Odnawianie zasobów wody w Bangalore

Aby wesprzeć zobowiązanie firmy Intel do osiągnięcia dodatniej wartości wskaźnika zużycia wody netto, sfinansowaliśmy projekt odtwarzania zasobów wody w Bangalore w Indiach. Po pełnym wdrożeniu projekty te pozwolą odtworzyć około 101 milionów galonów rocznie. Na tej stronie znajduje się podsumowanie projektów finansowanych przez Intel, których celem jest wspieranie zasobów wodnych Bangalore.

Informacje o produktach i wydajności

1 Korzyść z odtworzenia stanowi oszacowanie oparte na oczekiwanym wyniku każdego projektu. Po zakończeniu każdego projektu korzyści związane z odtworzeniem zostaną sprawdzone i w razie potrzeby zaktualizowane.