Łatwość obsługi i niezawodna sieć dla zaawansowanych zastosowań użytkowników

Produkty Cardiovascular Training z interaktywnymi wyświetlaczami dotykowymi zapewniają łatwą nawigację w zakresie rozrywki, spersonalizowanych ćwiczeń i wirtualnych środowisk szkoleniowych.

Zalety architektura Intel® rozwiązań dla urządzeń zdatności do użytku:

  • Zintegrowane platformy, w tym procesory, płyty, ekrany dotykowe, systemy operacyjne i sterowniki
  • Graficzny interfejs użytkownika ułatwiający korzystanie z nich
  • Sprawdzone technologie sieciowe i łączność, dzięki którym można łatwo integrować urządzenia
  • Szybkie rozwiązania w zakresie czasu na rynek

Diagram blokowy po lewej stronie przedstawia główne komponenty typowego urządzenia do szkolenia pod kątem przydatności do nauki.

Poznaj opiekę nad programistami

Powyższe informacje oryginalnej treści są przedstawione dla Twojej wygody za pomocą tłumaczenia ludzkiego i komputerowego. Materiały te należy traktować jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli chcesz wyświetlić stronę w języku angielskim, kliknij ikonę znajdującą się po lewej stronie.