Transformacja edukacji nowego pokolenia: praktyczny poradnik dotyczący uczenia się i nauczania z wykorzystaniem technologii

Transformacja edukacji nowego pokolenia: praktyczny poradnik dotyczący uczenia się i nauczania z wykorzystaniem technologii

Transformacja edukacji nowego pokolenia: praktyczny poradnik dotyczący uczenia się i nauczania z wykorzystaniem technologii

Poradnik dotyczący transformacji edukacji nowego pokolenia O tym poradniku Na całym świecie technologie cyfrowe doskonale sprawdzają się we wspieraniu nauczycieli w ich misji kształceniu następnej generacji ludzi uczących się przez całe życie, innowatorów i obywateli świata. Mają teraz dostęp do efektywnych technologii, odpowiedniego wsparcia i potężnych narzędzi, które umożliwiają usprawnienie i ...przyspieszenie procesu edukacji. Uczniowie mogą prowadzić badania, tworzyć, komunikować się i współpracować w sposób, dzięki któremu będą lepiej przygotowani do życia, pracy lub studiów. Osoby odpowiedzialne za systemy szkolnictwa mogą opierać krytyczne decyzje dotyczące planowania na głębokim, popartym dowodami zrozumieniu tego, jak można ulepszyć uczenie się i kształcenie. Jednak inicjatywy związane z technologią edukacyjną niosą ze sobą również ryzyko. Wdrożenie urządzeń nie wystarczy, aby wykorzystać pełny potencjał technologiczny. Jeśli nacisk jest położony na samą technologię, a nie na przydatne sposoby jej wykorzystania, które umożliwią podniesienie jakości nauczania i uczenia się, wyniki nie będą zadowalające. Nowatorskie inicjatywy wymagają holistycznego podejścia, które umożliwia zaproponowanie przemyślanych zmian w kształceniu, planowaniu programu nauczania, ocenianiu, zasadach i innych. Źle zaplanowane inicjatywy mogą okazać się stratą czasu i pieniędzy, powodować niesprawiedliwe traktowanie, być przyczyną wycieku prywatnych danych, obniżać zaufanie do systemu edukacji i opóźniać potencjalne korzyści. Nawet dobrze zaprojektowane inicjatywy mogą się nie powieść, jeśli ich sukces zależy od charyzmatycznego lidera, który z nich zrezygnuje na rzecz nowych wyzwań, lub kiedy środki na ich realizację wyparują.

Dodatkowe zasoby

Technologia dla nauczania i uczenia się

Odpowiednie podejście do nauczania skupia się na uczniach i oddaje w ręce nauczycieli technologię dopasowaną do klasy, dzięki czemu wszyscy uczniowie otrzymują przemyślaną edukację.

Dowiedz się, jak technologia wzbogaca nauczanie

Odpowiednie urządzenie dla nauczyciela i ucznia

Znajdź odpowiednie urządzenie do nauki z rozwiązaniami spełniającymi potrzeby Twoich uczniów w zakresie nauczania, budżetu, łatwości zarządzania i wdrażania, a także funkcjonalności urządzenia.

Zapoznaj się z urządzeniami

Wzbogacanie procesu nauczania


Dzięki kompleksowemu rozwiązaniu firmy Intel uczyć można się zawsze i wszędzie.