Wysoka wydajność i bezpieczeństwo, od urządzeń brzegowych do chmury

Rozwiązania w zakresie technologii informacyjnych w dziedzinie opieki zdrowotnej z tabletów medycznych i bedside z serwerami zaplecza.

Zalety rozwiązań architektura Intel®owych dla służby IT IT:

  • Szybki i dokładny dostęp do danych dotyczących pacjentów elektronicznych
  • Kompleksowa spójność architektury zapewniająca wysoką wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo – od urządzeń przenośnych do chmury
  • Wysoce bezpieczne przechwytywanie, transmisja i przechowywanie danych

Diagram blokowy po lewej stronie przedstawia główne komponenty typowego urządzenia IT w dziedzinie opieki zdrowotnej.

Poznaj opiekę nad programistami

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.