Odtwarzanie zasobów wody w Nowym Meksyku

Aby wspierać zaangażowanie firmy Intel w osiągnięcie dodatniego bilansu wodnego netto, sfinansowaliśmy kilka projektów odbudowy zasobów wodnych w Nowym Meksyku, dzięki którym każdego roku udaje się odzyskać ponad 100 milionów galonów wody. Na tej stronie znajduje się podsumowanie finansowanych przez Intel projektów, których celem jest wspieranie zasobów wodnych Nowym Meksyku.

Firma Intel w Nowym Meksyku

Jesteśmy zaangażowani w tworzenia lepszego jutra dla naszych społeczności. Dowiedz się więcej o tym, co Intel robi w Nowym Meksyku.

Informacje o produktach i wydajności

1 Korzyść z odtworzenia stanowi oszacowanie oparte na oczekiwanym wyniku każdego projektu. Po zakończeniu każdego projektu korzyści związane z odtworzeniem zostaną sprawdzone i w razie potrzeby zaktualizowane.