Infrastruktura? Dla chmury rządowej ma ona znaczenie

Mocna podstawa technologiczna jest niezbędna dla hybrydowych środowisk multi-cloud.

Kluczowe fakty na temat rządowej chmury obliczeniowej:

 • Rządy na szczeblach federalnym, stanowym i lokalnym przechodzą na hybrydowe chmury obliczeniowe lub multi-cloud. Chcą w ten sposób zapewnić obywatelom lepsze i tańsze usługi.

 • Technologie Intel® dla rządowych chmur obliczeniowych obejmują obliczanie, pamięć masową i operacyjną, a także sieć.

 • Chmury rządowe zasilane technologiami Intel® mają na celu obsługiwać sprawność, funkcje zabezpieczeń, odporność, wysoką wydajność i efektywność.

author-image

Niezależnie od szczebla rządowego (federalnego, stanowego czy lokalnego), można zaobserwować zmiany potrzeb obliczeniowych w kierunku infrastruktury w chmurze. Jaki jest ich cel? Zapewnienie szybszych i lepszych usług obywatelom, za pomocą elastycznej, skalowalnej i opłacalnej technologii.

Często najlepsze strategie dotyczące chmury obliczeniowej obejmują strukturę hybrydowej chmury multi-cloud. To wymaga narzędzi i technologii, które pozwolą zarządzać obciążeniami zadań w prywatnych i publicznych chmurach, obsługiwanych przez różnych dostawców usług w chmurze (CSP).

Jeśli chodzi o zrozumienie pełnych korzyści chmury obliczeniowej, kluczowe znaczenie ma tutaj infrastruktura. Bogate portfolio technologii Intel® pomaga wydobyć z wartości chmury jak najwięcej. Właściwe rozwiązania chmury obliczeniowej mogą pomóc rządom w poradzeniu sobie z problemami SI, które wymagają olbrzymiej mocy obliczeniowej.

Ostatecznie firma Intel obsługuje cykl żywotności od brzegu po chmurę. Służy jej do tego wiele technologii obliczeniowych, pamięci masowej, pamięci operacyjnej oraz sieciowych, które przyczyniają się do transformacji danych w cenne informacje.

Przyjęcie rządowej chmury

Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii (NIST) wymienia pięć kluczowych cech chmury obliczeniowej. Są to „usługi na żądanie, szeroki dostęp sieciowy, gromadzenie zasobów, szybka elastyczność i wymierne usługi”.1

Aby spełnić tę wizję, Amerykańska Federalna Strategia Chmury Obliczeniowej z 2019 r., znana jako Cloud Smart, przyspiesza przyjęcie chmury przez rząd federalny. Cloud Smart zapewnia ścieżkę migracyjną, która ma zmniejszyć koszty, ulepszyć bezpieczeństwo i dostarczyć rozwiązania udoskonalające życie obywateli.

Wiele organizacji rządowych wdraża środowisko chmury hybrydowej lub multi-cloud, aby zarządzać swoimi potrzebami obliczeniowymi. Daje to agencjom elastyczność szybkiego skalowania przez usługi chmury publicznej, przy jednoczesnym zachowaniu kluczowych aplikacji w ich własnej infrastrukturze. Hybrydowe środowisko multi-cloud wymaga zwykle odmiennych poziomów zabezpieczeń dla obciążeń roboczych. Dzięki zrównoważeniu kosztów, prywatności i dostępności, zespoły IT mogą wdrożyć środowiska aplikacji, które będą najodpowiedniejsze dla ich organizacji.

Infrastruktura do optymalizacji wartości chmury

W jaki sposób rządowe zespoły IT mogą wypełnić swoją misję w chmurze? Muszą zrozumieć, że infrastruktura ma znaczenie. Firma Intel współpracuje z programistami i dostawcami usług w chmurze, aby pomóc rządom w optymalizacji wykorzystania technologii Intel®. Dotyczy to zarówno infrastruktury stacjonarnej, jak i usług w chmurze publicznej. Wielu popularnych dostawców usług w chmurze oferuje instancje oparte na technologiach Intel®, które są spójne z federalnymi standardami zgodności. Pozwalają one rządom utrzymać się w czołówce wyścigu technologicznego.

Chmury oparte na technologiach Intel® mają zapewniać następujące kluczowe korzyści:

 • Sprawność: innowacje platformy i sprzętowa wirtualizacja w obliczeniach, pamięci masowej i sieci, zapewniają doznania najwyższej jakości.
 • Zaufanie: sprzętowe zabezpieczenia firmy pomagają dusić w zarodku złośliwe ataki, przy jednoczesnym zachowaniu integralności obciążeń zadań oraz wydajności.
 • Odporność: zdolności stworzone do szybkiego odzyskiwania sprawności po złośliwych atakach, pozwalają na ciągłość operacyjną.
 • Wydajność: wydajność zoptymalizowana pod kątem obciążeń roboczych obejmuje wbudowane przyspieszenie SI.
 • Efektywność: każde obciążenie robocze ma indywidualne wymagania. Może to stworzyć przewagę kosztową podczas negocjacji z publicznymi dostawcami usług w chmurze.

Firma Intel dostarcza rozwiązania pomagające rządom, lub ich dostawcom usług, we wdrożeniu sterowników sporządzających schemat zgodności chmury.

Portfolio firmy Intel w zakresie chmury obliczeniowej

Technologie Intel® dla rządowej chmury obliczeniowej stanowią solidny fundament dla niemal każdego zastosowania, a zaufana infrastruktura chroni przed zagrożeniami.

 • Skalowalne procesory Intel® Xeon® zapewniają funkcje zabezpieczeń sprzętowych i dynamiczną dostawę usług elastycznym i skalowalnym chmurom hybrydowym oraz multi-cloud.
 • Technologia Intel® Deep Learning Boost​​​ (Intel® DL Boost) przyspiesza wymagające dużej wydajności aplikacje SI, dzięki czemu mogą działać równolegle z istniejącymi obciążeniami roboczymi chmury oraz centrum danych.
 • Technologia Intel® Cloud Integrity Technology (Intel® CIT) pilnuje, aby aplikacje chmury działały na zaufanych serwerach oraz maszynach wirtualnych, przy niezmienionych konfiguracjach.
 • Technologia Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT) wzbogaca platformy o zdolności ochronne, takie jak mierzone uruchomienie i chronione wykonanie. Wdrożysz ją za pomocą jednego kliknięcia.
 • Technologia Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) oraz Trusted Platform Module (TPM) wzmacniają bezpieczeństwo, przechowując uwierzytelnienia, a także bezpiecznie generując i zarządzając kluczami kryptograficznymi.
 • Rozszerzenia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) pomagają chronić dane używane oraz dane w pamięci, w przypadku wybranych systemów.
 • Układy Intel® FPGA pozwalają projektantom na dostrojenie algorytmów, aby zapewniały one zoptymalizowaną wydajność dla konkretnych obciążeń roboczych.

Zgodność: bezpieczeństwo chmury dla rządu federalnego

Cyberbezpieczeństwo to kluczowy obszar zainteresowań organizacji rządowych. Wiele agencji musi sprostać zestawowi surowych przepisów związanych z chmurą obliczeniową, a także wymogom bezpieczeństwa. Firma Intel dostarcza rozwiązania pomagające rządom, lub ich dostawcom usług, we wdrożeniu sterowników sporządzających schemat zgodności chmury. Najważniejsze wytyczne związane z bezpieczeństwem rządowej chmury znajdują się w programie FedRAMP (Federalny Program Zarządzania Ryzykiem i Autoryzacją) oraz wytycznych dotyczących cyberbezpieczeństwa, autorstwa NIST.

Zgodnie z Federalną Ustawą o zarządzaniu bezpieczeństwem informacji (FISMA), każda agencja federalna musi wdrożyć kompletny plan bezpieczeństwa. FedRAMP ustanawia standardy dotyczące walidacji zgodności usług chmury obliczeniowej z wytycznymi FISMA.

Wytyczne cyberbezpieczeństwa NIST dostarczają ujednoliconą strategię w zakresie ochrony danych i tożsamości, wykrywania zagrożeń oraz jak najszybszej reakcji, jak i wyjścia z kryzysu. Firma Intel uczestniczyła we wdrażaniu podstawowych zasad NIST i nadal pomaga organizacjom w dostosowaniu się do tych wytycznych. Zalecane przez NIST wytyczne i standardy są przestrzegane przez rządy na całym świecie.

SI napędzana chmurą

SI w chmurze rozwiązuje problemy wymagające dużo mocy obliczeniowej, takie jak sieci neuronowe lub analiza dużych zbiorów sieci. Technologie Intel® dla chmury obliczeniowej obsługują szereg zastosowań SI dla rządów. Przykładowo, Europejska Agencja Kosmiczna i jej partnerzy pracują nad pierwszym europejskim satelitą z technologią SI, w tym jednostką przetwarzającą Intel® Movidius™ Myriad™ 2 Vision Processing Unit (VPU). Technologia SI filtruje obrazy, na których widać zbyt duże zagęszczenie chmur. Zapewnia to lepszą jakość danych oraz skuteczniejsze dostarczanie zdjęć Ziemi.2 Naukowcy badają również potencjalne zastosowanie SI w diagnostyce i leczeniu chorób zakaźnych.3 Pozostałe zastosowania obejmują m.in. chatboty, analitykę inteligentnego miasta, czy tworzenie leków.

Cykl od brzegu do chmury

Technologie Intel® gromadzą, przenoszą, przechowują i analizują dane na każdym etapie ich cyklu. Obejmuje on urządzenia od brzegu po chmurę, a także centra danych. Chmury zasilane technologiami Intel® zapewniają sprawne i szybkie obliczenia, niezbędne rządom do dostarczania obywatelom najlepszych z możliwych usług.

Zastrzeżenia i uwagi prawne

Technologie Intel® mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług.

Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny.

Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.

Firma Intel nie sprawdza, ani nie weryfikuje danych podawanych przez strony trzecie. Aby ocenić ich dokładność, należy się zapoznać z innymi źródłami.

Informacje o produktach i wydajności

1„The NIST Definition of Cloud Computing”, Specjalna Publikacja NIST 800-145, wrzesień 2011 r., nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf​​​.
2„First Earth observation satellite with AI ready for launch”, Europejska Agencja Kosmiczna, grudzień 2019 r., esa.int/Applications/Observing_the_Earth/First_Earth_observation_satellite_with_AI_ready_for_launch#.XoKM0V5nHnM.link.
3„Use of artificial intelligence in infectious diseases”, US National Library of Medicine, National Institutes of Health, marzec 2020 r., ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7153335/.