Kompleksowe podejście do sukcesu w edukacji

Technologia wspomagająca nauczanie i uczenie się:

  • Umożliwia pedagogom spersonalizowanie procesu nauczania dzięki dostępowi do danych, materiałów i chmury.

  • Przygotowuje uczniów i studentów do pracy w XXI wieku przy wykorzystaniu nowoczesnych umiejętności i kompetencji technicznych.

  • Pomaga pedagogom tworzyć łączone środowiska nauki, które uwydatniają jej praktyczny aspekt.

  • Daje pedagogom dostęp do informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym dzięki kształtującym i podsumowującym ocenom i danym.

author-image

Według

Technologia personalizuje proces nauczania, umożliwia przyswajanie wiedzy w nowy sposób i uwydatnia praktyczny aspekt nauki, przygotowując uczniów na wyzwania przyszłości. Technologia i dostęp do materiałów poza ścianami klasy zachęca uczniów do rozwiązywania problemów, analitycznego myślenia, współpracy i kreatywności. Skuteczne połączenie lekcji w klasie z technologią wykształca u uczniów zamiłowanie do nauki na całe życie.

Pedagodzy zawsze dążą do spersonalizowania procesu nauczania. Technologia pomaga im wznieść się na nowy poziom dzięki dostępowi do aktualnych danych o uczniach, informacji przekrojowych, materiałów, aplikacji i innych zasobów. Może wesprzeć pedagogów w tworzeniu łączonych środowisk nauki i w wykorzystaniu cyfrowych narzędzi do przeprowadzania kształtujących i podsumowujących ocen. Dzięki temu mogą powstać nowe modele nauczania i uczenia się w klasie.

Technologia w edukacji oraz właściwe narzędzia w rękach uczniów pozwolą im zdobyć kwalifikacje zawodowe i techniczne, które są i będą niezbędne dla osiągnięcia sukcesu na dzisiejszym i przyszłym rynku pracy. Praktyczne nauczanie nauk ścisłych sprzyja kreatywności, pokazuje uczniom praktyczny wymiar nauki i przygotowuje ich do pracy w zawodach, których jeszcze nie ma. Od pracowników wymaga się obecnie konkretnych umiejętności, jak kodowanie, programowanie, znajomość fizycznych systemów komputerowych i myślenie analityczne. Na zajęciach praktycznych uczniowie mogą nabywać takie umiejętności oraz doskonalić się w rozwiązywaniu problemów oraz myśleniu analitycznym, które są niezbędne w XXI wieku. Praktyczna nauka stawiająca na kreatywność w praktycznym środowisku może być bardzo atrakcyjna, jeśli zostanie opracowana i zintegrowana z odpowiednią technologią.

Systemy szkolne muszą podjąć trudną decyzję dotyczącą wyboru modeli urządzeń i technologii, które pomogą im w transformacji procesu nauczania. Decyzja o wyborze sprzętu powinna być poparta współpracą z osobami decyzyjnymi oraz oceną tego, w jaki sposób pedagodzy i uczniowie wykorzystają urządzenia w codziennej nauce. Osoby decyzyjne powinny pamiętać o odpowiednim dopasowaniu technologii do programu nauczania i do sposobu wykorzystania urządzeń w klasie i poza nią. Nie jest to łatwe zadanie, ale aby wybrać właściwe urządzenie, należy uwzględnić dostosowanie środowiska nauczania do treści programowych, wymogi w zakresie oceniania, możliwości zarządzania urządzeniami, zabezpieczenia, funkcjonalność urządzenia i całkowite koszty jego utrzymania. Bezpieczna i trwała infrastruktura IT jest podstawą kompleksowego procesu nauczania. Umożliwia obsługę materiałów cyfrowych, chroni kluczowe dane uczniów, zwiększa wydajność operacyjną i zapewnia bezpieczeństwo oraz ochronę prywatności, jakich potrzebuje dzisiejsza szkoła.

Firma Intel może pomóc systemom szkolnym w usprawnieniu procesu uczenia się i nauczania. Jest to możliwe dzięki oferowaniu kompleksowych rozwiązań technicznych umożliwiających personalizację nauki oraz stworzenie połączonych z Internetem i wydajnych klas, a także bezpiecznej i wydajnej infrastruktury IT. Nauczyciele muszą być przecież odpowiednio wyszkoleni i mieć stały dostęp do profesjonalnych pomocy edukacyjnych i społeczności pedagogicznych.

Wszystko to przekłada się na rewolucyjną, ale i bezpieczną drogę do sukcesów w nauczaniu.