Jak zwiększyć liczbę klatek na sekundę wyświetlanych w grze komputerowej Fortnite

Chcesz zwiększyć liczbę klatek na sekundę wyświetlanych w grze komputerowej Fortnite? Te porady, dotyczące sprzętu i oprogramowania, ułatwiają zwiększanie liczby klatek na sekundę (FPS) wyświetlanych w grze komputerowej Fortnite.1 2

Najważniejsze informacje:

 • Zamknij zbędne procesy uruchomione w tle, aby zapobiec zużyciu zasobów komputera przez te procesy.

 • Zwiększ wydajność obsługi gry komputerowej Fortnite, zmniejszając ustawienia wideo w grze, takie jak rozdzielczość i zasięg widzenia.

 • Wykorzystaj tryb maksymalizacji wydajności w grze komputerowej Fortnite, aby przypisać do liczby klatek na sekundę (FPS) priorytet wyższy niż do jakości obrazu.

 • Uaktualnij konfigurację systemu, aby zwiększyć liczbę klatek na sekundę.

author-image

Według

Aby zapewnić najlepszą obsługę gry Fortnite, należy utrzymać dużą liczbę klatek na sekundę (FPS). Jeżeli utrzymywana jest duża, stała liczba klatek na sekundę (FPS), obraz wyświetlany w grze jest bardziej płynny, dynamiczny i satysfakcjonujący.

Maksymalizacja liczby klatek na sekundę nie czyni użytkownika automatycznie lepszym graczem, ale ułatwia celowanie i szybkie reagowanie. Wyższa liczba klatek na sekundę zapewnia też bardziej płynną animację w grze.

Z kolei niska liczba klatek na sekundę może spowodować obniżenie komfortu i zniechęcić do korzystania z gry Fortnite. Wyświetlanie klatek wideo może być nieciągłe i niestabilne podczas konstruowania i edytowania obiektów oraz interagowania z innymi graczami. Jeżeli wyświetlanie obrazu w grze jest spowolnione lub przerywane, prawdopodobnie przyczyną jest niska liczba klatek na sekundę (FPS).

Jak można zwiększyć liczbę klatek na sekundę wyświetlanych w grze komputerowej Fortnite? Liczba klatek na sekundę jest zależna od konfiguracji sprzętowej, jednak dostępne są metody zwiększania wydajności komputera. Poniższe porady ułatwią zwiększenie wydajności obsługi gry Fortnite, od optymalizacji oprogramowania po uaktualnianie komponentów.

Zalecenia ogólne

Przed wprowadzeniem zmian w celu zwiększenia liczby klatek na sekundę w grze Fortnite należy ustalić specyfikacje techniczne komputera.

Zweryfikuj wymagania systemowe. W systemie Windows wpisz „informacje o systemie” (msinfo32) na pasku wyszukiwania, aby wyświetlić specyfikacje procesora, karty graficznej i pamięci. Karta graficzna będzie wyszczególniona w sekcji „Składniki” w obszarze „Ekran”.

Konfiguracja systemu powinna spełniać lub przekraczać bieżące minimalne wymagania systemowe firmy Epic. Spełnienie lub przekroczenie specyfikacji zalecanych dla gry umożliwia zwiększenie liczby klatek na sekundę.

Sprawdź częstotliwość odświeżania monitora. Nawet jeżeli komputer obsługuje dużą liczbę klatek na sekundę, jakość obrazu wyświetlanego na ekranie nie będzie wyższa, jeżeli jego maksymalna dopuszczalna częstotliwość odświeżania zostanie przekroczona. Na przykład monitor 60 Hz odświeża obraz tylko 60 razy na sekundę, dlatego wyświetlanie ponad 60 klatek na sekundę nie umożliwi uzyskania wyższej jakości obrazu. Monitor 120 Hz może wyświetlać nie więcej niż 120 klatek na sekundę. W takiej sytuacji wyższy poziom komfortu gry i jakości obrazu będzie widoczny tylko po uaktualnieniu monitora.

Aby sprawdzić częstotliwość odświeżania, wyświetl właściwości ekranu (kliknij przycisk Start > Panel sterowania > System > Ekran > Zaawansowane ustawienia wyświetlania). Upewnij się, że na karcie Monitor wybrano największą dostępną częstotliwość odświeżania monitora w menu Częstotliwość odświeżania ekranu.

Zmierz liczbę wyświetlanych klatek na sekundę. W ten sposób można ustalić poziom referencyjny umożliwiający ocenę rezultatów uzyskanych po wykonaniu procedur zalecanych w tym poradniku.

Prostą metodą monitorowania liczby klatek na sekundę jest korzystanie ze wskaźnika FPS podczas korzystania z gier komputerowych. (Aby wyświetlić ten wskaźnik, należy włączyć opcję Pokaż FPS w ustawieniach wideo gry Fortnite). Aby zapewnić bardziej precyzyjne pomiary, użyj oprogramowania porównawczego innej firmy, umożliwiającego pomiar przeciętnej liczby klatek na sekundę i zaawansowanych metryk wydajności w wybranym okresie.

Jaki wskaźnik FPS jest odpowiedni w przypadku gry Fortnite? To zależy od wymaganego poziomu wydajności. Zgodnie z ogólną zasadą 30–60 FPS wyznacza dolny punkt skali, a 120–240 FPS jest wartością maksymalną. Wielu profesjonalnych graczy dostosowuje swoje komputery do stałego wyświetlania ponad 200 kl./s.

Krok 1: optymalizacja komputera

Oprogramowanie, łącznie z systemem operacyjnym, może zużywać cenne zasoby systemu, których gra Fortnite potrzebuje do renderowania klatek obrazu wideo. Może to niekorzystnie wpłynąć na wskaźnik FPS w grze Fortnite. Dostosowanie ustawień systemu i aktualizacja oprogramowania umożliwia zwolnienie zasobów i zwiększenie wskaźnika FPS.

Aktualizuj oprogramowanie. Oprogramowanie związane z grami komputerowymi należy aktualizować do najnowszych wersji, aby zapewnić jego optymalne funkcjonowanie.

 • Aktualizuj system operacyjny. Zacznij od aktualizacji systemu operacyjnego. (W systemie Windows kliknij przycisk Start > Ustawienia > Aktualizacja i bezpieczeństwo > Windows Update).
 • Aktualizuj kartę graficzną i sterowniki. Oprogramowanie kart graficznych jest często aktualizowane ze względu na ulepszenia funkcjonalne i optymalizacyjne w najnowszych grach komputerowych. Włącz funkcję aktualizacji automatycznej lub pobierz najnowsze sterowniki graficzne bezpośrednio z witryny internetowej producenta.
 • Aktualizuj oprogramowanie Fortnite. Pozostaw funkcję aktualizacji automatycznej włączoną w ustawieniach Epic Games Launcher w obszarze „Zarządzaj grami”.

Zamknij aplikacje zużywające zasoby. Systemy operacyjne są przystosowane do uruchamiania wielu aplikacji równocześnie. Ta cecha może powodować utrudnienia, gdy konieczne jest przydzielenie zasobów do pojedynczej aplikacji, takiej jak Fortnite. Najlepszym rozwiązaniem jest zamknięcie wszystkich zbędnych aplikacji.

 • Aplikacje na komputerach stacjonarnych. Aby wyświetlić listę wszystkich uruchomionych aplikacji oraz ilość używanych przez nie zasobów, uruchom Menedżera zadań (CTRL+SHIFT+ESC). Zwróć szczególną uwagę na ilość używanych zasobów procesora i zamknij aplikacje powodujące nieuzasadnione zużycie zasobów. Metodą umożliwiającą szybkie zarządzanie zasobami podczas korzystania z gier jest korzystanie z widżetu Xbox Game Bar (WIN+G). W ten sposób można uniknąć konieczności naciskania klawiszy ALT+TAB w celu przełączenia do pulpitu podczas korzystania z gry.
 • Aplikacje uruchamiające procesy w tle. Niektóre aplikacje uruchamiają procesy w tle, nawet jeżeli nie są formalnie uruchomione. Określ, które aplikacje są uprawnione do uruchamiania procesów w tle, w ustawieniach systemu Windows (Ustawienia > Prywatność > Aplikacje w tle) lub wyłącz obsługę aplikacji w tle. Można zapobiec automatycznemu uruchamianiu aplikacji w tle podczas logowania, korzystając z karty Uruchamianie w Menedżerze zadań.
 • Nagrywanie w tle. Narzędzia do nagrywania ekranu, które nieustannie rejestrują postępy użytkownika korzystającego z gry komputerowej, powodują zużycie zasobów. Przykładem może być funkcja nagrywania gier w systemie Windows 10 (Ustawienia > Granie > Pasek gry). Wyłącz tę funkcję, jeżeli nie oglądasz regularnie nagrań z rozgrywek.

Krok 2: zmniejszanie obciążenia komputera związanego z oprogramowaniem Fortnite

Po potwierdzeniu, że problemy z oprogramowaniem nie powodują ograniczenia liczby klatek wyświetlanych przez aplikację Fortnite, należy dostosować ustawienia w grze w celu zwiększenia wydajności i liczby klatek na sekundę.

W tej sekcji wyświetl ustawienia wideo (karta z ikoną monitora) oprogramowania Fortnite.

Graj w trybie pełnoekranowym. Zrezygnuj z trybu wyświetlania aplikacji w oddzielnym oknie, nawet z symulacją trybu pełnoekranowego. Ułatwi to eliminację negatywnego wpływu procesów uruchomionych w tle, powodujących zmniejszenie liczby klatek na sekundę.

Zmniejsz rozdzielczość w grze Fortnite. Rozdzielczość ma ogromny wpływ na wydajność. Im więcej pikseli w każdej klatce, tym więcej operacji związanych z renderowaniem musi wykonać komputer.

 • Rozdzielczość. Zmniejszenie rozdzielczości do 1600 × 900, a nawet 1280 × 720, umożliwia znacznie bardziej płynne wyświetlanie obrazu i szybszą obsługę gry.
 • Rozdzielczość 3D. Alternatywne rozwiązanie polega na skonfigurowaniu rozdzielczości w grze Fortnite zgodnie z natywną rozdzielczością monitora i ustawieniu suwaka Rozdzielczość 3D w położeniu poniżej 100%. Gra będzie renderowana z niższą rozdzielczością, a następnie skalowana w górę do rozdzielczości monitora. Jedną z zalet dostosowania rozdzielczości w ten sposób jest zmniejszenie tylko rozdzielczości obiektów 3D. Elementy konsoli HUD pozostają wyraźne i czytelne.

Dostosuj ustawienia wideo w grze Fortnite. Lepsze ustawienia grafiki zapewniają atrakcyjny wygląd gry, jednak wyświetlanie szczegółowego obrazu powoduje zmniejszenie wydajności.

Korzystając z wstępnie zdefiniowanego ustawienia jakości, można równocześnie obniżyć ustawienia efektów, dodatkowego przetwarzania, cieni i wygładzania. Następnie można indywidualnie wybrać preferowane efekty, kontrolując ich wpływ na wskaźnik FPS w grze.

 • Głębia widoku. W przypadku niskiego wskaźnika FPS w grze Fortnite należy wybrać średnie lub niskie ustawienie tej opcji. Zmniejszenie tego ustawienia nie powoduje ograniczenia widoczności istotnych obiektów w grze, takich jak inni gracze i tworzone przez nich konstrukcje. Powoduje to jednak zmniejszenie maksymalnej odległości, dla której obiekty 3D są renderowane, i zmniejszenie obciążenia procesora.
 • Rozmycie poruszających się obiektów. Ten efekt filmowy powoduje zmniejszenie wydajności. Wyłącz tę opcję w sekcji zaawansowanych ustawień graficznych w niższej części panelu ustawień.
 • Dowiedz się więcej o efektach wizualnych. Chcesz dowiedzieć się, jak poszczególne ustawienia wpływają na jakość obrazu w grze? Tutaj dostępne są szczegółowe informacje dotyczące ustawień graficznych w grze.

Wyłącz synchronizację Vsync. W przypadku monitora obsługującego różne częstotliwości odświeżania włącz opcje GSync lub FreeSync w ustawieniach procesora graficznego. Może to spowodować mniej płynne wyświetlanie obrazu na ekranie, ale ogranicza niekorzystny wpływ na wskaźnik FPS. Nawet jeżeli nie używasz monitora tego typu, spróbuj włączyć i wyłączyć opcję VSync w różnych rozgrywkach, aby zaobserwować różnice wpływu na wydajność.

Dowiedz się więcej o synchronizacji adaptacyjnej.

Przełącz do oprogramowania DirectX 12. Oprogramowanie DirectX 12 zazwyczaj umożliwia zwiększenie wskaźnika FPS tylko o kilka procent, ale jego zdecydowaną zaletą jest bardziej efektywne wykorzystanie procesora. Liczba klatek na sekundę jest zwiększana w przypadku wartkiej akcji podczas potyczek, w których wymagana jest największa wydajności. Wybierz to ustawienie dla opcji trybu renderingu w zaawansowanych ustawieniach graficznych.

Włącz renderowanie wielowątkowe. To ustawienie zapewnia większą wydajność oprogramowania Fortnite w przypadku procesorów wielordzeniowych, takich jak 8/16-rdzeniowy procesor Intel® Core™ i7-11700K. Przed włączeniem tej opcji koniecznie upewnij się, że korzystasz z procesora wielordzeniowego. Użycie tej opcji z procesorem z jednym lub dwoma rdzeniami może niekorzystnie wpływać na wydajność.

Uruchom menedżera zadań (CTRL+SHIFT+ESC) i kliknij opcję Procesor w karcie Wydajność. W tym polu jest wyświetlana liczba rdzeni. Rozważ możliwość użycia procesora z większą liczbą rdzeni, zapewniającego większą wydajność w grach z renderowaniem wielowątkowym.

Włącz tryb maksymalizacji wydajności w grze Fortnite. Jeżeli poprzednie metody zwiększenia wskaźnika FPS w grze Fortnite nie są skuteczne, spróbuj gry w trybie maksymalizacji wydajności. Ten tryb powoduje drastyczne pogorszenie jakości obrazu na korzyść wydajności procesora i karty graficznej i jest idealnym rozwiązaniem w przypadku uruchamiania gry Fortnite na mniej wydajnych komputerach (zespół Fortnite zaleca jednak przestrzeganie minimalnych wymagań systemowych). Wybierz to ustawienie dla opcji trybu renderowania w zaawansowanych ustawieniach graficznych.

Krok 3: ulepszanie sprzętu komputera do gier

Jeżeli wskaźnik FPS w grze Fortnite jest zbyt niski, być może przyczyną problemu jest sprzęt. Wymień komponenty o niedostatecznej wydajności i upewnij się, że temperatura komponentów komputera nie jest zbyt wysoka.

Używaj szybszego procesora do gier. Szybki i wydajny procesor jest niezbędny do korzystania z gry z wysokim wskaźnikiem FPS.

Szybkość wykonywania przez procesor obliczeń, związanych na przykład z geometrią, interakcjami obiektów i sztuczną inteligencją, wpływa bezpośrednio na tempo generowania klatek obrazu wideo przez komputer. Gdy procesor jest przeciążony i nie może renderować obrazu w odpowiednim czasie, staje się obszarem o niedostatecznej wydajności, powodującym zmniejszenie wskaźnika FPS.

Uaktualnienie procesora jest zweryfikowaną metodą znacznego zwiększania wskaźnika FPS. Procesor Intel® Core™ i7-11700K jedenastej generacji zapewnia dużą wydajność umożliwiającą zwiększenie wskaźnika FPS. Procesor Intel® Core™ i9-11900K jedenastej generacji zapewnia jeszcze większy wskaźnik FPS.

Przetaktuj procesor. Przetaktowanie pozwala jeszcze bardziej zwiększyć wydajność w przypadku wymagających aplikacji, takich jak gry komputerowe. Wyszukaj procesor z oznaczeniem „K”, jeżeli planujesz przetaktowanie, niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem, użytkownikiem na średnim stopniu zaawansowania czy specjalistą w tej dziedzinie.

Uaktualnij kartę graficzną. Niezależnie od tego, czy korzystasz z komputera z grafiką zintegrowaną czy autonomiczną kartą graficzną, uaktualnienie do komponentu, który uzyskał lepszy wynik w testach Fortnite, umożliwi zwiększenie wskaźnika FPS. Korzystaj z gier z wysokimi ustawieniami wideo przy mniejszym ograniczeniu wydajności.

Użyj szybszej pamięci RAM. Jeżeli masz zainstalowaną szybką pamięć RAM, przetaktowanie jej przy użyciu technologii Intel® XMP (Extreme Memory Profile) umożliwia nieznaczne zwiększenie wskaźnika FPS (zależnie od konfiguracji komputera).

Utrzymuj niską temperaturę komponentów komputera. Komputer, którego komponenty są zbyt gorące, ogranicza wskaźnik FPS. Jeżeli komputer przegrzewa się (na przykład hałas wentylatora i powolne reagowanie) upewnij się, że wentylatory oraz układy wentylacji i chłodzenia procesora nie są zakurzone i są prawidłowo zainstalowane. Ten poradnik ułatwia rozwiązanie tego problemu.

Uaktualnij komputer, aby zwiększyć wskaźnik FPS.

Zwolnienie zasobów systemu i obniżenie ustawień ułatwia uzyskanie odpowiedniej wydajności, jednak użycie szybkiego procesora z dużą liczbą rdzeni jest najlepszą metodą zwiększenia wskaźnika FPS.

Jeżeli komputer nie zapewnia odpowiedniego komfortu korzystania z gry Fortnite, rozważ możliwość uaktualnienia do laptopa lub komputera stacjonarnego z lepszym procesorem. Inną opcją może być wybór nowego procesora do gier i samodzielne zainstalowanie go w celu zwiększenia wskaźnika FPS.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel nie sprawdza ani nie weryfikuje danych podawanych przez strony trzecie. Aby ocenić ich dokładność, należy się zapoznać z innymi źródłami.

2

Zmiana częstotliwości zegara lub napięcia może unieważnić wszelkie gwarancje na produkt, a także obniżyć stabilność, bezpieczeństwo i wydajność oraz skrócić żywotność procesora i innych komponentów. Sprawdź szczegółowe informacje u producentów systemów i komponentów.