Intel® System Studio mikrokontrolerów: wprowadzenie – Przewodnik

Ten dokument zawiera ogólne omówienie Intel® System Studio 2016 dla mikrokontrolerów i informacji, w jaki sposób je wykorzystać do opracowania i debugowania aplikacji. (v. 2, lut. 2016)

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.