Odnawianie zasobów wody w Kalifornii

Aby wesprzeć zaangażowanie firmy Intel w dążeniu do uzyskania pozytywnego wyniku netto wykorzystania wody, sfinansowaliśmy trzy projekty odbudowy zasobów wodnych w Kalifornii. Po pełnym wdrożeniu projekty te pozwolą przywrócić do stanu pierwotnego około 332 mln galonów rocznie. Na tej stronie znajduje się podsumowanie finansowanych przez Intel projektów, których celem jest wspieranie zasobów wodnych Kalifornii.

Intel w Kalifornii

Jesteśmy zaangażowani w tworzenia lepszego jutra dla naszych społeczności. Dowiedz się więcej o tym, co Intel robi w Kalifornii.

Informacje o produktach i wydajności

1 Korzyść z odtworzenia stanowi oszacowanie oparte na oczekiwanym wyniku każdego projektu. Po zakończeniu każdego projektu korzyści związane z odtworzeniem zostaną sprawdzone i w razie potrzeby zaktualizowane.