Tworzymy przyszłość cyfrowych pól naftowych

Technologie Intel® pomagają zoptymalizować działania pola naftowego dzięki w pełni interoperacyjnym i skalowalnym rozwiązaniom działającym od brzegu sieci aż po chmurę.

Wkomponujemy inteligencję w pola naftowe

 • Firmy naftowe i gazowe modernizują technologię operacyjną oraz infrastrukturę IT, aby zarządzać kosztami i tworzyć nową wartość.

 • Cyfrowe pola naftowe pomagają im maksymalnie wykorzystywać wydajność zasobów i wartość w całym cyklu produkcyjnym poprzez integrację technologii, informacji, pracowników i procesów.

 • Wydajne, elastyczne komponenty i rozwiązania oparte na standardach to klucz do tworzenia skutecznych rozwiązań cyfrowych dla pól naftowych.

author-image

By

Podobnie jak w przypadku ropy naftowej, dane to niezwykle cenny zasób, który stwarza ogromne możliwości rozwoju i zwiększenia rentowności. Wyzwaniem dla firm naftowych i gazowych stanowi wydajne gromadzenie, analizowanie i wizualizowanie masy danych z wysoce zróżnicowanych i rozproszonych źródeł w celu tworzenia analityki operacyjnej i wartości biznesowej, przy jednoczesnej poprawie zwrotu z inwestycji.

Cyfrowe pole naftowe to obiecujące rozwiązanie, które może pomóc operatorom w integracji, interpretowaniu i działaniu zgodnie z informacjami o produkcji w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji działań na polu naftowym. Jednak aby wykorzystać ten potencjał, firmy muszą zainwestować w odpowiednie połączenie technologii cyfrowych i sprzętu, który obsłuży każdą fazę cyklu produkcyjnego – eksplorację, opracowanie i produkcję.

Czym są cyfrowe pola naftowe?

Cyfrowe pola naftowe integrują technologię, informacje, pracowników i procesy, aby maksymalnie zwiększyć wydajność zasobów i wartość w cyklu produkcji ropy naftowej i gazu. Cel wprowadzenia rozwiązań cyfrowych lub inteligentnych dla pól naftowych jest jasny – firmy chcą zoptymalizować produkcję, poprawić wydajność operacyjną i zwiększyć produktywność dzięki zintegrowaniu przepływów pracy.

Na każdym polu naftowym stosuje się setki technologii, systemów i pomiarów. Różnica pomiędzy zwykłym a inteligentnymi polem naftowym polega na tym, że na inteligentnym polu wszystkie dane i procesy związane z operacjami na zasobach są połączone. Obejmuje to procesy szybkiej pętli do monitorowania urządzeń i wykrywania wycieków, procesy średniej pętli na potrzeby optymalizacji i powolnej pętli na potrzeby optymalizacji wydobycia.

W centrum cyfrowych rozwiązań dla pól naftowych znajduje się ogromna ilość danych, które należy gromadzić, analizować i wizualizować ze źródeł takich jak sondażowe pomiary 3-D, rejestry odwiertów oraz systemy produkcyjne i systemy bezpieczeństwa. Wymaga to zastosowania urządzeń z wbudowaną połączoną inteligencją oraz wspierającej sieci i infrastruktury chmurowej, które zapewnią maksymalną kontrolę, elastyczność i widoczność.

Zalety inteligentnych rozwiązań dla pól naftowych

Dzięki analizie predykcyjnej, modelom głębokiego uczenia i innym metodom analizy danych cyfrowe pola naftowe zapewniają firmom naftowym i gazowym następujące korzyści:

 • Optymalizacja produkcji. Korzystając ze skalowalnego przetwarzania brzegowego w odwiertach i zakładach produkcyjnych, firmy zyskują lepszą analitykę zasobów, co umożliwia optymalizację operacji, produkcji i odzyskiwania.
 • Większa wydajność operacji. Kontrole w czasie rzeczywistym, rozproszona analityka, zautomatyzowane przepływy pracy i wiele innych mogą pomóc firmom obniżyć koszty operacji w terenie, poprawić wydajność i niezawodność zasobów oraz wyeliminować nieplanowane naprawy.
 • Współpraca pomiędzy zespołami. Dzięki integracji danych z różnych zespołów i dziedzin, od inżynierów automatyzacji po naukowców, cyfrowe pola naftowe umożliwiają nawiązanie lepszej współpracy i komunikacji, co przekłada się na szybsze i bardziej świadome podejmowanie decyzji.
 • Lepsze zdrowie i większe bezpieczeństwo. Dzięki przeprowadzaniu operacji zdalnie, mniejszej liczbie odwiedzających oraz procesom zabezpieczeń opartym na danych cyfrowe pola naftowe działają w możliwie najbezpieczniejszy sposób.
 • Wyższa zgodność z normami środowiskowymi. Bardziej wydajne operacje w terenie, większa inteligencja czujników oraz prognozy oparte na AI przyczyniają się do spełniania minimum wymagań środowiskowych, a nawet więcej przez firmy naftowe i gazowe.

Cel wprowadzenia rozwiązań cyfrowych lub inteligentnych dla pól naftowych jest jasny – firmy chcą zoptymalizować produkcję, poprawić wydajność operacyjną i zwiększyć produktywność dzięki zintegrowaniu przepływów pracy.

Przyszłość cyfrowych pól naftowych

Firma Intel przyczynia się do rozwoju cyfrowych pól naftowych dzięki swoim technologiom, usługom i przodującej roli w branży. Oferujemy rozwiązania zaprojektowane z myślą o uproszczeniu wdrożeń, zwiększeniu wydajności i opłacalności w całym cyklu produkcyjnym.

 1. Eksploracja: dzięki procesorom Intel® Xeon® Scalable oraz pamięci trwałej Intel® Optane™ DC operatorzy mogą wykorzystać wysokowydajne równoległe przetwarzanie w celu szybszego znalezienia złóż.
 2. Opracowanie: Intel® Scalable System Framework (Intel® SSF) zapewnia wysoce wydajne przetwarzanie i łączy wysoce skalowalne przetwarzanie, wydajne stacje robocze i zmodernizowany kod oprogramowania, który pomaga firmom przeprowadzać bardziej precyzyjne symulacje złóż, skraca czas obliczenia oraz zapewnia maksymalną wydajność finansową.
 3. Produkcja: od zdalnego monitorowania zasobów po optymalizację odzyskiwania – rozwiązania i usługi IoT wykorzystujące architekturę Intel® zaprojektowano tak, aby przyspieszyć produkcję. Technologia Intel® IoT Gateway oraz inne rozwiązania cyfrowe dla pól naftowych zapewniają kontrolę w czasie rzeczywistym i analitykę na brzegu sieci, co umożliwia znakomity stopień odzyskiwania ropy i zwrot z inwestycji.

Standard na polach naftowych

Dzięki wprowadzaniu referencyjnego standardu architektury firmy naftowe i gazowe mogą przejść ze spersonalizowanych własnych komponentów na rozwiązania komercyjne (COTS). Dzięki integracji nowej generacji standardowych i interoperacyjnych komputerów przemysłowych opartych na architekturze Intel® możliwa jest integracja systemów i analiza danych w celu poprawy wydajności operacyjnej.

Zastrzeżenia i uwagi prawne

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie intel.pl.

Opisane scenariusze obniżenia kosztów mają stanowić przykłady na to, jak dany produkt oparty na technologiach Intel może w określonych warunkach i konfiguracjach wpłynąć na generowanie kosztów oraz zapewnić oszczędności. Warunki mogą ulec zmianie. Firma Intel nie gwarantuje żadnych poziomów kosztów ani ich obniżenia.

Intel, logo Intel i inne znaki Intel są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych. Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli. © Intel Corporation.