Jak czytać i interpretować wyniki testów porównawczych procesorów

Najważniejsze informacje:

 • Zapoznaj się z testami porównawczymi procesora zawsze, gdy kupujesz, składasz lub modernizujesz komputer.

 • Testy syntetyczne są przydatne przy ocenie ogólnej wydajności procesora.

 • Testy rzeczywiste dostarczają informacje o wydajności w konkretnych aplikacjach.

 • Przy pomocy narzędzi porównawczych działających w grze można zmierzyć liczbę kl./s oraz czasy między klatkami, zarówno podczas gry w trybie offline, jak i gry streamowanej na żywo.

 • Zwróć szczególną uwagę na wyniki dla wielu rdzeni podczas oceny wielowątkowych gier i oprogramowania.

author-image

Według

Istnieje kilka sposobów na ocenę względnej wydajności procesorów. Porównanie podanych specyfikacji jest dobrym pierwszym krokiem: procesor o wyższej liczbie rdzeni i szybszej prędkości zegara na ogół osiągać będzie wyższą wydajność niż inne procesory z tej samej generacji produktów.

Ale co jeśli chcesz porównać najwyższej klasy procesor sprzed kilku lat z procesorem klasy średniej, który pojawił się na rynku w tym roku? Lub jeśli chcesz oszacować przyrosty prędkości nowego procesora w przypadku konkretnej gry lub aplikacji?

Do tego właśnie służą testy porównawcze procesorów.

Co to są testy porównawcze procesorów?

Testy porównawcze umożliwiają łatwe zestawienie wielu procesorów poprzez ocenę punktową ich wydajności w ustandaryzowanym cyklu testów. Są one przydatne w wielu przypadkach:

 • Przy zakupie lub składaniu nowego komputera. Zapoznaj się z wynikami testów porównawczych, aby oszacować zdolność systemu do obsługi gier i aplikacji przed dokonaniem zakupu. Listy wyników można znaleźć na stronach z recenzjami takich jak Tom’s Hardware.
 • Przed modernizacją procesora. Zapoznaj się z wynikami testów porównawczych dla różnych procesorów na stronie z recenzjami — lub jeszcze lepiej, na stronie internetowej firmy oferującej oprogramowanie do analiz porównawczych — za każdym razem, gdy rozważasz modernizację procesora.
 • Po modernizacji procesora. Przeprowadź własne testy porównawcze, aby uzyskać wgląd w doświadczenia użytkownika, jakie przyniesie ze sobą modernizacja jednego z głównych komponentów.
 • Przy podkręcaniu procesora. Przeprowadź test porównawczy procesora przy pomocy programu takiego jak Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU), aby ocenić przyrost wydajności systemu po jego podkręceniu.

Narzędzia i testy porównawcze procesorów

Autorzy recenzji procesorów oceniają je przy użyciu szeregu różnych testów porównawczych. Dzielą się one na dwie kategorie: testy syntetyczne i rzeczywiste.

Testy syntetyczne

Wykorzystaj testy syntetyczne w celu szybkiego i ogólnego porównania procesorów.

Syntetyczne testy porównawcze symulują wiele różnych zadań: renderowanie 3D, kompresję plików, przeglądanie Internetu, obliczenia zmiennoprzecinkowe itd. Po zmierzeniu poziomów wydajności procesora podczas wykonywania każdego z zadań otrzymane liczby są ważone i sumowane w pojedynczy wynik.

Wyniki te są „syntetyczne”, ponieważ testy wykorzystane do ich obliczenia są symulacjami. Zamiast testować wydajność procesora w konkretnej aplikacji (na przykład w pakiecie programów do tworzenia modeli 3D lub w grze), symulują one obciążenia, jakimi aplikacje mogą obarczyć procesor w różnych warunkach.

Innymi słowy, syntetyczne testy porównawcze nie są dokładnymi wyznacznikami wydajności. W zamian, używa się ich powszechnie do porównywania względnej wydajności procesorów. Na przykład:

 • PassMark wykonuje złożone obliczenia matematyczne, które uwydatniają wydajność procesora przy kompresji i szyfrowaniu oraz w zadaniach związanych z fizyką.
 • 3DMark mierzy zdolność systemu do obsługi grafiki 3D na potrzeby gier.
 • PCMark 10 ocenia system pod względem jego zdolności do radzenia sobie z przepływami pracy w firmie oraz codziennymi zadaniami związanymi z produktywnością.
 • Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU) przeprowadza testy obciążeniowe procesorów oprócz ich podkręcania i monitorowania ich funkcji.

Każda z tych aplikacji obejmuje bazę wyników uzyskanych przez różne procesory, co ułatwia szybkie porównanie mocy testowanych procesorów.

Testy rzeczywiste

Wykorzystaj rzeczywiste testy porównawcze, gdy wiesz już dokładnie, do jakich celów chcesz używać swojego komputera, i potrzebujesz dokładnego wskaźnika jego wydajności w konkretnych aplikacjach.

Te testy przeprowadza się wykonując duże obciążenia w rzeczywistych programach, a następnie mierząc czas potrzebny na ich ukończenie. Otrzymany rezultat umożliwia wiarygodny wgląd w wydajność systemu możliwą do osiągnięcia przy zastosowaniu tych samych ustawień.

Niektóre z powszechnie używanych aplikacji do przeprowadzania rzeczywistych testów porównawczych to:

 • 7-Zip mierzący prędkość procesora podczas kompresji i dekompresji danych.
 • Blender mierzący prędkość procesora podczas renderowania 3D.
 • Handbrake mierzący prędkość procesora podczas kodowania wideo.

Narzędzia porównawcze działające w grze to kolejny rodzaj testów rzeczywistych. Są to nieinteraktywne sceny, dostępne w niektórych grach. Wykorzystaj testy porównawcze w grze, aby sprawdzić wpływ procesora na kl./s (liczbę klatek na sekundę) podczas regularnej rozgrywki oraz podczas streamowania.

Te testy oferują powtarzalne środowisko testowe. Dopóki konfiguracja Twojego systemu pozostaje taka sama, testy porównawcze zapewniają dokładny odczyt wydajności osiąganej w grze.

Co oznaczają statystyki testów porównawczych

Teraz, gdy już znasz różne rodzaje testów porównawczych, przyjrzyjmy się sposobom interpretacji ich wyników.

W testach syntetycznych system punktowy będzie się różnić w zależności od programu. Wyniki wyrażane są często w jednostce określanej angielskim terminem „mark” (lub innej kategorii specyficznej dla danego programu). Procesor o wyższej wydajności to ten, który osiąga lepszy wynik. Warto jednak pamiętać, że różne procesory przeznaczone są do różnych celów; nie wszystkie nadają się do gier. Wybierz test, który odzwierciedla Twój zamierzony sposób wykorzystania procesora.

Natomiast w testach rzeczywistych stosuje się szereg różnych parametrów.

 • Zgubione klatki. W testach porównawczych dotyczących streamowania zgubione klatki to ilość klatek zgubionych podczas kodowania wideo. Mogą one powodować jego skokowe odtwarzanie. Im mniejszy odsetek zgubionych klatek, tym lepiej.
 • Kl./s (w przypadku wideo). W testach kodowania wideo kl./s to liczba kodowanych przez procesor klatek na sekundę. Im wyższa wartość, tym lepiej.
 • Kl./s (w przypadku gier). W testach porównawczych gier kl./s to liczba klatek renderowanych podczas każdej sekundy. Wyższa liczba kl./s zazwyczaj oznacza płynniejszą rozgrywkę. (Jednak warto również wziąć pod uwagę czas między klatkami).
 • Czas między klatkami („1% low” i „0,1% low”). W testach porównawczych gier czas między klatkami (lub tempo klatek) to ilość milisekund upływających pomiędzy poszczególnymi klatkami. W najlepszym wypadku parametr ten powinien być niezmienny. W przeciwnym razie tempo klatek będzie nierównomierne, co spowoduje efekt zacinania. W przypadku pomiaru w milisekundach im niższa wartość, tym lepiej. Jeśli parametry te zostały przekształcone na liczbę kl./s w celu wyświetlenia obok średniej liczby kl./s, im wyższa wartość, tym lepiej.
 • GB/s (gigabajty na sekundę). W testach szyfrowania GB/s mierzą przepustowość danych. Im wyższa wartość, tym lepiej.
 • MIPS (miliony operacji na sekundę). W testach kompresji danych MIPS mierzą ilość instrukcji niskiego poziomu wykonywanych przez procesor w każdej sekundzie. Im wyższa wartość, tym lepiej, ale wyników nie należy przyjmować bezkrytycznie podczas porównywania procesorów różnych generacji, ponieważ sposoby wykonywania instrukcji mogą się różnić.
 • Czas renderowania. W testach porównawczych dotyczących renderowania czas renderowania mierzy szybkość, z jaką procesor renderuje geometrię, oświetlenie i tekstury w scenie 3D. Im krótszy czas, tym lepiej.

Ponieważ niektóre procesory szczególnie dobrze wypadają w niektórych rodzajach testach porównawczych, najlepiej jest sprawdzić wyniki kilku testów, a nie kierować się jednym wskaźnikiem.

Syntetyczne i rzeczywiste testy porównawcze mogą się wzajemnie uzupełniać. Zapoznaj się z wynikami testów syntetycznych, aby uzyskać ogólny obraz mocnych stron konkretnego procesora. Następnie wykorzystaj testy rzeczywiste w celu dokładniejszego określenia działania procesora w codziennych zastosowaniach. Przeprowadź oba testy, aby w pełni zrozumieć możliwości procesora.

Przykładowo, poszukując nowego procesora do gier warto zapoznać się z wynikami testów porównawczych, aby ocenić ogólny poziom wydajności procesora. Po ograniczeniu wyboru do kilku potencjalnych kandydatów, sprawdź jaką liczbę kl./s oraz czasy między klatkami zapewniają dane procesory w niektórych z najnowszych tytułów. (Jeśli natomiast kupujesz procesor w oczekiwaniu na grę, która jeszcze się nie ukazała, możesz przyjrzeć się kilku testom porównawczym przeprowadzonym w grach wykorzystujących ten sam silnik i wyciągnąć własne wnioski).

Wyniki dla jednego i wielu rdzeni

Wyniki testów porównawczych często podaje się dla jednego i wielu rdzeni.

Wyniki dla jednego rdzenia są bardziej istotne w przypadku gier i aplikacji lekko powątkowanych, czyli takich, które wykorzystują jeden rdzeń do przetwarzania wielu — ale nie wszystkich — instrukcji.

Wyniki dla wielu rdzeni są bardziej istotne w przypadku gier i aplikacji mocno powątkowanych, czyli takich, które rozdzielają instrukcje pomiędzy wieloma rdzeniami.

Jak można stwierdzić, czy gra jest lekko czy mocno powątkowana?

 • Otwórz Menedżera zadań. Przy uruchomionej grze otwórz Menedżera zadań (CTRL+SHIFT+ESC) w systemie Windows 10, a następnie kliknij zakładkę „Wydajność”. Wyświetlony zostanie aktywny wykres ukazujący wykorzystanie procesora.
 • Skonfiguruj wykres procesora. Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij „Zmień grafikę na > Procesory logiczne”. Obciążenie każdego rdzenia procesora zostanie wyświetlone oddzielnie.
 • Porównaj aktywność rdzeni. Jeśli gra jest lekko powątkowana, większość aktywności wykonywana będzie na jednym rdzeniu.

Mimo, że sporo popularnych gier, w tym Fortnite2, jest lekko powątkowanych, więcej gier wykorzystuje wiele rdzeni. Mocno powątkowane gry, takie jak Assassin’s Creed Origins3 oraz Battlefield V4, można skalować, aby obciążyć wiele rdzeni. Potencjalnie będą one zapewniały wyższą liczbę kl./s na procesorze z wieloma rdzeniami.

Konfiguracje urządzeń

Chociaż testy porównawcze procesorów są istotne, każdy z komponentów ma wpływ na wydajność systemu.

 • Procesor. Gry o złożonych mechanizmach AI, fizyki oraz końcowej obróbki grafiki korzystają zazwyczaj intensywniej z procesora i mogą czerpać większe korzyści z jednostki obliczeniowej o wyższej liczbie rdzeni/wątków oraz wyższej prędkości zegara.
 • Procesor graficzny. W celu oceny wydajności systemu w grach zapoznaj się nie tylko z testami porównawczymi procesora, lecz także z testami porównawczymi procesora graficznego, ponieważ niektóre gry w większym stopniu wykorzystują procesor graficzny. Przykładowo, zewnętrzne karty graficzne są w stanie obsłużyć większość zadań związanych z renderowaniem 3D.
 • Pamięć operacyjna i masowa. Te elementy mogą wpływać na szybkość reakcji systemu i czasy ładowania.
 • Oprogramowanie. Niezależnie od konfiguracji Twojego systemu, jego wydajność będzie inna w różnych grach. Tak po prostu jest. Ma to związek ze sposobem programowania gry. Również ustawienia graficzne i rozdzielczość w uruchamianych grach będą miały wpływ na wydajność.

Aby dowiedzieć się więcej o wyważaniu systemu, sprawdź nasz artykuł na temat zapobiegania wąskim gardłom.

Poprawianie wyników testów porównawczych

Marka Intel® Core™ oferuje procesory skalowalne na miarę każdej potrzeby, niezależnie od tego, czy grasz w wysokiej klasy gry, streamujesz na żywo swoje rozgrywki, czy wykonujesz na swoim komputerze zadania związane z kreatywnością i produktywnością.

Jeśli pragniesz procesora zdolnego do osiągania wysokich wyników w testach porównawczych przeprowadzanych w grze, zdecyduj się na najnowszy procesor do gier Intel® Core™ i7. Więcej informacji na temat wyboru odpowiedniego procesora do gier, znajdziesz tutaj.

Informacje o produktach i wydajności

1

Zmiana częstotliwości zegara lub napięcia może unieważnić wszelkie gwarancje na produkt, a także obniżyć stabilność, bezpieczeństwo i wydajność oraz skrócić żywotność procesora i innych komponentów. Sprawdź szczegółowe informacje u producentów systemów i komponentów.