Rozwiązywanie problemu utraty pakietów

Dowiedz się, co oznacza wskaźnik „utraty pakietów” w grach wieloosobowych oraz w jaki sposób można rozwiązywać problemy z komputerem i routerem, aby znaleźć potencjalne rozwiązania.

Najważniejsze informacje:

 • Do utraty pakietów dochodzi w przypadku utraty danych przesyłanych między komputerem a serwerem gry.

 • Podobnie jak wysoki ping, utrata pakietów może powodować skoki opóźnień i problemy w grze, takie jak przeskakiwanie.

 • Utrata pakietów może jednak wystąpić nawet w przypadku szybkiego połączenia internetowego.

 • Do podstawowych rozwiązań tego problemu zaliczają się ponowne uruchomienie routera, przełączenie z sieci Wi-Fi na sieć Ethernet i zmiana portów Ethernet.

 • Można również przejść do ustawień routera, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe lub włączyć ustawienia jakości usług (QoS, Quality of Service).

author-image

Według

Jeśli pomimo szybkiego łącza zdarzają się opóźnienia, zakłócenia lub przeskakiwanie obiektów w grze wieloosobowej, przyczyną może być utrata pakietów.

Można również włączyć statystyki sieciowe w grze i sprawdzić podczas gry, czy w narożniku ekranu jest wyświetlany symbol ostrzeżenia o utracie pakietów:

Symbol utraty pakietów w PUBG.

Poniżej wyjaśnimy, na czym polega utrata pakietów i przedstawimy kilka prostych rozwiązań. Wyjaśnimy również, dlaczego czasami nie można rozwiązać tego problemu po swojej stronie.

Co to jest utrata pakietów?

Zanim zdefiniujemy utratę pakietów, najpierw kilka słów o opóźnieniu.

Miarą opóźnienia jest ping . Podczas rozgrywki online komputer stale wymienia „pakiety” danych z serwerem lub hostem gry. Czas przesyłania tych pakietów określa ping. Ping może zależeć od szybkości połączenia internetowego i odległości do serwera.

Przy niskim pingu, na przykład 15 ms, pakiety są szybko wymieniane z serwerem i dzięki temu można spodziewać się płynnego działania. Przy wysokim pingu, na przykład 300 ms, komunikacja między komputerem a serwerem będzie znacznie wolniejsza, co powoduje opóźnienie.

W trybie gry wieloosobowej przekłada się to na opóźnione reakcje na własne działania i opóźnione aktualizacje stanu gry. Powoduje to takie problemy jak przeskakiwanie do tyłu podczas przemieszczania się do przodu i opóźnione rejestrowanie trafień po oddaniu strzału.

Efekty opóźnień różnią się w zależności od tytułów i gatunków gier, ponieważ w grach wieloosobowych są stosowane różne techniki kompensacji i przewidywania opóźnień.

Do tej pory mówiliśmy tylko o opóźnieniach spowodowanych wysoką latencją. Jednak skoki opóźnień może też powodować inny problem — utrata pakietów.

Utrata pakietów to utrata danych wymienianych między komputerem a serwerem gry. W przypadku utraty pakietów niektóre z nich zamiast długiego czasu transferu między klientem a hostem w ogóle nie docierają. W takiej sytuacji pakiet musi zostać ponownie wysłany, co powoduje opóźnienie.

Ponadto, podczas gdy problem opóźnień często można rozwiązać przez przejście na szybsze połączenie internetowe, utrata pakietów zdarza się nawet przy szybkich łączach.

Jest wiele potencjalnych przyczyn utraty pakietów:

 • Uszkodzony port lub przewód Ethernet.
 • Problemy z kartą sieciową (NIC) w komputerze.
 • Nieaktualne oprogramowanie sprzętowe routera.
 • Przeciążenie sieci.
 • Problemy z serwerami gry.

Zanim przystąpisz do rozwiązywania problemów z własnym połączeniem, zawsze szukaj informacji na temat problemów z utratą pakietów w grze, w którą grasz. Możliwe, że istnieje stały problem z serwerami gry, którego nie da się rozwiązać po stronie gracza. W takim przypadku często niewiele można zrobić poza oczekiwaniem na usunięcie problemu przez programistów.

Szybkie rozwiązania problemu utraty pakietów

Najpierw zamknij wszystkie aplikacje w tle, które mogą zwiększać przeciążenie sieci. Dotyczy to wszystkiego, co wykorzystuje przepustowość sieci — pobieranie w tle, automatyczne aktualizacje gier i aplikacji lub otwarte karty przeglądarki ze streamingiem treści wideo lub audio

Jeśli to nie pomoże, spróbuj sprawdzonej techniki ponownego uruchamiania routera (całkowitego wyłączenia go i ponownego włączenia).

Jeśli korzystasz z połączenia przewodowego, spróbuj podłączyć przewód Ethernet do innego portu routera — uszkodzone porty są potencjalną przyczyną utraty pakietów. Następnie spróbuj wymienić sam przewód Ethernet (jeśli masz zapasowy). Jeśli używasz starszego lub widocznie zużytego przewodu, wymiana go na nowszy przewód Cat 5E lub Cat 6 może rozwiązać ten problem.

Jeśli aktualnie grasz przez sieć Wi-Fi, przyczyną utraty pakietów mogą być zakłócenia, odległość od routera lub słaby sygnał. Spróbuj przejść na połączenie przewodowe za pomocą przewodu Ethernet, a następnie porównaj wyniki.

Przeciążenie sieci domowej — spowodowane przez innych użytkowników korzystających z serwisów streamingowych, nawiązujących połączenia głosowe lub wideo albo grających w gry online na różnych urządzeniach — również może powodować utratę pakietów. Najprostszym rozwiązaniem jest granie w czasie, gdy sieć jest mniej obciążona. Często jednak znacznie bardziej praktycznym rozwiązaniem jest zmiana konfiguracji routera.

Bardziej zaawansowane czynności wykonuje się z poziomu menu ustawień routera.

Przechodzenie do ustawień routera

Dostęp do ustawień routera można uzyskać, wpisując jego adres IP w przeglądarce. Zwykle jest on podany w instrukcji routera, w skróconym przewodniku dołączonym do routera lub na przyklejonej na nim etykiecie. Hasło powinno być w tym samym miejscu.

Jeśli nie możesz znaleźć domyślnego adresu i hasła, poszukaj modelu swojego routera na stronie pomocy technicznej producenta.

Po uzyskaniu dostępu do ustawień routera poszukaj opcji aktualizacji oprogramowania sprzętowego routera. Menu routerów znacznie się różnią, ale tę opcję zwykle można znaleźć w menu o nazwie „Opcje zaawansowane” lub „Łączność”.

Przycisk aktualizacji oprogramowania sprzętowego w menu łączności routera Linksys EA650.

Sprawdź, czy jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego, ponieważ nieaktualne oprogramowanie sprzętowe jest kolejnym potencjalnym źródłem utraty pakietów. Jeśli jest wymagana aktualizacja, wykonaj cały proces zgodnie z wytycznymi producenta — po zakończeniu może być wymagane przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych routera.

Kolejnym możliwym rozwiązaniem jest włączenie trybów jakości usług (QoS, Quality of Service). Jeśli kilku użytkowników i urządzeń korzysta z tej samej sieci, tryb QoS może nadać wyższy priorytet aplikacjom działającym w czasie rzeczywistym niż innym działaniom (takim jak przeglądanie Internetu). Często można go znaleźć w menu „QoS” lub „Priorytetyzacja” w ustawieniach routera.

W zależności od routera może być dostępny dynamiczny tryb QoS dostosowany do gier. W przypadku pozostałych routerów trzeba ręcznie ustawić dolne i górne wartości graniczne przepustowości dla różnych urządzeń. Wpływ trybu QoS może się różnić, dlatego należy go przetestować w grze z włączonymi statystykami sieciowymi, aby zobaczyć, czy wyniki są lepsze przy włączonym czy wyłączonym trybie QoS.

Modernizacja sprzętu

Jeśli nie możesz rozwiązać problemów z utratą pakietów w ustawieniach routera, kolejnym rozwiązaniem jest modernizacja. Jeśli wolisz korzystać z sieci Wi-Fi, system z technologią Intel® Killer™ Wi-Fi 6 zapewnia jedno z najszybszych połączeń o doskonałej stabilności i lepszym udostępnianiu przepustowości między użytkownikami mających różne potrzeby.

Silnik priorytetyzacji Intel® Killer™ wykrywa pakiety przesyłane podczas grania, oglądania filmów i komunikacji głosowej oraz wideo w czasie rzeczywistym i nadaje im priorytety, gwarantując idealnie płynne działanie. Ponadto routery z technologią Wi-Fi 6 są wyposażone w takie funkcje jak OFDMA (wielodostęp z ortogonalnym podziałem częstotliwości), która inteligentnie zarządza zasobami sieci, zamiast zmuszać użytkowników do walki o przepustowość. Niektóre routery Wi-Fi 6 wyróżniają się także znacznie rzadszymi utratami pakietów, jak pokazały testy przeprowadzone w warunkach przeciążonej sieci przez takie magazyny jak PC Gamer.

Choć wiele problemów z utratą pakietów można rozwiązać bez modernizacji, urządzenia z technologią Intel® Killer™ Wi-Fi 6 są doskonałym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy chcą w przyszłości zminimalizować utraty pakietów w sieci.

Poznaj najnowsze laptopy do gier z technologią Intel® Killer™ Wi-Fi 6/6E zapewniającą idealnie płynną rozgrywkę.

Jak sprawdzić utratę pakietów?

Najbardziej przydatnymi informacjami są statystyki sieciowe w grze, w którą próbujesz grać. Czasami można je włączyć w menu ustawień. W PUBG są na przykład dostępne na karcie „Rozgrywka”:

Jeśli są dostępne, te statystyki mogą pomóc szybko wykryć utratę pakietów. W grze może być wyświetlany zarówno symbol utraty pakietów, jak i procent utraty pakietów.

Jednak ładowanie meczu online za każdym razem, gdy chce się sprawdzić zmianę wprowadzoną w konfiguracji sieci, jest bardzo czasochłonne. Szybszą metodą testowania połączenia internetowego w systemie Windows jest pingowanie serwera za pomocą wiersza poleceń.

 • Naciśnij klawisz Windows. Wpisz „cmd” i otwórz wiersz poleceń.
 • Wpisz „ping -n 50 www.cloudflare.com” w powłoce poleceń. Serwer Cloudflare będzie pingowany 50 razy, po czym zostanie wygenerowany raport z wynikami.
 • Sprawdź inne pingi i witryny. Możesz zmienić liczbę po „-n”, aby wykonać inną liczbę pingów, lub podać adres internetowy innej witryny, na przykład www.google.com.
 • Przeanalizuj wyniki. Po zakończeniu procesu sprawdź na podstawie statystyk pingów, czy występuje utrata pakietów.

W tym przypadku pingowanie 1.1.1.1 (Cloudflare) powoduje 0% utraty pakietów.

Ta metoda może pomóc w ustaleniu, czy problemy z utratą pakietów występują także poza grą. Jeśli jednak problem dotyczy tylko jednej gry lub niektórych aplikacji działających w czasie rzeczywistym, test pingowania może nie dostarczyć przydatnych wyników.

Bardziej szczegółowe informacje o poszczególnych etapach transferu pakietu można uzyskać za pomocą innych poleceń, takich jak traceroute (wpisz „tracert www.cloudflare.com” w wierszu poleceń) lub pathping (wpisz „pathping www.cloudflare.com”). Przykładowo w przypadku polecenia traceroute utratę pakietów można wykryć na podstawie wiersza gwiazdek i wyniku „request timed out” (przekroczono limit czasu żądania). Te narzędzia mogą być przydatne, ale do ich interpretacji jest niezbędna wiedza na temat sieci.

Innym rozwiązaniem jest korzystanie z narzędzia do monitorowania sieci, jak Pingplotter. Każde narzędzie śledzące procent pakietów utraconych na każdym etapie może wskazać, czy utrata pakietów występuje na pierwszym etapie transferu między komputerem a routerem czy na drugim — między routerem a modemem. To może pomóc w szybkim zawężeniu możliwych przyczyn utraty pakietów. (Jeśli masz ograniczony budżet, te narzędzia często są dostępne w bezpłatnych wersjach próbnych).

Czy zawsze da się rozwiązać problem utraty pakietów?

Chociaż utrata pakietów może być irytująca, istnieje wiele potencjalnych rozwiązań tego problemu.

Najpierw poszukaj informacji. Sprawdź, jak inni użytkownicy poradzili sobie z utratą pakietów w danej grze i spróbuj ustalić, czy problem leży po stronie klienta czy serwera (jeśli po stronie serwera, prawdopodobnie nie można nic zrobić poza oczekiwaniem na poprawkę).

Jeśli problem leży po stronie klienta, spróbuj uruchomić ponownie router, przełączyć sieć Wi-Fi na sieć Ethernet, zmienić porty Ethernet i zamienić przewody Ethernet. Jeśli to nie rozwiąże problemu, spróbuj zaktualizować oprogramowanie sprzętowe routera oraz wypróbuj tryb QoS i funkcje priorytetyzacji.

Ponadto, jeśli grasz przez obciążoną domową sieć Wi-Fi, wybranie systemu z technologią Intel® Killer™ Wi-Fi 6 może znacznie poprawić płynność rozgrywki.