Kompleksowe podejście do sukcesu w edukacji

Technologia zmienia edukację (sposób, czas i miejsce nauki) oraz stwarza nowe możliwości na każdym etapie przyswajania wiedzy.

Technologia personalizuje proces nauczania, umożliwia przyswajanie wiedzy w nowy sposób i uwydatnia praktyczny aspekt nauki, przygotowując uczniów na wyzwania przyszłości. Technologia i dostęp do materiałów poza ścianami klasy zachęca uczniów do rozwiązywania problemów, analitycznego myślenia, współpracy i kreatywności. Skuteczne połączenie lekcji w klasie z technologią wykształca u uczniów zamiłowanie do nauki na całe życie.

Pedagodzy zawsze dążą do spersonalizowania procesu nauczania. Technologia pomaga im wznieść się na nowy poziom dzięki dostępowi do aktualnych danych o uczniach, informacji przekrojowych, materiałów, aplikacji i innych zasobów. Może wesprzeć pedagogów w tworzeniu łączonych środowisk nauki i w wykorzystaniu cyfrowych narzędzi do przeprowadzania kształtujących i podsumowujących ocen. Dzięki temu mogą powstać nowe modele nauczania i uczenia się w klasie.

Technologia w edukacji oraz właściwe narzędzia w rękach uczniów pozwolą im zdobyć kwalifikacje zawodowe i techniczne, które są i będą niezbędne dla osiągnięcia sukcesu na dzisiejszym i przyszłym rynku pracy. Praktyczne nauczanie nauk ścisłych sprzyja kreatywności, pokazuje uczniom praktyczny wymiar nauki i przygotowuje ich do pracy w zawodach, których jeszcze nie ma. Od pracowników wymaga się obecnie konkretnych umiejętności, jak kodowanie, programowanie, znajomość fizycznych systemów komputerowych i myślenie analityczne. Na zajęciach praktycznych uczniowie mogą nabywać takie umiejętności oraz doskonalić się w rozwiązywaniu problemów oraz myśleniu analitycznym, które są niezbędne w XXI wieku. Praktyczna nauka stawiająca na kreatywność w praktycznym środowisku może być bardzo atrakcyjna, jeśli zostanie opracowana i zintegrowana z odpowiednią technologią.

Systemy szkolne muszą podjąć trudną decyzję dotyczącą wyboru modeli urządzeń i technologii, które pomogą im w transformacji procesu nauczania. Decyzja o wyborze sprzętu powinna być poparta współpracą z osobami decyzyjnymi oraz oceną tego, w jaki sposób pedagodzy i uczniowie wykorzystają urządzenia w codziennej nauce. Osoby decyzyjne powinny pamiętać o odpowiednim dopasowaniu technologii do programu nauczania i do sposobu wykorzystania urządzeń w klasie i poza nią. Nie jest to łatwe zadanie, ale aby wybrać właściwe urządzenie, należy uwzględnić dostosowanie środowiska nauczania do treści programowych, wymogi w zakresie oceniania, możliwości zarządzania urządzeniami, zabezpieczenia, funkcjonalność urządzenia i całkowite koszty jego utrzymania. Bezpieczna i trwała infrastruktura IT jest podstawą kompleksowego procesu nauczania. Umożliwia obsługę materiałów cyfrowych, chroni kluczowe dane uczniów, zwiększa wydajność operacyjną i zapewnia bezpieczeństwo oraz ochronę prywatności, jakich potrzebuje dzisiejsza szkoła.

Firma Intel może pomóc systemom szkolnym w usprawnieniu procesu uczenia się i nauczania. Jest to możliwe dzięki oferowaniu kompleksowych rozwiązań technicznych umożliwiających personalizację nauki oraz stworzenie połączonych z Internetem i wydajnych klas, a także bezpiecznej i wydajnej infrastruktury IT. Nauczyciele muszą być przecież odpowiednio wyszkoleni i mieć stały dostęp do profesjonalnych pomocy edukacyjnych i społeczności pedagogicznych.

Wszystko to przekłada się na rewolucyjną, ale i bezpieczną drogę do sukcesów w nauczaniu.

Dowiedz się, jak firma Intel zmienia oblicze edukacji

Wydajne komputery

Komputery z procesorami Intel® Core™ pomagają opracować program nauczania przedmiotów ścisłych, umożliwiając nauczycielom realizowanie praktycznego i spersonalizowanego nauczania, które przygotowuje uczniów do nowoczesnego rynku pracy.

Więcej informacji

Realistyczna VR

Dzięki procesorom Intel® Core™ uczniowie mogą korzystać z wirtualnej rzeczywistości, która pozwala im uczestniczyć w interaktywnych warsztatach, wybierać się na wycieczki terenowe po całym świecie, a także korzystać z materiałów edukacyjnych w bardziej atrakcyjny i zapadający w pamięć sposób.

Więcej informacji

Sztuczna inteligencja

Firma Intel bada możliwości wykorzystania w szkole uczenia maszynowego, aby umożliwić nauczycielom dostęp do informacji na temat zaangażowania uczniów w czasie rzeczywistym.

Więcej informacji

Interaktywny, płaski wyświetlacz

Interaktywne, płaskie wyświetlacze z technologią Intel® można podłączyć do urządzenia każdego ucznia. Reagują one na dotyk i umożliwiają uczniom i nauczycielom przedstawianie ciekawych prezentacji.

Więcej informacji

Rozwiązanie Intel Unite®

Rozwiązania Intel Unite® do współpracy, działające na procesorach Intel® Core™ i7 vPro®, można podłączyć do dowolnego urządzenia. Umożliwiają one uczniom dzielenie się pomysłami i współpracę nad projektami, a nauczycielom efektywne wykorzystanie czasu.

Więcej informacji

Więcej zasobów edukacyjnych

Wzbogacanie procesu nauczania

Kompleksowe podejście firmy Intel do technologii edukacyjnej skupia się na uczniu.

Dowiedz się więcej o Intel® Education

Odpowiednie urządzenie dla nauczyciela i ucznia

Znajdź odpowiednie urządzenie do nauki z rozwiązaniami spełniającymi potrzeby Twoich uczniów w zakresie nauczania, budżetu, łatwości zarządzania i wdrażania, a także funkcjonalności urządzenia.

Zapoznaj się z urządzeniami