Sprzęt, oprogramowanie i rozwiązania kompleks-End

Produkty Intel, technologie i rozwiązania ekosystemu pomagają producentom OEM/ODM/SIs w spełnieniu potrzeb klientów (obliczeniowych kosztach i wydajności, zabezpieczeń, łatwości zarządzania, łączności), prowadzących do większego zadowolenia klientów końcowych, a tym samym zwiększonej rentowności. Zasoby projektowe Intel pomagają producentom OEM/ODM/SIs zmniejszają nakłady na rozwój (prototyp, rozwój i sprawdzanie), prowadząc do szybszego wprowadzania produktów na rynek i niższych kosztów rozwoju.

Poznaj opiekę nad programistami

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.