Cyfrowy nadzór bezpieczeństwa: wykrywanie obiektów w lewym rogu

Demonstruje możliwości zabezpieczeń cyfrowych rejestratorów wideo do monitoringu poprzez wykrywanie pozostawionego (znienawidłego) obiektu. (wersja 1, grudzień 2008 r.)

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.