Odtwarzanie zasobów wody w Teksasie

Aby wspierać zobowiązanie firmy Intel do osiągnięcia dodatniej wartości zużycia wody netto, firma Intel sfinansowała ten projekt odnawiania zasobów wody, aby wesprzeć zasoby wodne Teksasu.

Informacje o produktach i wydajności

1Korzyść z odtworzenia stanowi oszacowanie oparte na oczekiwanym wyniku każdego projektu. Po zakończeniu każdego projektu korzyści związane z odtworzeniem zostaną sprawdzone i w razie potrzeby zaktualizowane.