Jak zwiększyć liczbę klatek na sekundę (FPS) i zmniejszyć opóźnienia w grze Minecraft

Chcesz zwiększyć wydajność w grze Minecraft? Te porady dotyczące sprzętu, oprogramowania i łączności ułatwiają zwiększenie liczby klatek na sekundę (FPS) i zmniejszenie opóźnień.

Najważniejsze informacje:

 • Zoptymalizuj system, aby zapobiec użyciu zbyt dużej ilości zasobów procesora i przepustowości przez oprogramowanie Windows i procesory uruchomione w tle.

 • Wyłącz zbędne efekty graficzne, ustawienia wideo/graficzne i opcje dostosowania, aby zmniejszyć użycie zasobów systemu.

 • Wybierając sprzęt, preferuj szybkie procesory najnowszej generacji, zapewniające większą liczbę klatek na sekundę w grach intensywnie korzystających z zasobów komputera, takich jak Minecraft.

 • Korzystaj z przewodu Ethernet lub sieci Wi-Fi 6, aby zmniejszyć opóźnienia lokalne i opóźnienia wejściowe podczas połączenia z serwerami Minecraft.

author-image

Według

Aby zapewnić najlepszą obsługę gry Minecraft, należy przede wszystkim zwiększyć liczbę klatek na sekundę (FPS) i wyeliminować opóźnienie sieciowe.

Oba te parametry są istotne. Zwiększenie liczby klatek na sekundę (FPS) umożliwia płynne wyświetlanie efektów wizualnych i animacji bez przerw i spowolnienia tempa gry. Dzięki zmniejszeniu opóźnień kliknięcia myszą i wprowadzanie informacji podczas gry w trybie online są obsługiwane płynnie w czasie rzeczywistym.

Jak zapewnić optymalną obsługę gry Minecraft na komputerze? Precyzyjnie konfigurując oprogramowanie i ustawienia wideo/graficzne, naprawiając usterki połączenia z Internetem i modernizując odpowiednie komponenty sprzętowe.

Zopymalizuj swój komputer

Przed przeglądem i korekcją ustawień gry Minecraft i urządzeń sieciowych zoptymalizuj i zaktualizuj swoje oprogramowanie i system operacyjny. Aby zapewnić płynną obsługę gry, należy zapewnić maksymalną wydajność systemu operacyjnego.

Skorzystaj z urządzenia przenośnego o dużej wydajności. Kup laptopy z procesorami Intel® Core™ i9 do gier komputerowych tutaj.

Aktualizuj oprogramowanie. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy aktualizować oprogramowanie związane z grami komputerowymi.

 • Aktualizuj system operacyjny. Rozpocznij od upewnienia się, że korzystasz z najnowszej wersji systemu Windows. W tym celu przejdź do panelu „Windows Update” w sekcji „Ustawienia” i sprawdź, czy dostępne są aktualizacje.
 • Zaktualizuj grę Minecraft. Program uruchamiający grę Minecraft automatycznie aktualizuje ją do najnowszej wersji. Umożliwia to również testowanie „migawek” lub proponowanych aktualizacji, które są nadal w trakcie opracowania. Jeżeli wydajność jest niedostateczna podczas testowania migawki, prawdopodobnie nie została ona zoptymalizowana, dlatego należy przywrócić ostatnie oficjalne wydanie.
 • Aktualizuj sterowniki karty graficznej. Częste aktualizacje sterowników kart graficznych zapewniają ich większą wydajność i optymalizację dla określonych gier komputerowych. Korzystając z zastrzeżonego oprogramowania kart graficznych, aktualizuj swoje sterowniki i stosuj optymalne ustawienia. Najnowsze sterowniki można też pobrać ręcznie z witryny internetowej producenta.

Porada dla użytkowników zaawansowanych: jeżeli Twój komputer jest wyposażony w autonomiczną kartę graficzną, a liczba klatek na sekundę jest niedostateczna, sprawdź ustawienia tej karty i upewnij się, że plik wykonywalny Java „javaw.exe” jest powiązany z tą kartą, a nie kartą zintegrowaną.

Zamknij aplikacje intensywnie korzystające z zasobów komputera. Inne aplikacje mogą korzystać z zasobów systemu, powodując ograniczenie ilości zasobów dostępnych dla gry Minecraft i zmniejszenie wydajności w tej grze. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zamknięcie zbędnych aplikacji.

 • Zamknij aplikacje komputerowe. Uruchom Menedżera zadań (CTRL+SHIFT+ESC), aby wyświetlić listę wszystkich aktualnie uruchomionych aplikacji. Zamknij aplikacje korzystające z dużej ilości zasobów procesora i pamięci RAM. Metodą umożliwiającą szybkie zarządzanie zasobami podczas korzystania z gier jest korzystanie z widżetu Xbox Game Bar (WIN+G). W ten sposób można uniknąć konieczności naciskania klawiszy ALT+TAB w celu przełączenia do pulpitu podczas korzystania z gry.
 • Zatrzymaj procesy uruchomione w tle. Nawet po zamknięciu niektórych aplikacji utrzymują one procesy uruchomione w tle. Może to niekorzystnie wpływać na wydajność w grze. Jeżeli procesy uruchomione w tle korzystają ze zbyt dużej ilości zasobów procesora (Menedżer zadań > Procesy > Procesy w tle), można zabronić uruchamiania procesów przez daną aplikację.
 • Dostosuj ustawienia udostępniania. Strumieniowanie i wykonywanie nagrań z gry o dużej rozdzielczości powoduje użycie znacznie większej ilości zasobów w porównaniu ze zwykłym korzystaniem z gry. Spróbuj obniżyć ustawienia jakości nagrywanego obrazu, aby zwiększyć wydajność w grze. Jeżeli liczba klatek na sekundę (FPS) jest niedostateczna, być może konieczna jest modernizacja komputera.

W systemie Windows 10 kliknij Ustawienia > Prywatność > Aplikacje w tle.

W systemie Windows 11 wybierz Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje i funkcje, a następnie kliknij trzy punkty obok nazwy aplikacji, a następnie kliknij ikonę trzech punktów obok nazwy aplikacji, aby wyświetlić menu Opcje zaawansowane.

Alternatywnym rozwiązaniem jest blokowanie automatycznego uruchamiania zbędnych aplikacji w tle podczas logowania w systemie przy użyciu karty Uruchamianie w Menedżerze zadań. Kliknij przycisk „Wyłącz” w prawym dolnym rogu ekranu, aby zapobiec uruchomieniu wybranej aplikacji podczas kolejnego uruchomienia systemu.

Zmniejsz obciążenie komputera przez grę Minecraft

Gdy po wykonaniu powyższych czynności oprogramowanie jest już uruchamiane optymalnie, następnym krokiem jest skalibrowanie ustawień graficznych gry Minecraft w celu zwiększenia liczby klatek na sekundę (FPS).

Zmierz liczbę wyświetlanych klatek na sekundę. Przed wprowadzeniem zmian w ustawieniach domyślnych gry Minecraft należy ustalić bieżący poziom wydajności. Umożliwi to oszacowanie efektywności regulacji ustawień graficznych. Obniżenie jakości obrazu w celu zwiększenia wydajności nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem.

Aby wyświetlić liczbę klatek na sekundę (FPS) w grze Minecraft Java Edition, rozwiń menu debugowania przy użyciu klawisza F3. Parametr FPS jest wyświetlany w drugim wierszu w lewym górnym rogu ekranu. Aby uzyskać precyzyjniejsze wskazania lub wyświetlić te informacje w grze Minecraft Bedrock Edition, skorzystaj z oprogramowania monitorującego liczbę klatek na sekundę dostarczonego przez inną firmę. Te narzędzia ułatwiają śledzenie zaawansowanych metryk takich jak liczba klatek na sekundę (FPS) i czas klatki (spójność liczby klatek na sekundę).

Jaka liczba klatek na sekundę jest odpowiednia dla gry Minecraft? To zależy od subiektywnego satysfakcjonującego poziomu wydajności. 30–60 klatek na sekundę jest najniższą wartością zalecanego zakresu, a FPS 144 to wartość maksymalna.

Dostosuj ustawienia wideo/graficzne gry Minecraft. Po precyzyjnym ustaleniu bieżącej liczby klatek na sekundę w grze Minecraft można rozpocząć zwiększanie tego parametru. Wyświetl sekcję Ustawienia graficzne (Video Settings) w menu Opcje (Options). Rozpocznij od dostosowania ustawień, które będą miały największy wpływ.

 • Zmniejsz rozdzielczość. Rozdzielczość określa liczbę pikseli renderowanego obrazu gry. Zmniejszenie tego ustawienia umożliwia szybsze renderowanie gry przez system i zwiększenie parametru FPS. Należy ustalić optymalną kombinację ilości szczegółów w obrazie i zadowalającej wydajności.
 • Zmniejsz zasięg/odległość renderowania. Aby zwiększyć parametr FPS, ustaw suwak zasięgu/odległości renderowania między niskim a umiarkowanym ustawieniem. Spowoduje to zmniejszenie zasięgu/odległości renderowania obiektów 3D i znaczne zmniejszenie obciążenia systemu. Zmniejszenie tego ustawienia nie powoduje ograniczenia widoczności ważnych obiektów w grze takich jak awatary innych graczy lub zbliżające się moby.
 • Wyłącz synchronizację Vsync. Jeżeli używany monitor obsługuje różne ustawienia odświeżania obrazu, należy włączyć funkcje G-Sync lub FreeSync w ustawieniach karty graficznej. Umożliwi to ograniczenie deformacji obrazu na ekranie i stabilizację parametru FPS. Nawet jeżeli nie używasz monitora tego typu, spróbuj włączyć i wyłączyć synchronizację pionową (VSync) w różnych rozgrywkach, aby zaobserwować różnice wpływu na wydajność. Dowiedz się więcej o synchronizacji adaptacyjnej tutaj.
 • Włącz tryb pełnoekranowy. Umożliwi to eliminację niekorzystnego wpływu procesów uruchomionych w tle na parametr FPS.

Precyzyjnie dostosuj efekty graficzne gry Minecraft. W sekcji Ustawienia graficzne (Video Settings) można też zmniejszyć lub wyłączyć ustawienia zbędnych efektów graficznych. Te drobne efekty umożliwiają wyświetlanie bardziej atrakcyjnego obrazu w grze Minecraft, jednak mogą powodować znaczne ograniczenie wydajności.

 • Skonfiguruj niższe wartości w sekcji Ustawienia graficzne (Graphics Settings). W tej sekcji można precyzyjnie dostosować różne ustawienia, łącznie z winietą i przejrzystością, dzięki którym świat w grze jest bardziej zróżnicowany i realistyczny. Aby zwiększyć wydajność, zmniejsz ustawienie z Bajeczna (Fancy) na Szybka (Fast).
 • Obniż poziom mipmapingu. Stosowanie mniej szczegółowych tekstur do obiektów w większej odległości umożliwia symulowanie większej głębi scenerii w grze. Zmniejszenie liczby warstw umożliwia zwiększenie liczby klatek na sekundę (FPS).
 • Zredukuj kombinację biomu. To ustawienie zapewnia płynne przejścia między teksturami różnych biomów, takich jak lasy lub tereny nieurodzajne. Zmniejsz nieznacznie wartość tego ustawienia.
 • Wyłącz renderowanie chmur. W przeciwnym przypadku wybierz ustawienie Szybkie, które powoduje spłaszczenie przemieszczających się brył i wyświetlanie prostych, dwuwymiarowych obiektów. W grze Minecraft Bedrock Edition ustawienie Piękne niebo (Beautiful Skies) umożliwia wyłączenie renderowania chmur razem ze słońcem, księżycem i gwiazdami. W takim wypadku korzystne może być pozostawienie tego ustawienia bez zmian, ponieważ obraz nieba ułatwia nawigowanie w przestworzach oraz ustalanie faz księżyca wpływających na powielanie się przeciwników.
 • Zmniejsz poziom symulacji cząstek. Symulacja cząstek powoduje zwiększenie dynamiki pieców i wybuchających mobów, jednak często wpływa niekorzystnie na wydajność.
 • Wyłącz opcję Płynne oświetlenie (Smooth Lighting). Gdy ta opcja jest włączona, bloki rzucają bardziej realistyczne cienie, jednak powoduje to zmniejszenie wydajności.
 • Zmniejsz wygładzanie. To ustawienie jest dostępne tylko w grach Minecraft Bedrock EditionMinecraft Virtual Reality i umożliwia wygładzanie uskoków to znaczy nieestetycznych schodkowych krawędzi obiektów powodujących pikselizację obrazu i zakłócenie identyfikacji z wirtualną rzeczywistością w grze. Zmniejsz ustawienie tego efektu, aby zwiększyć liczbę klatek na sekundę.
 • Dowiedz się więcej o efektach wizualnych. Dowiedz się więcej o innych typowych ustawieniach graficznych gry tutaj.

Wyłącz wszystkie efekty. Cenną zaletą gry Minecraft jest możliwość dostosowania jej ustawień i zasad rozgrywek. Oprócz powyższych ustawień dodatki, takie jak mody, pakiety danych, pakiety zasobów i inne ulepszenia opracowane przez użytkowników, również powodują zmniejszenie wydajności w grze. Należy zachować rozwagę, ponieważ nieprawidłowo zoptymalizowane dodatki mogą bardzo niekorzystnie wpływać na liczbę klatek na sekundę.

Z drugiej strony pakiety odpowiednio zaprojektowanych tekstur umożliwiają nieznaczne zwiększenie wydajności. Inne mody umożliwiają bardziej precyzyjne dostosowanie wydajności dzięki zaawansowanemu zarządzaniu zasobami.

Ulepszenia sprzętu komputera do gier

Dostosowując ustawienia grafiki, można zwiększyć liczbę klatek na sekundę (FPS), jednak modernizacja sprzętu znacznie bardziej wpływa na ten parametr. Korzystanie z systemu z lepszymi komponentami wpływa bezpośrednio na wydajność gry Minecraft.

Oceń konfigurację swojego sprzętu. Jeżeli chcesz zwiększyć wydajność sprzętu, rozpocznij od rozważenia bieżących wymagań systemowych.

Aby zapewnić stałą wydajność w niezmodyfikowanej grze Minecraft, upewnij się, że konfiguracja systemu jest co najmniej zgodna z jej minimalnymi wymaganiami systemowymi. Aby zwiększyć liczbę klatek na sekundę (FPS) i wydajność, należy korzystać z systemu zgodnego z konfiguracją zalecaną dla gry Minecraft. Przekroczenie zalecanych specyfikacji umożliwia dodatkowe zwiększenie wydajności.

Wpisz „informacje o systemie” na pasku wyszukiwania, aby wyświetlić specyfikacje procesora, karty graficznej i pamięci. Karta graficzna będzie wyszczególniona w sekcji „Składniki” w obszarze „Ekran”.

Skorzystaj z lepszego procesora, aby zwiększyć liczbę klatek na sekundę (FPS). Użycie lepszego procesora umożliwia znaczne zwiększenie liczby klatek na sekundę (FPS) w grach intensywnie korzystających z procesora, takich jak Minecraft.

Na przykład procesor Intel® Core™ i7-12700 dwunastej generacji z 12 rdzeniami i maksymalną częstotliwością w trybie Turbo Boost 5,0 GHz gwarantuje dużą wartość parametru FPS i wyjątkowo płynną obsługę gry.

Procesory Intel® Core™ dwunastej generacji zapewniają wyższy poziom obsługi gier dzięki innowacjom takim jak tryb Turbo Boost Max Technology 3.0 zapewniający dodatkową moc obliczeniową, gdy jest najbardziej potrzebna. Nowa wydajna hybrydowa architektura dwunastej generacji przydziela obciążenia robocze do rdzeni P (Performance) i E (Efficiency), ułatwiając równoczesną obsługę wielu zadań przez procesor. Ułatwia to słuchanie nagrań, oglądanie filmów i prowadzenie wideorozmów podczas korzystania z gry.

Dowiedz się więcej o procesorach dwunastej generacji i ich hybrydowej architekturze tutaj.

Przetaktuj procesor. Przetaktowywanie umożliwia zwiększenie szybkości procesora do poziomu przekraczającego jego fabryczne ustawienia domyślne i dodatkowe zwiększenie liczby klatek na sekundę (FPS) w grze Minecraft. Jeżeli planujesz przetaktowanie, użyj procesora z oznaczeniem „K”, takiego jak Intel® Core™ i9-12900K dwunastej generacji. Dowiedz się, jak przetaktowywać procesor przy użyciu narzędzi z funkcją automatyzacji tutaj.

Uaktualnij kartę graficzną. Wydajna karta graficzna umożliwia wyświetlanie świata w grze Minecraft z dużą ilością szczegółów. Używając lepszej karty graficznej, można skonfigurować wyższe ustawienia wideo/graficzne bez niekorzystnego wpływu na wydajność. Można też użyć śledzenia promieni (raytracing) i zaawansowanych funkcji graficznych w grze Minecraft Bedrock Edition (zależnie od karty graficznej).

Uaktualnij monitor. Nawet w systemie zdolnym do wyświetlania dużej liczby klatek na sekundę (FPS) jakość obrazu będzie niska, jeżeli częstotliwość odświeżania monitora jest niedostateczna. Na przykład monitor o częstotliwości odświeżania 60 Hz może wyświetlać nawet 60 klatek na sekundę (FPS), a monitor 144 Hz może wyświetlać nawet 144 FPS.

Aby ustalić częstotliwość odświeżania, wyświetl właściwości ekranu i upewnij się, że wybrano najwyższą częstotliwość odświeżania monitora.

W systemie Windows 10 kliknij przycisk Start > Panel sterowania > System > Ekran > Zaawansowane ustawienia wyświetlania > karta Monitor > menu Częstotliwość odświeżania ekranu.

W systemie Windows 11 wybierz Start > Ustawienia > System > Ekran > Zaawansowany wyświetlacz > Wybierz częstotliwość odświeżania.

Użyj szybszej pamięci RAM. Jeżeli masz zainstalowaną szybką pamięć RAM, przetaktowanie jej przy użyciu technologii Intel® XMP (Extreme Memory Profile) umożliwia nieznaczne zwiększenie wydajności (zależnie od konfiguracji systemu).

Porada dla użytkowników zaawansowanych: niektórzy gracze przydzielają większą ilość pamięci RAM niż jest to zalecane do aplikacji Java w celu zwiększenia stabilności i wydajności. Jest to konieczne tylko wówczas, gdy planowane jest instalowanie wielu modów i pakietów zasobów.

Zapewnij lepsze połączenie z serwerami Minecraft

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie komputera w trybie online z małymi opóźnieniami, należy ustanowić jego stabilne połączenie z serwerem. Wymagania dotyczące szybkości połączenia w grach online są względnie umiarkowane, dlatego wydajność obsługi gry powinna być zadowalająca pod warunkiem, że używane jest połączenie przewodowe, DSL lub światłowodowe zapewniające odpowiednią szybkość transmisji w obu kierunkach. Mogą jednak występować problemy z opóźnieniami. Dostępne są poniższe metody rozwiązywania tych problemów

Użycie innego serwera do obsługi gry. Jeżeli występuje znaczne opóźnienie reakcji gry na polecenia użytkownika, użyj innego serwera zapewniającego lepsze połączenie, wskazywanego przez zielone segmenty ikony siły sygnału obok nazwy serwera w oknie wyboru serwera. Niektóre połączenia z serwerami są po prostu bardziej stabilne.

Skorzystaj z połączenia przewodowego. Przewody Ethernet zapewniają niezawodne połączenie komputera z routerem o dużej szybkości i minimalnym opóźnieniu. Oznacza to mniejsze opóźnienie w sieci domowej.

Zwiększ siłę sygnału. Jeżeli chcesz korzystać z połączenia bezprzewodowego, zapewnij dużą siłę sygnału. Idealnym rozwiązaniem jest minimalizacja odległości od routera bezprzewodowego. Dostosuj lokalizację routera, aby uzyskać optymalny sygnał. Umieść router na wysokości, na której znajduje się komputer, a nie na podłodze. Nie zamykaj urządzenia w ograniczonej przestrzeni. Im mniejsza liczba ścian, przez które sygnał musi przenikać, tym lepiej.

Porada dla użytkowników zaawansowanych: aby sprawdzić siłę sygnału, wpisz polecenie „netsh wlan show interfaces” w wierszu polecenia (wyświetlanym po wpisaniu „cmd” na pasku wyszukiwania i naciśnięciu klawisza Enter) i odczytaj wartość w polu Sygnał.

Ustanów połączenie przy użyciu karty Intel® Killer™ Wi-Fi 6. Karta Intel® Killer™ Wi-Fi 6 została znacznie ulepszona w porównaniu do poprzednich generacji, dlatego zapewnia przewodowe i bezprzewodowe połączenia zbliżone do trybu kontroli parzystości. Łączność Wi-Fi 6 jest niezbędna w przypadku gier komputerowych, ponieważ zapewnia nawet o 75% mniejsze opóźnienia w porównaniu z technologią Wi-Fi 5, ułatwiając minimalizację opóźnień w grze Minecraft. Dowiedz się więcej o karcie Intel® Killer™ Wi-Fi 6 tutaj.

Zamknij uruchomione aplikacje. Korzystając z kolumny „Sieć” w Menedżerze zadań (CTRL+SHIFT+ESC), można śledzić bieżące użycie sieci przez system. Niektóre aplikacje mogą być uruchomione podczas korzystania z gry komputerowej, jednak należy zidentyfikować aplikacje używające zbyt dużej ilości przepustowości.

Zamknij aplikacje uruchomione w tle. Niektóre aplikacje mogą pobierać duże aktualizacje, gdy najmniej się tego spodziewamy. Jeżeli wystąpi nagłe zwiększenie opóźnień podczas gry, uruchom Menedżera zadań, aby ustalić przyczynę tego problemu. Przeglądaj pozycje na karcie „Procesy” w obszarze „Procesy w tle”. Po zidentyfikowaniu aplikacji powodującej problemy cofnij jej uprawnienie do uruchamiania procesów w tle zgodnie z instrukcjami w sekcji „Optymalizacja komputera” w niniejszym podręczniku.

Zmniejsz natężenie ruchu sieciowego. Przeciążenie sieci powoduje utratę pakietów i opóźnienia. Zamiast sprzeczać się ze współlokatorami o dostęp do Internetu, przypisz do ruchu sieciowego związanego z grą komputerową wyższy priorytet niż do innych rodzajów ruchu przy użyciu narzędzia QoS (Quality of Service). Ta funkcja jest wbudowana w wiele routerów. Inną opcją jest uaktualnienie do połączenia Gigabit zapewniającego dużą przepustowość i mniejsze opóźnienia w przeciążonych sieciach. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o metodach zapobiegania utracie pakietów, skorzystaj z naszego podręcznika.

Uaktualnij oprogramowanie sprzętowe routera. Ułatwia to nie tylko ochronę sieci przed atakami zewnętrznymi, ale również rozwiązanie problemów z łącznością takich jak nieregularne opóźnienia. Aktualizacje routera należy wykonywać ręcznie przy użyciu aplikacji lub interfejsu konfiguracyjnego routera. Skorzystaj z instrukcji producenta.

Utwórz optymalną sieć do korzystania z gier komputerowych. Uzyskaj wszystkie informacje dotyczące korzystania z gier w sieciach przewodowych lub bezprzewodowych tutaj.

Zwiększ liczbę klatek na sekundę i zmniejsz opóźnienia dzięki modernizacji komputera

Metody takie jak obniżanie ustawień i zwalnianie zasobów systemu ułatwiają zwiększanie wydajności komputera. Te metody zapewniają jednak tylko ograniczone korzyści.

Modernizacja komputera przy użyciu szybszego procesora zapewnia większą wydajność w grze Minecraft bez kompromisów. Nowy komputer może umożliwiać instalowanie większej liczby modów oraz wyświetlanie większej ilości szczegółów świata w grze i większej liczby klatek na sekundę (FPS) z większą rozdzielczością. Konieczna może też być modernizacja komputera przy użyciu najnowszych protokołów sieciowych takich jak karta Intel® Killer™ Wi-Fi 6 z wyjątkowo małymi opóźnieniami.

Jeżeli używany system ogranicza liczbę klatek wyświetlanych w grze Minecraft, warto rozważyć możliwość uaktualnienia do komputera typu laptop lub desktop z większą ilością zasobów procesora i najnowszymi funkcjami obsługi gier komputerowych. Inną opcją może być użycie nowego procesora do gier i samodzielne zainstalowanie go w celu zwiększenia wartości FPS w grze Minecraft.