Wellness monitor innowacyjnych urządzeń podłączonych

"Pacjent noszenia" to urządzenia znoszone w nadwoziu i wykorzystywane do zastosowań medycznych, diagnozowania i monitorowania Wellness. Dzięki pozostałym zespołom opieki nad opieką użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe punkty odniesienia dla siebie i otrzymywać alerty, kiedy odchylenia wywołują środki zapobiegawcze lub o ostrej interwencji.

Jesteśmy w cuspów rewolucji pacjenta noszenia i innych podłączonych urządzeń, które monitorują Wellness poprzez gromadzenie danych osobowych w czasie.

Firma Intel znajduje się w programie Forefront tego szybkiego rozwijającego się segmentu, prowadząc w ten gwałtowny rozwój technologii.

Poznaj opiekę nad programistami

Powyższe informacje oryginalnej treści są przedstawione dla Twojej wygody za pomocą tłumaczenia ludzkiego i komputerowego. Materiały te należy traktować jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli chcesz wyświetlić stronę w języku angielskim, kliknij ikonę znajdującą się po lewej stronie.