Prowadzimy opiekę zdrowotną i nauki przyrodnicze ku przyszłości

W firmie Intel nasza wieloletnie doświadczenie w opiece zdrowotnej i naukach przyrodniczych dało nam głęboki wgląd w potrzeby klinicystów, badaczy i pacjentów. Wykorzystujemy tę wiedzę w połączeniu z naszą wiedzą specjalistyczną w zakresie sztucznej inteligencji, wszechobecnej mocy obliczeniowej, łączności i możliwości połączenia od brzegu do chmury, tworząc technologie, które pomagają organizacjom przezwyciężać złożone wyzwania oraz wykorzystywać dane w bardziej inteligentny i efektywny sposób.

Dzięki szerokiemu portfolio sprzętu i oprogramowania, które obsługuje solidny ekosystem partnerów, wspieramy konwergencję technologii cyfrowych w instrumenty, urządzenia i narzędzia, które mogą poprawić wyniki i doświadczenia pacjentów, przyspieszyć odkrycia naukowe oraz usprawnić przepływ pracy klinicznej i laboratoryjnej dla dostawców i badaczy. Technologia Intel® zapewnia wszechobecność platformy oraz wydajność, elastyczność i skalowalność niezbędną do przekształcania nauk o zdrowiu i naukach przyrodniczych oraz poprawy życia każdej osoby na planecie.

Bądź w kontakcie

Intel IT Center pozwala na bieżąco śledzić technologie, trendy i koncepcje kształtujące przyszłość miejsc pracy.

Przesyłając ten formularz potwierdzasz, że jesteś osobą pełnoletnią i upoważniasz firmę Intel do skontaktowania się z Tobą telefonicznie lub pocztą e-mail w celach marketingowych. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji. Strony internetowe i informacje otrzymywane od firmy Intel podlegają naszym Zasadom poufności danych oraz Warunkom użytkowania.

Przesyłając ten formularz potwierdzasz, że jesteś osobą pełnoletnią i upoważniasz firmę Intel do skontaktowania się z Tobą telefonicznie lub pocztą e-mail w celach marketingowych. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji. Strony internetowe i informacje otrzymywane od firmy Intel podlegają naszym Zasadom poufności danych oraz Warunkom użytkowania.