Intelligent Network Video Recorder – konstrukcja i optymalizacja: dokument techniczny

Dokument oficjalny: Omówienie projektowania i wdrażania sieciowych urządzeń do cyfrowego podpisywania filmów wideo w aplikacjach do cyfrowych zabezpieczeń i nadzoru, z zaleceniami dotyczącymi architektury sprzętu i oprogramowania. (v. 1, paź. 2013)

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.