Odtwarzanie zasobów wody w Malezji

Aby wesprzeć zobowiązanie firmy Intel do osiągnięcia dodatniej wartości wskaźnika zużycia wody netto, sfinansowaliśmy projekt odtwarzania zasobów wody w Malezji. Po całkowitym wdrożeniu projekt spowoduje odtworzenie szacunkowo 43 miliony galonów rocznie.

Ta strona zawiera podsumowanie finansowanych przez Intel projektów, które mają na celu wspieranie zasobów wodnych Malezji.

Informacje o produktach i wydajności

1 Korzyść z odtworzenia stanowi oszacowanie oparte na oczekiwanym wyniku każdego projektu. Po zakończeniu każdego projektu korzyści związane z odtworzeniem zostaną sprawdzone i w razie potrzeby zaktualizowane.