżej 20 milisekund. Zobacz dostępne rozwiązania.
 • Niedroga i innowacyjna infrastruktura sieciowa o wysokiej wydajności. Nowatorskie technologie takie jak Precision Time Protocol w serii kart sieciowych Ethernet Intel® zapewniają wyższą dokładność synchronizacji PTP w standardzie IEEE 1588 podczas sygnalizacji do sieci Ethernet oraz do platformy brzegowej przy niższym całkowitym koszcie posiadania niż w przypadku dotychczasowych metod opartych na sprzęcie. Przełączniki programowalne Intel® Tofino™ pomagają odciążyć usługi CDN i obsłużyć podział sieci. Natywne brzegowe nadajniki-odbiorniki fotoniki krzemowej 100G w stacjach bazowych ułatwiają skalowanie do wymagających usług wizualnych i opartych na sztucznej inteligencji. Procesory Intel® Xeon® D-1700 i D-27001 obsługują sieci i urządzenia peryferyjne o dużej przepustowości oraz zintegrowane przyspieszenie AI na potrzeby łączności klasy serwerowej, oraz na brzegu sieci i w wytrzymałych zastosowaniach.
 • Dopracowany ekosystem certyfikowanych dostawców i rozwiązań umożliwia szybsze wejście na rynek. Program Intel® Network Builders umożliwia ponad 400 członkom dostarczanie zoptymalizowanych obciążeń, platform oprogramowania oraz rozwijających się zastosowań spełniających wymagania w zakresie brzegu sieci. Te rozwiązania ograniczają trudności towarzyszące wdrażaniu skonteneryzowanych funkcji sieciowych. Rozwiązania Intel® Select zapewniają również szybszą i skuteczniejszą ścieżkę wdrożenia dla zweryfikowanych niezawodnych konfiguracji infrastruktury, która obsługuje ulepszenia sieci wirtualnej.
 • Rygorystyczne innowacje w zakresie bezpieczeństwa sieciowego chroniące przed nowymi zagrożeniami na brzegu sieci. Technologia zaprojektowana dla bezpieczeństwa sieci nadal się rozwija. Przykłady obejmują układy FPGA z technologiami Intel® Platform Firmware Resilience (Intel® PFR) i karty sieciowe Intel® Ethernet z funkcjami odporności platformy, które znacząco rozszerzają ochronę obrazów systemu BIOS i oprogramowania układowego. Nowe funkcje Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) ułatwiają zabezpieczanie używanych danych nie tylko w trakcie ich przesyłania, lecz również w trakcie przechowywania. Procesory Intel® Xeon® D-1700 i D-27001 oferują sprzętowe zabezpieczenia, w tym Intel® Boot Guard i Intel® Total Memory Encryption (Intel® TME).
 • Otwarte oprogramowanie do uzyskiwania dostępu do wszystkich punktów kontroli sieci. Intel® Smart Edge Open to zestaw narzędzi MEC o otwartym kodzie źródłowym, który umożliwia wysoce zoptymalizowanym, wydajnym platformom brzegowym włączanie aplikacji i funkcji sieciowych i zarządzanie nimi z szybkością zbliżoną do chmury w każdym typie sieci. Architektura Converged Edge Reference Architecture (CERA) pomaga również skrócić czas wprowadzania na rynek, dzięki czemu uzyskujemy gotowe do wdrożenia, wertykalnie dostosowane platformy usługowe. Firma Intel jest również wiodącym partnerem wielu organizacji o otwartych standardach — promuje standaryzację w całej branży i tym samym rozwój infrastruktury sieciowej.

Intel rozwija brzegowe rozwiązania sieciowe

Bezprecedensowe zapotrzebowanie na zapewnianie klientom wyjątkowych doświadczeń i innowacyjnych usług w istniejących sieciach powoduje konieczność przejścia na bardziej zwinną, skalowalną infrastrukturę sieciową. Intel oferuje szybką i efektywną metodę projektowania oraz wdrażania rozwiązań, aby sprostać potrzebom biznesowym w zakresie kosztów, wydajności i czasu wprowadzenia na rynek.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Brzeg sieci to miejsce tuż poza rdzeniem sieci. Obejmuje zbieżne lokalizacje, takie jak regionalne centra danych, centralne biura nowej generacji (NGCO), stałe punkty dostępu do sieci przewodowej, stacje bazowe dostępu do sieci bezprzewodowej i sieci dostępu radiowego (RAN). Może również obejmować lokalizacje lokalne, takie jak urządzenia uCPE, gdzie w jednym urządzeniu brzegowym można hostować wiele obciążeń, takich jak definiowana programowo sieć rozległa (SD-WAN) i aplikacje korporacyjne.

Przetwarzanie brzegowe to przetwarzanie, analizowanie i przechowywanie danych bliżej miejsca, w którym są one wytwarzane w sieci. Dzięki temu możliwa jest szybka analiza i reakcja w czasie zbliżonym do rzeczywistego, co stwarza możliwość zarabiania na danych, oferowania nowych usług oraz oszczędzania czasu i pieniędzy na operacjach.

Połączenie przetwarzania brzegowego ze zmodernizowaną infrastrukturą sieciową umożliwia umieszczenie zasobów sieci klasy centrum danych, przetwarzania i przechowywania danych na brzegu sieci — bliżej punktu tworzenia i wykorzystywania danych. Daje to możliwość wykorzystania danych w każdym punkcie sieci i szybszego działania na podstawie danych u źródła, a w efekcie zapewnia wyższą wydajność, oszczędności operacyjne oraz dostęp do nowych strumieni przychodów.

Przewiduje się, że technologia 5G zapewni niespotykanie niskie opóźnienie i wysoką przepustowość sieci mobilnej. Chociaż z technologii 5G i przetwarzania brzegowego można korzystać niezależnie, największe korzyści w zakresie minimalizacji opóźnień i zwiększania wydajności aplikacji odnosi się przy ich połączeniu. Zastosowanie technologii 5G przyspieszy istniejące aplikacje i przypadki użycia, a także po raz pierwszy umożliwi obsługę nowych typów aplikacji zużywających duże ilości danych.

Rozległa sieć definiowana programowo (SD-WAN) to technologia sieciowa, która umożliwia oddziałom przedsiębiorstw dostęp do usług i aplikacji w chmurze publicznej. Zapewnia większą wygodę i efektywność w porównaniu ze starszymi połączeniami w obrębie linii prywatnej.

Przewiduje się, że technologia 5G zapewni niespotykanie niskie opóźnienie i wysoką przepustowość sieci mobilnej. Chociaż z technologii 5G i przetwarzania brzegowego można korzystać niezależnie, największe korzyści w zakresie minimalizacji opóźnień i zwiększania wydajności aplikacji odnosi się przy ich połączeniu. Zastosowanie technologii 5G przyspieszy istniejące aplikacje i przypadki użycia, a także po raz pierwszy umożliwi obsługę nowych typów aplikacji zużywających duże ilości danych.

Rozległa sieć definiowana programowo (SD-WAN) to technologia sieciowa, która umożliwia oddziałom przedsiębiorstw dostęp do usług i aplikacji w chmurze publicznej. Zapewnia większą wygodę i efektywność w porównaniu ze starszymi połączeniami w obrębie linii prywatnej.

Informacje o produktach i wydajności

2

„Digitalizacja świata od brzegu sieci do rdzenia” – raport firmy IDC z listopada 2018 r., którego autorami są David Reinsel, John Gantz i John Rydning.