Tworzenie inteligentniejszych rozwiązań w zakresie wiertni

Rozwiązania wykorzystujące technologie firmy Intel zapewniają przedsiębiorstwom naftowym i gazowym większą elastyczność i kontrolę nad działaniami, co umożliwia potencjalne oszczędności kosztów własności.

Optymalizowanie działań

  • Przedsiębiorstwa naftowe i gazowe zmagają się z zamkniętymi systemami kontroli, które trudno utrzymać, które zapewniają jedynie ograniczone możliwości oraz które są drogie do wymiany.

  • Zarówno budowanie systemów od podstaw, jak i ich modernizacje mogą znacznie obniżyć koszty dzięki rozwiązaniom oferującym standardowy sprzęt komputerowy i oprogramowanie o otwartej architekturze.

  • Uniwersalny kontroler wiertni automatyzuje monitorowanie i sterowanie lądowymi odwiertami produkcyjnymi i obszarami produkcyjnymi, obsługuje analizy na krawędzi oraz pomaga firmom w obniżeniu kosztów jednocześnie zwiększając ich elastyczność na krawędzi.

author-image

Przedsiębiorstwa naftowe i gazowe inwestują znaczne środki w systemy kontroli i monitorowania, by wspierać bezpieczne i wydajne działania w terenie. Wyzwanie polega na tym, że podczas gdy głowice eksploatacyjne mogą pracować przez dziesiątki lat, cykl życia kontrolerów i innych zautomatyzowanych technologii jest dużo krótszy i zazwyczaj powiązany z konkretną metodą dźwigu.

W momencie gdy zastrzeżone systemy wymagają nieuniknionej naprawy lub wymiany, przedsiębiorstwa zmuszone są zmagać się z blokadą producencką i przestarzałością produktów. Dotychczasowym systemom często brakuje interoperacyjności lub przejawiają one luki w zabezpieczeniach. Optymalizacja zastrzeżonych systemów za pomocą najnowszych rozwiązań opartych na IoT jest jednak skomplikowanym, czasochłonnym i kosztownym procesem.

Rozwiązania przemysłowego IoT (IIoT), takie jak uniwersalny kontroler wiertni, są przystępniejszą i elastyczniejszą opcją zarówno w przypadku tworzenia systemów od podstaw, jak i ich modernizacji. Dzięki standardowemu sprzętowi komputerowemu i oprogramowaniu o otwartej architekturze firmy mogą wprowadzać innowacje i optymalizacje w przeciągu całego cyklu życia produktu, co umożliwia potencjalne oszczędności kosztów własności.

Przyszłość automatyzacji i analizy głowic eksploatacyjnych

Uniwersalny kontroler wiertni (UWC) opracowany został przy współpracy z firmą ExxonMobil i jest wydajnym urządzeniem kontroli brzegowej, a także przykładem innowacji, jakie firma Intel i jej partnerzy wprowadzają w przemyśle naftowym i gazowym.

Jest on zaprojektowany tak, by móc bezpiecznie i ekonomicznie monitorować i sterować lądowymi odwiertami produkcyjnymi oraz powierzchniowymi zakładami produkcyjnymi. Integruje on standardowy sprzęt komputerowy i oprogramowanie o otwartej architekturze od wielu dostawców w interoperacyjną, deterministyczną platformę kontroli, która może być również wykorzystywana do przeprowadzania analiz w czasie niemal rzeczywistym w odległych miejscach, poprawy monitorowania głowicy eksploatacyjnej oraz zwiększenia wydajności działań w terenie.

Uniwersalny kontroler wiertni to ogólnie mówiąc kontroler o niezwykle dużej mocy – lub też zdalny terminal (RTU) – który zapewnia operatorom gazowo-naftowym kontrolę na wszystkich etapach cyklu produkcyjnego głowicy eksploatacyjnej, od dobrze płynącej, wysokiej produkcji, do drugorzędnych procesów pozyskiwania i niskiej produkcji.

W przeciwieństwie do jednofunkcyjnych kontrolerów sprzętowych, funkcje kontrolne uniwersalnego kontrolera wiertni wdrażane są jako oprogramowanie kontenerowe wrzucone na standardowy sprzęt komputerowy. Umożliwia to współpracę wielu funkcji kontrolnych na pojedynczym sprzęcie komputerowym uniwersalnego kontrolera wiertni oraz wspomaga ewolucję wdrożonych funkcji kontrolnych w okresie eksploatacji odwiertu.

Umożliwia to sprostanie tradycyjnym wyzwaniom przestarzałości produktów oraz wspomaga kontrolowanie kosztów podczas całego cyklu eksploatacji każdego odwiertu i zakładu produkcyjnego. Firmy mogą wymienić sprzęt lub czujniki na odwiercie, zwyczajnie podłączyć nowy sprzęt i czujniki, a następnie wgrać odpowiednie oprogramowanie systemu kontroli do uniwersalnego kontrolera wiertni. Poprzez zastąpienie wielu jednofunkcyjnych urządzeń uniwersalnym kontrolerem wiertni i zintegrowanie najnowszego oprogramowania firmy mogą usprawnić działanie i przeprowadzać analizy na krawędzi, by zmniejszyć przeciążenia sieci i przyspieszyć wgląd w informacje.

Pełne korzyści z uniwersalnego kontrolera wiertni obejmują:

  • Eliminację problemu blokady producenckiej i obniżenie kosztów automatyzacji dzięki standardowemu sprzętowi komputerowemu i oprogramowaniu o otwartej architekturze.
  • Konsolidację i uproszczenie procesów wdrażania i szkoleń poprzez zastąpienie wielu jednofunkcyjnych urządzeń uniwersalnym kontrolerem wiertni z preferowanym oprogramowaniem.
  • Obniżenie wydatków w przeciągu całego cyklu życia produktu, w tym kosztów utrzymania, obsługi, przechowywania sprzętu i szkoleń.
  • Zwiększenie elastyczności dzięki skalowaniu obliczeń na krawędzi, począwszy od tanich rozwiązań wykorzystujących procesory Intel Atom®, po wydajniejsze urządzenia oparte na procesorach Intel® Core™.
  • Szybsze wprowadzanie innowacji dzięki łatwemu testowaniu i skalowaniu nowych systemów kontroli i rozwiązań analitycznych.

Technologia Intel® IoT pomaga przedsiębiorstwom naftowym i gazowym w korzystaniu z uzyskanych informacji od krawędzi do chmury.

Dodatkowe rozwiązania IoT dla przemysłu naftowo-gazowego

Technologia Intel® IoT pomaga przedsiębiorstwom naftowym i gazowym w korzystaniu z uzyskanych informacji od krawędzi do chmury. Te innowacyjne rozwiązania pomagają firmom w sprostaniu wyzwaniom technologicznym oraz przyciąganiu młodszych, bardziej technicznie obeznanych pracowników.

Bramki IoT wykorzystujące technologie firmy Intel umożliwiają przekształcenie danych uzyskanych na krawędzi w rzeczywistą wartość. Firmy mogą bezpiecznie przesyłać dane do chmury, przeprowadzić analizy głowicy eksploatacyjnej w czasie niemal rzeczywistym oraz skalować systemy w oszczędny sposób. Poprzez zapewnienie wstępnie zintegrowanych i zatwierdzonych komponentów sprzętowych i oprogramowania bramki łączą dotychczasowe urządzenia przemysłowe z nowymi systemami, co pomaga firmom w uniknięciu wysokich kosztów całkowitej wymiany systemów.

Wiele rozwiązań przemysłowych firmy Intel opartych jest na platformie Intel® IoT, która jest kompleksowym modelem referencyjnym działającym wraz z rozwiązaniami innych firm w celu zapewnienia podstawy dla bezproblemowych i bezpiecznych połączeń pomiędzy urządzeniami. Platforma ta ułatwia możliwie szybkie i bezpieczne gromadzenie dużych ilości danych z podłączonych urządzeń wykorzystując zestaw technologii, które redukują potrzebę złożonych konfiguracji i programowania.