Odtwarzanie zasobów wody w Teksasie

Informacje o produktach i wydajności

1Korzyść z odtworzenia stanowi oszacowanie oparte na oczekiwanym wyniku każdego projektu. Po zakończeniu każdego projektu korzyści związane z odtworzeniem zostaną sprawdzone i w razie potrzeby zaktualizowane.