Specyfikacja podpisu cyfrowego zwiększa rentowność PilotTV

Studium przypadku: prędkość PilotTVów w zakresie wydajności usługi w celu obniżenia kosztów wsparcia i zwiększenia możliwości reklamowych na potrzeby dodatkowych przychodów z cyfrowego podpisywania przy użyciu inteligentnego podłączanej specyfikacji systemu Intel. (v. 1, lut. 2014)

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.