Często zadawane pytania — BIOS i oprogramowanie sprzętowe

BIOS i oprogramowanie sprzętowe


1. Co to jest UEFI?

UEFI to skrót angielskiej nazwy Unified Extensible Firmware Interface. UEFI zastępuje starsze systemy BIOS, stanowiąc elastyczne, szybkie i wydajne rozwiązanie bez ograniczeń rozmiaru sterowników. Przedrozruchowe oprogramowanie sprzętowe UEFI może mieć architekturę 32-bitową, 64-bitową lub IA64. Nie występuje zgodność binarna. Do rozruchu starszych systemów operacyjnych i obsługi starszego oprogramowania option ROM służy moduł obsługi zgodności.

Sterownik Intel® Embedded Media and Graphics Driver (Intel® EMGD) dla procesorów Intel® Atom™ z serii E6xx i chipsetów Intel® System Controller Hub US15W obsługuje sterownik protokołu wyjściowego grafiki (GOP) rozszerzalnego interfejsu oprogramowania sprzętowego (EFI), który jest scalany z przedrozruchowym oprogramowaniem sprzętowym systemu UEFI. Sterownik EFI GOP obsługuje funkcję szybkiego rozruchu.


2. Czy system BIOS wideo (VBIOS) to to samo co sterownik protokołu wyjściowego grafiki (GOP)

Nie. Sterownik GOP (w niektórych dokumentach dotyczących sterownika Intel EMGD nazywany także sterownikiem wideo EFI) zastępuje starszy system BIOS wideo i umożliwia korzystanie z przedrozruchowego oprogramowania sprzętowego UEFI bez modułu obsługi zgodności (CSM). Sterownik Intel EMGD GOP może być sterownikiem szybkiego rozruchu (zoptymalizowanym pod kątem szybkości i związanym z platformą) lub sterownikiem ogólnym (niezależnym od platformy w przypadku wybranych platform).

Oto krótkie porównanie sterownika GOP i systemu BIOS wideo:

  • GOP: nie ma 64-kilobajtowego limitu. 32-bitowy tryb ochrony. Brak konieczności korzystania z modułu CSM. Optymalizacja pod kątem szybkości (szybki rozruch).
  • System BIOS wideo: limit 64-kilobajtowy (chipset Intel® System Controller Hub US15W) i 127-kilobajtowy (procesory Intel Atom z serii E6xx). Wykonywanie 16-bitowe. Konieczność stosowania modułu CSM z oprogramowaniem sprzętowym systemu UEFI. Niższa wydajność w porównaniu z modułem GOP CSM. System VBIOS współpracuje z architekturą 32- i 64-bitową.


3. Czy system VBIOS i sterownik GOP mogą współistnieć na jednej platformie?

Nie.
 

4. Jak oprogramowanie VBIOS Option ROM jest połączone z kartą wideo w przedrozruchowym oprogramowaniu sprzętowym EFI?

Oprogramowanie VBIOS Option ROM jest połączone z identyfikatorem PCI „dostawca-urządzenie” określonego urządzenia VGA (zazwyczaj magistrala 0, urządzenie 2, funkcja 0). Informacje te są osadzane w przedrozruchowym oprogramowaniu sprzętowym EFI w czasie kompilacji lub scalane z obrazem na hoście za pośrednictwem urządzenia do scalania oprogramowania sprzętowego.
 

5. Który system VBIOS jest aktywowany, jeśli mam zewnętrzną kartę grafiki, taką jak Matrox*, oraz grafikę wewnętrzną, na przykład typu LVDS (low-voltage differential signalling)?

To zależy od ustawienia przedrozruchowego oprogramowania sprzętowego EFI (jeśli takie ustawienie jest dostępne). Jeśli jest dostępna opcja „PCI as primary” i jest ona włączona, zostanie aktywowane oprogramowanie VBIOS option ROM karty Matrox. Jeśli opcja „PCI as primary” nie jest włączona, zostanie aktywowany system Intel EMGD VBIOS. Zwracamy uwagę, że na platformie może być tylko jedno wystąpienie systemu VBIOS.
 

6. Jakie są scenariusze korzystania z systemu VBIOS w systemie Windows* XP?

System Windows XP używa systemu VBIOS za pośrednictwem przerwania INT 10h do wyświetlania ekranu powitalnego i ewentualnych komunikatów do czasu załadowania sterownika grafiki. Zwracamy uwagę, że podczas rozruchu system operacyjny zapisuje dane bezpośrednio do bufora klatek, pomijając system VBIOS w zakresie wyświetlania. Po załadowaniu sterownika grafiki system operacyjny przekazuje kontrolę systemowi VBIOS w pełnoekranowym trybie DOS i podczas „niebieskiego ekranu” w celu wyświetlenia danych stosu.
 

7. Czy sterownik Intel EMGD v1.18 dla systemu Windows Embedded* Compact 7 obsługuje oparty na interfejsie UEFI zestaw Intel® Boot Loader Development Kit (Intel® BLDK)?

Tak, jest on obsługiwany na platformie opartej na procesorach Intel® Atom™ z serii E6xx.
 

8. Dlaczego edytor CED wygenerował system VBIOS 127K, a nie 64K dla procesorów Intel Atom z serii E6xx?

Sterownik Intel EMGD v1.16 (i nowsze) obsługuje system VBIOS 127K w przypadku platform opartych na procesorach Intel Atom E6xx oraz system VBIOS 64K w przypadku chipsetów z serii Intel System Controller Hub US15W. Począwszy od sterownika Intel EMGD v1.16, w przypadku procesorów Intel Atom z serii E6xx system VBIOS 64K nie jest już dostępny z powodu ograniczeń rozmiaru pliku, ponieważ do systemu VBIOS dodano nowe funkcje, które spowodowały wzrost rozmiaru pliku do ponad 64K. Jeśli wymagany jest system VBIOS 64K, warto rozważyć skorzystanie z pakietu Intel EMGD v1.10 VBIOS w przypadku systemów operacyjnych Windows* XP i Linux* lub pakietu Intel EMGD v1.14 VBIOS w przypadku systemów operacyjnych Windows 7, Windows Embedded Standard 7 i Windows Embedded Compact 7.

 
 

2.