Technologia edukacyjna pozwala nabyć umiejętności przyszłości.

Nauczyciele i administratorzy muszą dostosować się do świata, w którym uczniowie zdobywają wiedzę w różnych środowiskach oraz na różne sposoby. Nowe narzędzia i techniki tworzą realistyczne środowiska edukacyjne rozwijające sposoby myślenia i umiejętności potrzebne uczniom do pracy w czwartej rewolucji przemysłowej123.

Budowanie umiejętności dla innowacji

Technologia edukacyjna (EdTech) to potężne narzędzie zapewniające uczniom łączność z możliwościami związanymi z nabywaniem wiedzy. W firmie Intel dostrzegamy potencjał wykorzystania technologii w klasach. Pomagałaby ona uczniom zdobywać umiejętności niezbędne na rynku pracy czwartej rewolucji przemysłowej.

Program Intel® Skills for Innovation (Intel® SFI) kreuje wizję świata, w którym uczniowie zyskują kwalifikacje pozwalające im przemierzać zmieniający się krajobraz owej rewolucji. Nasz program pozwala im rozwinąć w sobie innowacyjność, która uzbroją je gotowość na zawody przyszłości, a także wyobrazić je sobie i je stworzyć.

Aby urzeczywistnić tę wizję, firma Intel będzie współpracować z liderami w dziedzinie edukacji, z całego świata. Pomożemy w zapewnieniu nauczycielom i uczniom dostępu do technologii i narzędzi, które są im niezbędne w zmierzeniu się z wyzwaniami zmieniającego się świata:

 • Inspirowanie uczniów do zostania innowatorami jutra: nauczyciele mogą wcielić technologię do swoich programów i planów nauczania, co pozwoli im tworzyć umiejętności jutra i pomóc uczniom rozwinąć zdolności poznawcze, techniczne i społeczno-emocjonalne. Właściwe narzędzia technologiczne pozwalają uczniom ćwiczyć budowanie umiejętności w dowolnym miejscu i czasie. Pomagają one w analizie, ocenie i tworzeniu z wykorzystaniem informacji, podczas nauki, rozwijania zaawansowanych zdolności oraz przygotowywania się do pracy przyszłości.
 • Umożliwiając nauczycielom włączenie technologii, tworzenia umiejętności i myślenia wyższego rzędu do swoich programów nauczania: program Intel® Skills for Innovation (Intel® SFI) pomaga nauczycielom we włączeniu technologii do programów nauczania, aby korzystali oni z nowych sposobów uczenia z każdego miejsca oraz dostosowali technologię szkoleniową do przyszłych potrzeb. Niezawodne i wysoce wydajne narzędzia technologiczne zapewniają nauczycielom spokój i pozwalają im skupić się na uczniach, zamiast zamartwiać się technologią.
 • Tworzenie środowiska nauczania dla przyszłych zawodów: modele do przystosowania i integracji technologii pomagają w tworzeniu przestrzeni fizycznych oraz wirtualnych, które umożliwiają uczniom osiągnięcie ich pełnego potencjału, zdobycie umiejętności niezbędnych w przyszłości oraz przygotowują ich na czwartą rewolucję przemysłową.

Innowacyjne umiejętności na rozwijającym się rynku pracy

Wkroczyliśmy w czwartą rewolucję przemysłową. Wraz z nią nadszedł świat, w którym jedyną stałą jest zmiana. Według prognoz McKinsey, do roku 2030 nawet 30% godzin roboczych na całym świecie, będzie polegać na pracy zautomatyzowanej.4 Praca zdalna bije rekordy popularności i tworzy zapotrzebowanie na nowe rodzaje umiejętności.

Zdaniem naszych systemów edukacyjnych jest przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy, którego wymagania w zakresie umiejętności technologicznych jest niemal uniwersalne. Zwiększony nacisk na kreatywność i umiejętności myślenia wyższego rzędu pielęgnuje innowacje i odróżnia ludzi od maszyn.

Przyszłość będzie wymagać szeregu umiejętności obejmujących5:

 • Analitycznego myślenia i innowacji
 • Aktywnego uczenia i strategii uczenia
 • Kreatywności, oryginalności i inicjatywy
 • Projektowania technologii i programowania
 • Krytycznego myślenia i analizy
 • Rozwiązywania złożonych problemów
 • Zdolności przywódczych i oddziaływania społecznego
 • Inteligencji emocjonalnej
 • Racjonalnego myślenia, rozwiązywania problemów i tworzenia idei
 • Analizy i oceny systemów

Korzystanie z technologii w celu uzyskiwania dostępu do treści i ich konsumowania, nie jest już wystarczające w edukacji. Uczniowie będą potrzebować urządzeń, narzędzi i szkolenia, aby zrozumieć, analizować, rozwiązywać problemy i, w ostateczności, tworzyć wcześniej niewyobrażalne rozwiązania. Jako globalni liderzy w technologii i innowacji, firma Intel poświęca się pracy z decydentami i liderami edukacyjnymi z całego świata, aby znaleźć odpowiedź na te problemy.

Informacje o produktach i wydajności

1

Technologie Intel® mogą wymagać zgodnego sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług.

2

Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny.

3

Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.

4James Manyika, Susan Lund, Michael Chui, et al., “Jobs lost, jobs gained: What the future of work will mean for jobs, skills, and wages,” McKinsey Global Institute, 28 listopad 2017 r., https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages.
5Raport o przyszłości zatrudnienia 2018, Światowe Forum Ekonomiczne, 2018, www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf.