Intel® Active Management Technology: zdalne zarządzanie przy wyłączności DSS

W dokumencie technicznym: opisuje, jak Intel® Active Management Technology może obniżyć koszty utrzymania na dużą skalę Digital Security monitoring dzięki zdalnemu zarządzaniu w celu monitorowania, naprawy i ochrony sieci. (v. 1, cze. 2012)

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.