Jak przygotowywać niesamowite rozwiązania w 2021 roku

Wyobraź sobie, że możesz sprostać największym wyzwaniom biznesowym. Obejrzyj naszą imprezę inauguracyjną zarejestrowaną 6 kwietnia 2021 r., gdzie zaprezentowaliśmy kolejny rozdział w naszej wizji od brzegu do chmury.

Obejrzyj wydarzenie

Bardziej połączona, spersonalizowana i inteligentna opieka

Dobra technologia zaprojektowana jest tak, by umożliwić opiekunom skupienie się na pacjentach i ich opiece. Celem firmy Intel jest opracowanie technologii, która wzbogaca życie każdej osoby na świecie. Technologie takie jak sztuczna inteligencja (AI), robotyka, czy Internet przedmiotów (IoT) sprawiają, że opieka zdrowotna i nauki przyrodnicze są bardziej połączone, spersonalizowane i inteligentne.

Przykładowo, AI w obrazowaniu medycznym umożliwiło pracownikom służby zdrowia szybszą i precyzyjniejszą identyfikację anomalii, co może skutkować szybszą diagnostyką1. Inne zastosowania AI w opiece zdrowotnej wspierają usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, chirurgiczną precyzję, inteligentną analitykę w opiece zdrowotnej oraz nowe badania genomiki. W połączeniu z technologiami IoT dla opieki zdrowotnej, AI odmieniło telemedycynę, monitorowanie pacjentów i prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM).

Technologie firmy Intel dla opieki zdrowotnej zwiększają efektywność, umożliwiając pracownikom służby zdrowia większe skupienie się na ludzkim aspekcie opieki medycznej. W środowiskach laboratoryjnych i badawczych nasze innowacje technologiczne oferują badaczom potężne narzędzia, które umożliwiają im dokonywanie przełomowych odkryć i rozwiązywanie niektórych z największych na świecie wyzwań w dziedzinie opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych. Będziemy kontynuować współpracę z dostawcami rozwiązań i użytkownikami końcowymi w systemie służby zdrowia, by móc stale rozwijać innowacyjne technologie na potrzeby przyszłości opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych.

Przeczytaj ebooka ›

Udane wdrożenia u partnerów

Rozwój AI w obrazowaniu medycznym z firmą GE Healthcare

Przy diagnozowaniu przypadków krytycznych liczy się każda sekunda. Firmy GE Healthcare i Intel współpracowały nad rozwiązaniem wykorzystywanym w obrazowaniu medycznym, które wykorzystuje AI w prześwietleniach klatki piersiowej do wykrywania stanów zagrażających życiu w ciągu sekund i umożliwia lepszą priorytetyzację przypadków krytycznych1.

Przeczytaj o tym

Poznaj więcej historii udanych wdrożeń w dziedzinie obrazowania medycznego

Robot firmy Akara zbudowany z wykorzystaniem technologii AI dezynfekuje powierzchnie szpitalne

Prototyp robota opracowany przez start-up Akara z jednostką przetwarzania widzenia Intel® Movidius™ dezynfekuje zanieczyszczoną powierzchnię wykorzystując światło ultrafioletowe. Celem firmy Akara jest wspieranie szpitali w dezynfekcji pomieszczeń i wyposażenia, czym włącza się w walkę z COVID-19.

Przeczytaj o tym

Przyspieszenie badań nad genomem z instytutem Broad

Firma Intel oraz instytut Broad współpracują nad rozwiązaniami dla centrów danych na potrzeby analityki genomicznej. Wysiłki te umożliwiają połączenie zbiorów danych badawczych z całego świata, dzięki czemu badacze uzyskują wgląd w dane, które wcześniej były dla nich niedostępne.

Zapoznaj się z badaniami nad genomem

Ochrona naszych bohaterów ze służby zdrowia z firmą Medical Informatics Corp. (MIC)

Firma Medical Informatics Corp. (MIC) oferuje rozwiązanie do monitorowania zdalnego, które znacznie zwiększa możliwości szpitalnych oddziałów intensywnej opieki medycznej. Oparte na procesorach Intel® Xeon® rozwiązanie Sickbay™ ułatwia szpitalom ochronę personelu, obsługę większej liczby pacjentów oraz zdalny dostęp do kompleksowych danych.

Odkryj

Sztuczna inteligencja w opiece zdrowotnej i naukach przyrodniczych

Potencjał AI w opiece zdrowotnej i naukach przyrodniczych jest olbrzymi. Jest ona w stanie pomóc lekarzom i badaczom w zapobieganiu chorobom, przyspieszeniu rekonwalescencji i ratowaniu życia poprzez odblokowanie złożonych danych. Może również uwolnić ich od przyziemnych zadań, aby mogli skupić się na pacjentach lub badaniach. Sprawdź przypadki użycia i zasoby dla programistów firmy Intel, aby dowiedzieć się więcej.

Odkryj AI w opiece zdrowotnej

Zastosowania technologii z dziedziny opieki zdrowotnej zbudowane z produktów Intel®

Gdy AI i analityka działają szybciej, pracownicy klinik i badacze mogą pracować wydajniej. Firma Intel umożliwia dostęp do niektórych z najbardziej interesujących zastosowań w opiece zdrowotnej i naukach przyrodniczych poprzez szeroką ofertą produktów z zakresu technologii obliczeniowych, pamięci, pamięci masowej i technologii sieciowych. Rozwiązania te znajdują praktyczne zastosowania, począwszy od laboratoriów badawczych aż po łóżko czy dom pacjenta.

Obrazowanie medyczne

Firma Intel udostępnia szereg rozwiązań obliczeniowych dla systemów tomografii, rezonansu magnetycznego, skanowania PET, radiologii, badań ultradźwiękowych i endoskopowych, aby ułatwić lekarzom dokładne diagnozowanie w czasie rzeczywistym. Ponadto technologie AI w obrazowaniu medycznym umożliwiają poprawę doświadczeń pacjentów, zmniejszenie obciążeń lekarzy i zwiększenie wydajności operacyjnej.

Dowiedz się więcej o obrazowaniu medycznym

Analityka

Szybko przekształć dane w wartościowe spostrzeżenia. Firma Intel tworzy fundamenty dla najnowszych platform dużych zbiorów danych, modeli AI, obliczeń brzegowych i innych analiz w technologii informacji medycznych. Na brzegu sieci lub w chmurze, analityka pozwala przewidzieć, kiedy i gdzie pomoc będzie potrzebna, monitoruje funkcje życiowe pacjenta w czasie rzeczywistym i daje wiele innych możliwości.

Dowiedz się więcej na temat analityki brzegowej w sektorze opieki zdrowotnej

Analiza predykcyjna w sektorze opieki zdrowotnej

Laboratoria i nauki przyrodnicze

Przełomowe rozwiązania laboratoryjne umożliwiają tworzenie nowych strategii w opiece zdrowotnej i medycynie, w tym tworzenie spersonalizowanych planów leczenia na podstawie własnych danych genetycznych pacjenta. Od genomiki do tworzenia nowych leków i zarządzania chorobami zakaźnymi, technologie Intel® umożliwiają digitalizację laboratoriów, sprawiając, że analiza danych i badania są wydajne a pomiary spójne.

Dowiedz się więcej o automatyzacji laboratoriów

Dowiedz się więcej o medycynie precyzyjnej

Telemedycyna

Telemedycyna i telezdrowie obejmują zakres technik stosowanych w opiece zdalnej, monitorowaniu funkcji życiowych, zarządzaniu chorobami przewlekłymi i konsultacjach specjalistycznych. Technologie Intel® umożliwiają zastosowanie rozwiązań dla telezdrowia, które pozwalają na kompleksową, zintegrowaną opiekę nad pacjentem.

Dowiedz się więcej o telemedycynie

Robotyka

Nowe rodzaje robotów z technologiami Intel® zmieniają opiekę zdrowotną. Chirurdzy mogą wykonywać nieinwazyjne zabiegi chirurgiczne z wykorzystaniem AI, aby uzyskać lepszy obraz stanu pacjenta. Roboty dezynfekujące i logistyczne wspierają w zadaniach manualnych, takich jak sprzątanie czy dostarczanie zapasów. Pacjenci mogą skorzystać z pomocy robotów asystujących w swoich domach.

Dowiedz się więcej o robotyce

Znajdź sprawdzone rozwiązania, aby przyspieszyć postępy w opiece zdrowotnej i naukach przyrodniczych


Zastrzeżenia i uwagi prawne

Technologie Intel® mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług.

Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny.

Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.

Bądź w kontakcie

Intel IT Center pozwala na bieżąco śledzić technologie, trendy i koncepcje kształtujące przyszłość miejsc pracy.

Przesyłając ten formularz potwierdzasz, że jesteś osobą pełnoletnią i upoważniasz firmę Intel do skontaktowania się z Tobą telefonicznie lub pocztą e-mail w celach marketingowych. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji. Strony internetowe i informacje otrzymywane od firmy Intel podlegają naszym Zasadom poufności danych oraz Warunkom użytkowania.

Przesyłając ten formularz potwierdzasz, że jesteś osobą pełnoletnią i upoważniasz firmę Intel do skontaktowania się z Tobą telefonicznie lub pocztą e-mail w celach marketingowych. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji. Strony internetowe i informacje otrzymywane od firmy Intel podlegają naszym Zasadom poufności danych oraz Warunkom użytkowania.

Informacje o produktach i wydajności

1

Studium przypadku wykorzystania obrazowania medycznego przez firmę GE Healthcare: zastrzeżenia dotyczące konfiguracji systemu testowego: procesor Intel® Core™ i5-4590S @ 3,00 GHz, x86_64, włączone VT-x, pamięć 16 GB; system operacyjny: Linux magic x86_64 GNU/Linux, kontener platformy Docker usługi wnioskowania Ubuntu 16.04. Testowanie przeprowadzone przez firmę GE Healthcare, wrzesień 2018 r. Test porównuje całkowity czas wnioskowania modelu TensorFlow o czasie 3,092 sekundy z takim samym modelem zoptymalizowanym przez zestaw narzędzi OpenVINO™ w dystrybucji Intel®, w którym całkowity czas wnioskowania wyniósł 0,913 sekundy.