Łatwość obsługi i niezawodna sieć dla zaawansowanych zastosowań użytkowników

Produkty Cardiovascular Training z interaktywnymi wyświetlaczami dotykowymi zapewniają łatwą nawigację w zakresie rozrywki, spersonalizowanych ćwiczeń i wirtualnych środowisk szkoleniowych.

Zalety architektura Intel® rozwiązań dla urządzeń zdatności do użytku:

  • Zintegrowane platformy, w tym procesory, płyty, ekrany dotykowe, systemy operacyjne i sterowniki
  • Graficzny interfejs użytkownika ułatwiający korzystanie z nich
  • Sprawdzone technologie sieciowe i łączność, dzięki którym można łatwo integrować urządzenia
  • Szybkie rozwiązania w zakresie czasu na rynek

Diagram blokowy po lewej stronie przedstawia główne komponenty typowego urządzenia do szkolenia pod kątem przydatności do nauki.

Poznaj opiekę nad programistami

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.