Komputery Chromebook dla szkół

Dowiedz się, w jaki sposób komputery Chromebook mogą być wydajnymi urządzeniami dla uczniów, a równocześnie spełniać wymagania osób na stanowiskach kierowniczych w branży IT.

Najważniejsze informacje o komputerach Chromebook:

  • Komputery Chromebook są przydatne dla administratorów IT, nauczycieli i uczniów — od łatwego zarządzania i efektywności kosztowej po dużą moc obliczeniową i szybką obsługę sieci.

  • Rozważając możliwość wykorzystania komputerów Chromebook w szkole, należy uwzględnić wpływ cech tych urządzeń, takich jak wydajność i konstrukcja, na zaangażowanie uczniów w szkole.

  • Uczniowie mają różne wymagania dotyczące wydajności urządzeń zależnie od wieku. Dostępne są wersje komputerów Chromebook o różnej wydajności, zgodne z potrzebami uczniów na różnych poziomach zaawansowania.

author-image

Według

Co to jest Chromebook?

Komputery Chromebook to laptopy z systemem operacyjny Chrome, opracowanym przez firmę Google. Dzięki niskiej cenie, dużej mocy obliczeniowej i łatwej obsłudze komputerów Chromebook, takiej jak w przypadku najnowszych urządzeń z systemem Windows i urządzeń Apple, są one popularne w systemie edukacji K–12. Komputery Chromebook, dostępne w różnych standardach konstrukcji i cenach, mogą być wyposażone w wydajną pamięć operacyjną i masową oraz zaawansowane zabezpieczenia i zapewniać spersonalizowane, interaktywne i chmurowe opcje nauki dla uczniów. Uwzględniając większą różnorodność komputerów Chromebook, szkoły rozważają możliwość modernizacji lub zastąpienia ich obecnych urządzeń komputerami Chromebook najnowszej generacji.

Korzyści dla osób na stanowiskach kierowniczych w branży IT

Administratorzy IT starają się zapewnić uczniom najlepsze urządzenia do nauki, jednak potrzebują urządzeń, które są tanie i przystosowane do łatwego wdrażania, zarządzania i zabezpieczania. Dzięki komputerom Chromebook administratorzy IT mogą szybciej zarządzać aktualizacjami i reagować na zagrożenia oraz przeznaczyć więcej czasu na inne bieżące zadania IT związane ze szkołą.

  • Łatwe wdrażanie i zarządzanie: komputery Chromebook można konfigurować zgodnie z wymaganiami dowolnego środowiska szkolnego. Automatyczne aktualizacje systemu operacyjnego pozwalają ograniczyć liczbę ręcznie wykonywanych prac konserwacyjnych. Te komputery są szybko uruchamiane i mają kilka wbudowanych zabezpieczeń. Administratorzy IT mogą łatwo ocenić i sprawdzić zasięg Wi-Fi oraz utworzyć platformę oceniania uczniów, zgodną z większością standardów testów w systemie edukacji K–12. Firma Google udostępnia też podręcznik wdrażaniaserię filmów prezentujących procedury konfiguracji i wdrażania floty komputerów Chromebook w danym okręgu szkolnym.
  • Zabezpieczenia sprzętowe i zabezpieczenia oparte na technologiach firmy Intel: w komputerach Chromebook z podzespołami firmy Intel dostępne są zabezpieczenia Chromebook i technologie zabezpieczeń opartych na procesorach Intel®. Automatyczna aktualizacja komputerów Chromebook gwarantuje, że oprogramowanie jest zawsze aktualne i uzupełnione najnowszymi poprawkami zabezpieczeń. Ręczne zarządzanie tymi aktualizacjami zabezpieczeń w przypadku rozproszonej floty urządzeń jest utrudnione, jednak komputery Chromebook automatycznie wykonują to zadanie bez dodatkowej pomocy technicznej działu IT. Ponadto podczas korzystania przez uczniów z aplikacji internetowych w komputerze Chromebook wszystkie ważne dane są przechowywane w chmurze, co utrudnia hakerom i oprogramowaniu złośliwemu uzyskanie dostępu do tych plików. Dzięki procesorom Intel® komputery Chromebook zyskują dodatkową warstwę technologii zabezpieczeń sprzętowych, ułatwiającą ochronę uczniów przed nowymi zagrożeniami.
  • Niski koszt posiadania: komputery Chromebook (zwłaszcza modele wyposażone w procesory Intel®) mają kilka zaawansowanych funkcji przekraczających oczekiwania dotyczące urządzeń w tej klasie cenowej: wbudowane zabezpieczenia, zestaw aplikacji, wytrzymała konstrukcja, duża moc obliczeniowa procesora oraz łatwe wdrażanie i zarządzanie. Te funkcje ułatwiają zmniejszenie ogólnych kosztów konserwacji i pomocy technicznej oraz skrócenie cykli modernizacji urządzeń.

Korzyści dla nauczycieli i uczniów

Szkoły konsekwentnie zapewniają komputery dla każdego ucznia i nauczyciela, a komputery Chromebook umożliwiają uczniom i nauczycielom skoncentrowanie się odpowiednio na nauce i planie lekcji, bez konieczności zmagania się z ograniczeniami technicznymi.

  • Duża moc obliczeniowa: urządzenia uczniów muszą mieć moc obliczeniową umożliwiającą obsługę wielu aplikacji i wielozadaniowości podczas zajęć szkolnych. W wyższych klasach lekcje są bardziej złożone, a uczniowie wymagają technologii zgodnej z nowoczesnym programem nauczania. Dzięki komputerom Chromebook z technologią Intel® uczniowie mogą korzystać z wydajnego przetwarzania danych i efektywnie wykonywać rutynowe zadania w wielu aplikacjach. Komputery Chromebook zapewniają nawet 2,6 razy szybszą wielozadaniowość i 2,7 razy większą wydajność1, ułatwiając uczniom zwiększenie produktywności oraz utrzymanie łączności z komputerami nauczycieli i innych uczniów.
  • Duża wydajność baterii: baterie komputerów Chromebook zapewniają zasilanie przez ponad 12 godzin2, umożliwiając uczniom korzystanie z komputerów Chromebook rano podczas zajęć szkolnych, po południu podczas odrabiania pracy domowej i wieczorem podczas relaksu, bez konieczności ładowania. Z komputerów Chromebook można korzystać w szkole i w miejscu zamieszkania bez konieczności zabierania ze sobą ładowarki lub szukania dostępnego gniazda sieci elektrycznej w celu naładowania baterii komputera.
  • Różne standardy konstrukcji: komputery Chromebook są dostępne w wersjach laptop, konwertowalnych i 2 w 1. Dzięki dużym ekranom i piórom cyfrowym uczniowie mogą aktywnie uczestniczyć w zajęciach teoretycznych wyższego poziomu i zajęciach praktycznych, umożliwiających nabycie wiedzy technicznej i specjalistycznych umiejętności oraz poznanie metod dedukcji zgodnych z programem Skills for Innovation. Komputery Chromebook zaprojektowano ze smukłymi i lekkimi obudowami, aby nie powodowały utrudnienia podczas przemieszczania się uczniów z domu do szkoły.
  • Szybka obsługa sieci i łączność: nauka zdalna i uczenie hybrydowe powodują zapotrzebowanie na łączność internetową, a komputery Chromebook zapewniają uczniom i nauczycielom łączność w dowolnym miejscu i zmieniają definicję pracowni szkolnej. Obecnie podczas lekcji uczniowie muszą korzystać z Internetu i przeglądać strony internetowe nawet 3,3 razy szybciej1, a uczniowie mogą szybko i efektywnie uzyskać dostęp do informacji i zasobów oraz prowadzić badania naukowe dla szkoły. Dostępne są też komputery Chromebook z wbudowanym modemem LTE, przeznaczone dla uczniów, którzy nie mają dostępu do Internetu w domu.

Wymagania dotyczące komputerów zależnie od wieku uczniów i poziomu w systemie edukacji

Należy wybrać komputer z mocą obliczeniową umożliwiającą wykonywanie przez uczniów zadań w domu, szkole i podczas przejazdów. Zgodnie z ogólną zasadą komputery uczniów przetwarzających większe ilości danych lub korzystających z bardziej zaawansowanych programów powinny mieć większą wydajność. Komputery Chromebook mogą zapewnić odpowiednią wydajność i czas reakcji, aby umożliwić uczniom uzyskanie najlepszych wyników w nauce i aktywny udział w zajęciach szkolnych z dowolnego miejsca.

Możesz lepiej ustalić odpowiednie specyfikacje komputerów zależnie od wieku uczniów i poziomu w systemie edukacji przy użyciu witryn internetowych firm IntelGoogle oraz szczegółowo przeanalizować scenariusze zastosowań w poszczególnych grupach wiekowych.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Komputery Chromebook to laptopy z systemem operacyjny Chrome, opracowanym przez firmę Google. Dzięki niskiej cenie, dużej mocy obliczeniowej i łatwej obsłudze komputerów Chromebook, takiej jak w przypadku najnowszych urządzeń z systemem Windows i urządzeń Apple, są one bardziej popularne w systemie edukacji K–12.

Komputery Chromebook są przydatne dla administratorów IT, nauczycieli i uczniów. Administratorzy IT cenią je za łatwe zarządzanie i wdrażanie oraz efektywność kosztową. Nauczycielom i uczniom komputery Chromebook oferują dużą moc obliczeniową, dużą wydajność baterii, różne standardy konstrukcji, trwałość, szybką obsługę sieci i różne opcje łączności. Komputery Chromebook umożliwiają nauczycielom i uczniom efektywne wykonywanie ich zadań oraz przygotowanie uczniów do odnoszenia sukcesów na poziomie akademickim.

Informacje o produktach i wydajności

1Zgodnie z branżowymi testami porównawczymi, testami Representative Usage Guide i unikalnymi cechami procesora Intel® Core™ i7-1165G7. We wszystkich przeprowadzonych testach porównano procesor Intel® Core™ i5-1135G7 z procesorem Intel® Celeron® N4020, a wyniki obliczono metodą Google Sheets Multitasking (2). Wydajność różni się w zależności od użytkowania, konfiguracji i innych czynników. Dowiedz się więcej w witrynie internetowej intel.com/PerformanceIndex Performance. Wyniki są oparte na testach przeprowadzonych w okresie od października do grudnia 2019 roku i nie uwzględniają wszystkich publicznie dostępnych aktualizacji zabezpieczeń. Więcej informacji zawiera zastrzeżenie dotyczące konfiguracji. Żaden produkt nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Rzeczywiste koszty i wyniki mogą być różne.
2Gedeon, K. (5 lipca 2021). „Chromebooki z najlepszą żywotnością baterii 2021”, LaptopMag. https://www.laptopmag.com/best-picks/chromebooks-with-the-longest-battery-life-in-2021