Podkręcanie procesora przy użyciu narzędzia Intel® Performance Maximizer

Podkręcaj bez obaw przy pomocy narzędzi do zautomatyzowanego testowania Intel®.

Najważniejsze informacje:

 • Co to znaczy?

 • Czego potrzebujesz?

 • Jak z niego korzystać?

 • Pliki do pobrania.

author-image

By

Co to jest podkręcanie?1

Większość z nas słyszała o podkręcaniu – zwiększaniu szybkości procesora ponad jego ustawienia fabryczne. To oznacza zwiększenie częstotliwości cykli instrukcji, które procesor wykonuje w ciągu sekundy, jego „prędkości zegara”, a także wyregulowanie napięcia doprowadzanego do procesora.

Przyspieszenie procesora, „mózgu” komputera, oznacza szybsze pobieranie i przetwarzanie informacji. Podkręcony procesor może pracować szybciej bez konieczności zakupu nowego sprzętu. To może przełożyć się na wzrost wydajności w programach, których możliwości są ograniczone przez prędkość procesora.

Ale jest kilka przeszkód, które trzeba pokonać, zanim będzie można rozpocząć podkręcanie. Tradycyjny proces obejmuje dokonanie zmian w systemie BIOS lub UEFI (interfejs tekstowy widoczny przed uruchomieniem systemu operacyjnego) oraz ręczne testowanie procesora w celu sprawdzenia, czy zachowuje stabilność przy większych prędkościach lub dużym obciążeniu.

Chociaż to doskonały sposób, aby dowiedzieć się, jak przyspieszyć działanie procesora, może on być bardzo czasochłonny. Narzędzie Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU) upraszcza proces testowania obciążenia i monitorowania procesorów Intel® w celu znalezienia wyższej częstotliwości taktowania umożliwiającej stabilne działanie, pozwalając użytkownikowi pracować w systemie operacyjnym, zamiast w systemie BIOS.

Jednak teraz istnieje jeszcze prostsza metoda podkręcania procesorów Intel® Core™ najnowszej generacji: Intel® Performance Maximizer.

Co to jest Intel® Performance Maximizer?

Intel® Performance Maximizer to program do podkręcania, który wykorzystuje metodę wspomaganego testowania do automatycznego podkręcania procesorów Intel® Core™ najnowszej generacji. Intel® Performance Maximizer zastępuje ręczny proces podkręcania metodą testowania i regulacji. Narzędzie przeprowadza inteligentne testowanie, a następnie wyszukuje maksymalną stabilną częstotliwość taktowania na podstawie indywidualnych cech procesora.

Jak przebiega testowanie? Jak mówi Aaron Mcgavock z działu Client Performance/Enthusiast Strategic Marketing firmy Intel: „Intel® Performance Maximizer przeprowadza opatentowane testy obejmujące szeroki zakres obciążeń i algorytmów, jakie procesor może napotkać podczas pracy. Ten zakres jest testowany rdzeń po rdzeniu, więc w zależności od liczby rdzeni w procesorze cały proces może potrwać nawet kilka godzin”.

Intel® Performance Maximizer wykorzystuje do 16 GB miejsca na dysku, aby utworzyć partycję, gdzie może przeprowadzać testy procesora bez zakłóceń ze strony systemu operacyjnego i innego oprogramowania. Proces jest realizowany w środowisku UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), czyli interfejsie, który uruchamia się przed systemem operacyjnym i zastępuje system BIOS (Basic Input/Output System) w większości dzisiejszych komputerów. Komputer uruchomi się ponownie, aby przejść do tego środowiska podczas testowania.

Poza 16 GB wolnego miejsca na dysku potrzebne będą:

 • Kompatybilny procesor Intel® Core™ najnowszej generacji z oznaczeniem „K”.
 • Windows* 10.
 • Płyta główna z możliwością podkręcenia z chipsetem Z390 i najnowszym systemem BIOS.
 • Co najmniej 8 GB pamięci RAM.
 • Zakupiony oddzielnie układ chłodzący, taki jak układ chłodzenia powietrzem z wieloma wentylatorami lub układ chłodzenia cieczą All-in-One (AIO). Lepsze chłodzenie może pomóc procesorowi bezpiecznie uzyskać większe prędkości.
 • Kilka godzin, gdy komputer nie będzie używany (długość testowania zależy od liczby rdzeni). Nie wolno przerywać procesu testowania przez wyłączanie komputera.
 • Kopia zapasowa. Przed kontynuowaniem wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych na dysku, który zostanie podzielony na partycje.

Jak używać narzędzia Intel® Performance Maximizer?

Przed rozpoczęciem instalacji wyłącz wszystkie programy do podkręcania. Jeśli poprzednio zostały zmienione ustawienia systemu BIOS, wykonaj instrukcje na s. 7–8 podręcznika użytkownika programu ​Intel® Performance Maximizer,aby przywrócić ustawienia domyślne. 

Następnie pobierz Intel® Performance Maximizer. Uruchom plik .exe i przyznaj uprawnienia administratora, jeśli pojawi się monit:

Po zaakceptowaniu umowy licencyjnej i zainstalowaniu narzędzia uruchom system ponownie.

Po ponownym uruchomieniu komputera otwórz narzędzie Intel® Performance Maximizer. Uważnie przeczytaj zastrzeżenia dotyczące skutków podkręcania.

Wybierz wewnętrzne urządzenie pamięci masowej (nie zewnętrzny napęd lub pamięć USB) w celu utworzenia partycji UEFI. W przypadku braku dostępnego miejsca Intel® Performance Maximizer może zmniejszyć istniejącą partycję. Utwórz kopię zapasową wszystkich ważnych danych przed wykonaniem tej czynności.

Tworzenie partycji przez Intel® Performance Maximizer może potrwać kilka minut. Teraz można już rozpocząć testowanie!

Uwaga: testowanie może potrwać kilka godzin. Intel® Performance Maximizer indywidualnie i dokładnie testuje poszczególne rdzenie procesora, co jest bardziej czasochłonne niż prognoza przyszłego działania oparta na standardowych danych. Testy te pozwalają uzyskać dokładniejsze rezultaty, ponieważ w produkcji każdego układu scalonego występują niewielkie różnice. Oznacza to również, że testowanie procesora z ośmioma rdzeniami potrwa dłużej niż test procesora czterordzeniowego. Podczas testowania system uruchamia się wiele razy.

Nie należy przerywać tego procesu przez wyłączenie komputera podczas testu, ponieważ może to spowodować niedokładności.

Kliknij „Kontynuuj”, aby zacząć. Podczas testowania program Intel® Performance Maximizer będzie informował o statusie testu z poziomu środowiska UEFI (gdzie może wykonywać test bez uruchamiania systemu Windows):

Test można bezpiecznie anulować, gdy zostanie wyświetlony komunikat „Naciśnij dowolny klawisz w ciągu 10 sekund, aby przerwać testy”.

Po przeprowadzeniu testów system uruchomi się ponownie, aby program Intel® Performance Maximizer mógł zastosować nowe system Następnie w narzędziu wyświetlone zostanie podsumowanie zwiększenia szybkości zegara procesora:

Jeśli na jakimś etapie procesu pojawią się komunikaty o błędach, zapoznaj się z rozdziałem Rozwiązywanie problemów w podręczniku użytkownika programu Intel® Performance Maximizer, aby znaleźć rozwiązanie.

Po kliknięciu przycisku „Zakończ” zweryfikuj stabilność systemu. Uruchom komputer ponownie po raz ostatni, a następnie wykonaj test obciążenia przy użyciu narzędzia Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU), aby sprawdzić stabilność.

Korzystaj z większej wydajności procesora

Narzędzie Intel® Performance Maximizer eliminuje z podkręcania niepewność. W przeciwieństwie do innych programów do podkręcania to narzędzie bazuje na wynikach wspomaganego testowania, a nie na „wstępnie scharakteryzowanych danych”.

Jak to ujął Mcgavock, narzędzie Intel® Performance Maximizer wykonuje „niezwykle dokładną analizę weryfikującą wydajność, a następnie automatycznie dostosowuje ustawienia do indywidualnych możliwości konkretnego odblokowanego procesora”.

Mówiąc krótko, narzędzie Intel® Performance Maximizer pozwala każdemu w łatwy sposób podkręcić odblokowany procesor Intel® Core™ najnowszej generacji.

Wystarczy wykonać powyższe czynności, aby uwolnić moc procesora Intel®.

Pliki do pobrania

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU): służy do testowania obciążonego procesora po podkręceniu.

Przewodnik po profilu Intel® Extreme Memory Profile (Intel® XMP): dowiedz się więcej o zwiększaniu prędkości pamięci RAM za pomocą tej funkcji, którą w komputerach z procesorami Intel® można aktywować na ekranie systemu BIOS.

Informacje o produktach i wydajności

1

Zmiana częstotliwości zegara lub napięcia może spowodować uszkodzenie lub skrócenie czasu eksploatacji procesora i innych komponentów systemu, a także zmniejszyć stabilność i wydajność systemu. Gwarancje na produkty mogą nie mieć zastosowania, jeśli procesor będzie pracować w warunkach innych niż wymienione w specyfikacji. Dodatkowych informacji udzielają producenci systemu i komponentów.