Tworzymy przyszłość cyfrowych pól naftowych

Technologie Intel® pomagają zoptymalizować działania pola naftowego dzięki w pełni interoperacyjnym i skalowalnym rozwiązaniom działającym od brzegu sieci aż po chmurę.

Wkomponujemy inteligencję w pola naftowe

 • Firmy naftowe i gazowe modernizują technologię operacyjną oraz infrastrukturę IT, aby zarządzać kosztami i tworzyć nową wartość.

 • Cyfrowe pola naftowe pomagają im maksymalnie wykorzystywać wydajność zasobów i wartość w całym cyklu produkcyjnym poprzez integrację technologii, informacji, pracowników i procesów.

 • Wydajne, elastyczne komponenty i rozwiązania oparte na standardach to klucz do tworzenia skutecznych rozwiązań cyfrowych dla pól naftowych.

author-image

Według

Podobnie jak w przypadku ropy naftowej, dane to niezwykle cenny zasób, który stwarza ogromne możliwości rozwoju i zwiększenia rentowności. Wyzwaniem dla firm naftowych i gazowych stanowi wydajne gromadzenie, analizowanie i wizualizowanie masy danych z wysoce zróżnicowanych i rozproszonych źródeł w celu tworzenia analityki operacyjnej i wartości biznesowej, przy jednoczesnej poprawie zwrotu z inwestycji.

Cyfrowe pole naftowe to obiecujące rozwiązanie, które może pomóc operatorom w integracji, interpretowaniu i działaniu zgodnie z informacjami o produkcji w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji działań na polu naftowym. Jednak aby wykorzystać ten potencjał, firmy muszą zainwestować w odpowiednie połączenie technologii cyfrowych i sprzętu, który obsłuży każdą fazę cyklu produkcyjnego – eksplorację, opracowanie i produkcję.

Czym są cyfrowe pola naftowe?

Cyfrowe pola naftowe integrują technologię, informacje, pracowników i procesy, aby maksymalnie zwiększyć wydajność zasobów i wartość w cyklu produkcji ropy naftowej i gazu. Cel wprowadzenia rozwiązań cyfrowych lub inteligentnych dla pól naftowych jest jasny – firmy chcą zoptymalizować produkcję, poprawić wydajność operacyjną i zwiększyć produktywność dzięki zintegrowaniu przepływów pracy.

Na każdym polu naftowym stosuje się setki technologii, systemów i pomiarów. Różnica pomiędzy zwykłym a inteligentnymi polem naftowym polega na tym, że na inteligentnym polu wszystkie dane i procesy związane z operacjami na zasobach są połączone. Obejmuje to procesy szybkiej pętli do monitorowania urządzeń i wykrywania wycieków, procesy średniej pętli na potrzeby optymalizacji i powolnej pętli na potrzeby optymalizacji wydobycia.

W centrum cyfrowych rozwiązań dla pól naftowych znajduje się ogromna ilość danych, które należy gromadzić, analizować i wizualizować ze źródeł takich jak sondażowe pomiary 3-D, rejestry odwiertów oraz systemy produkcyjne i systemy bezpieczeństwa. Wymaga to zastosowania urządzeń z wbudowaną połączoną inteligencją oraz wspierającej sieci i infrastruktury chmurowej, które zapewnią maksymalną kontrolę, elastyczność i widoczność.

Zalety inteligentnych rozwiązań dla pól naftowych

Dzięki analizie predykcyjnej, modelom głębokiego uczenia i innym metodom analizy danych cyfrowe pola naftowe zapewniają firmom naftowym i gazowym następujące korzyści:

 • Optymalizacja produkcji. Korzystając ze skalowalnego przetwarzania brzegowego w odwiertach i zakładach produkcyjnych, firmy zyskują lepszą analitykę zasobów, co umożliwia optymalizację operacji, produkcji i odzyskiwania.
 • Większa wydajność operacji. Kontrole w czasie rzeczywistym, rozproszona analityka, zautomatyzowane przepływy pracy i wiele innych mogą pomóc firmom obniżyć koszty operacji w terenie, poprawić wydajność i niezawodność zasobów oraz wyeliminować nieplanowane naprawy.
 • Współpraca pomiędzy zespołami. Dzięki integracji danych z różnych zespołów i dziedzin, od inżynierów automatyzacji po naukowców, cyfrowe pola naftowe umożliwiają nawiązanie lepszej współpracy i komunikacji, co przekłada się na szybsze i bardziej świadome podejmowanie decyzji.
 • Lepsze zdrowie i większe bezpieczeństwo. Dzięki przeprowadzaniu operacji zdalnie, mniejszej liczbie odwiedzających oraz procesom zabezpieczeń opartym na danych cyfrowe pola naftowe działają w możliwie najbezpieczniejszy sposób.
 • Wyższa zgodność z normami środowiskowymi. Bardziej wydajne operacje w terenie, większa inteligencja czujników oraz prognozy oparte na AI przyczyniają się do spełniania minimum wymagań środowiskowych, a nawet więcej przez firmy naftowe i gazowe.

Cel wprowadzenia rozwiązań cyfrowych lub inteligentnych dla pól naftowych jest jasny – firmy chcą zoptymalizować produkcję, poprawić wydajność operacyjną i zwiększyć produktywność dzięki zintegrowaniu przepływów pracy.

Przyszłość cyfrowych pól naftowych

Firma Intel przyczynia się do rozwoju cyfrowych pól naftowych dzięki swoim technologiom, usługom i przodującej roli w branży. Oferujemy rozwiązania zaprojektowane z myślą o uproszczeniu wdrożeń, zwiększeniu wydajności i opłacalności w całym cyklu produkcyjnym.

 1. Eksploracja: dzięki procesorom Intel® Xeon® Scalable oraz pamięci trwałej Intel® Optane™ DC operatorzy mogą wykorzystać wysokowydajne równoległe przetwarzanie w celu szybszego znalezienia złóż.
 2. Opracowanie: Intel® Scalable System Framework (Intel® SSF) zapewnia wysoce wydajne przetwarzanie i łączy wysoce skalowalne przetwarzanie, wydajne stacje robocze i zmodernizowany kod oprogramowania, który pomaga firmom przeprowadzać bardziej precyzyjne symulacje złóż, skraca czas obliczenia oraz zapewnia maksymalną wydajność finansową.
 3. Produkcja: od zdalnego monitorowania zasobów po optymalizację odzyskiwania – rozwiązania i usługi IoT wykorzystujące architekturę Intel® zaprojektowano tak, aby przyspieszyć produkcję. Technologia Intel® IoT Gateway oraz inne rozwiązania cyfrowe dla pól naftowych zapewniają kontrolę w czasie rzeczywistym i analitykę na brzegu sieci, co umożliwia znakomity stopień odzyskiwania ropy i zwrot z inwestycji.

Standard na polach naftowych

Dzięki wprowadzaniu referencyjnego standardu architektury firmy naftowe i gazowe mogą przejść ze spersonalizowanych własnych komponentów na rozwiązania komercyjne (COTS). Dzięki integracji nowej generacji standardowych i interoperacyjnych komputerów przemysłowych opartych na architekturze Intel® możliwa jest integracja systemów i analiza danych w celu poprawy wydajności operacyjnej.