Wprowadzenie do mikrokontrolera Intel® Quark™ D1000: wideo

Wprowadzenie i omówienie funkcji mikrokontrolera D1000 firmy Intel® Quark™, przedstawione przez APJ Online Sales Group. Dziesięć filmów jest częścią seminarium internetowego, które zostało dostarczone w grudzień 2015 r.