Rodzina procesorów Intel® Atom™ E3900 dla projektów IoT: wideo

Nowy procesor Intel® Atom zapewnia nowe poziomy wydajności procesora, szybsze przetwarzanie multimediów i większe bezpieczeństwo. (wersja 1, październik 2016 r.)

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.