Projekt referencyjny konstrukcji ® Intel® Intelligent System Extended Form Factor Oparty na procesorze Intel® Core™ piątej generacji: film instruktażowy

Zawiera omówienie projektu referencyjnego dla inteligentnych konstrukcji systemu Intel® Intelligent System Extended Form Factor Reference Design (Intel® ISX Form Factor Reference Design) opartego na procesorze Intel® Core™ piątej generacji oraz prezentację jak łatwo usunąć moduły z modularnych plików projektowych płyty głównej dostarczonych przez firmę Intel. (wersja 1, listopad 2015 r.)

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.