Biała księga: jak testować czasy wykonywania kodu na architekturach Intel® IA-32 i IA-64

Biała księga: jak testować czasy wykonywania kodu na architekturach Intel® IA-32 i IA-64

Biała księga: jak testować czasy wykonywania kodu na architekturach Intel® IA-32 i IA-64

Biała księga: metody pomiaru cykli zegara spędowiły wykonanie kodu C. (wersja 1, wrzesień 2010 r.)