Odtwarzanie zasobów wody w Oregonie

Aby wesprzeć zobowiązanie firmy Intel do osiągnięcia dodatniego bilansu zużycia wody netto, sfinansowaliśmy siedem projektów odtwarzania zasobów wody w Oregonie. Po pełnym wdrożeniu projekty te pozwolą przywrócić do stanu pierwotnego około 538 mln galonów rocznie. Na tej stronie znajduje się podsumowanie finansowanych przez Intel projektów, których celem jest wspieranie zasobów wodnych Oregonie.

Intel w Oregonie

Jesteśmy zaangażowani w tworzenia lepszego jutra dla naszych społeczności. Dowiedz się więcej o tym, co Intel robi w Oregonie.

Informacje o produktach i wydajności

1 Korzyść z odtworzenia stanowi oszacowanie oparte na oczekiwanym wyniku każdego projektu. Po zakończeniu każdego projektu korzyści związane z odtworzeniem zostaną sprawdzone i w razie potrzeby zaktualizowane.