Przełomowe rozwiązania w technologiach obrazowania medycznego

Prześwietlenia rentgenowskie oraz obrazowania rezonansu magnetycznego (MRI), tomografii komputerowej (CT) i badań ultrasonograficznych generują około 600 milionów skanów rocznie i liczba ta rośnie.1 Z zaufaniem budowanym przez lata dostarczania zaawansowanych technologii do obrazowania medycznego, firma Intel podejmuje wyzwania rynkowe:

  • Opcje obliczeniowe. Producenci oryginalnego sprzętu (OEM) i producenci oryginalnych projektów (ODM) projektują rozwiązania w zróżnicowanym zakresie standardów konstrukcji, począwszy od przenośnych ultrasonografów po medycynę nuklearną. Każdy standard konstrukcji ma własne, specyficzne wymogi obliczeniowe. Firma Intel oferuje szereg procesorów spełniających potrzeby dowolnej metody obrazowania.
  • Skalowalne platformy. Branża obrazowania medycznego zmierza w kierunku bardziej znormalizowanych platform obliczeniowych, które można wykorzystywać w różnych metodach obrazowania, aby redukować koszty i przyspieszyć tworzenie innowacji. Firma Intel wspomaga skalowalność, dzięki niezrównanej ofercie produktów, obejmującej produkty obliczeniowe, pamięci masowej i operacyjnej oraz produkty sieciowe, obsługiwane przez szerokie zasoby oprogramowania. Możemy pomóc zasobami dla platform wieloarchitekturowych, które obsługują dzisiejsze najtrudniejsze obciążenia i projekty jutra.
  • Wdrożenie od brzegu do chmury. Możliwość elastycznego wdrażania obciążeń roboczych na brzegu i w chmurze szybko staje się normą. Systemy przetwarzania brzegowego w szczególności pozwalają dostawcom usług medycznych analizować obrazy i podejmować decyzje w miejscu sprawowania opieki. Taka analiza obrazu medycznego w czasie zbliżonym do rzeczywistego ułatwia podejmowanie szybkich decyzji ratujących życie. Dzięki szerokiej gamie rozwiązań i rozbudowanemu ekosystemowi partnerów firma Intel ułatwia stworzenie nowoczesnej architektury od brzegu do chmury.
  • Sztuczna inteligencja. AI odkrywa nowe drogi usprawniania przepływu pracy i staje się de facto standardową zdolnością w systemach obrazowania. Przykładowo, głębokie uczenie w obrazowaniu medycznym pomaga w ustaleniu priorytetu obrazów na pacjenta z potencjalnie śmiertelnym krwawieniem do mózgu przed innymi osobami w kolejce. W innych przypadkach AI pozwala na szybką i precyzyjną ocenę obrazów, jednocześnie usuwając odchylenia. AI ułatwia nawet ustawienie pacjenta w prawidłowej pozycji, co oznacza różnicę pomiędzy pozyskaniem przydatnego obrazu a potrzebą powtórzenia procedury. Firma Intel oferuje sprzęt z wbudowanym przyspieszeniem AI oraz zoptymalizowanym oprogramowaniem. Nasze sukcesy wykorzystujące AI są bardzo widoczne, począwszy od wsparcia we wdrożeniu modeli głębokiego uczenia do istniejących na rynku metod obrazowania aż po projektowanie systemów mobilnych, które pozwalają na korzystanie z AI bez łączności z siecią.
  • Ułatwienia dla programistów. Aby utrzymać się na rynku obrazowania medycznego, twórcy oprogramowania budujący aplikacje oparte na AI muszą dostarczać kompleksowe rozwiązania dające wyjątkowe możliwości. Aplikacje muszą spełniać szereg wymogów dotyczących dokładności, kosztów, wdrażania u klientów i skalowalności. Firma Intel oferuje wiele narzędzi i programów przeznaczonych dla programistów, aby umożliwić pomyślne opracowywanie, wypuszczenie na rynek i skalowanie nowych aplikacji do obrazowania medycznego wykorzystujących AI, które zaspokoją potrzeby rynku opieki zdrowotnej.

Firma Intel korzysta z dobrej znajomości potrzeb rynku dzięki silnemu partnerstwu w ramach ekosystemu opieki zdrowotnej, od głównych systemów opieki zdrowotnej po programistów i sprzedawców oprogramowania. Wspólnie wykorzystujemy AI, systemy przetwarzania brzegowego i inne zaawansowane technologie umożliwiające transformację cyfrową w technologiach obrazowania medycznego.

Zaawansowane obrazowanie medyczne z rozwiązaniami Intel®

Zastrzeżenia i uwagi prawne

Oprogramowanie i obciążenia wykorzystane w testach wydajności mogły zostać zoptymalizowane pod kątem wydajnego działania tylko na mikroprocesorach Intel®.

Testy wydajności, takie jak SYSmark i MobileMark, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, podzespołów, oprogramowania i funkcji. Dowolna zmiana wyżej wymienionych czynników może spowodować uzyskanie innych wyników. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł oraz innymi testami wydajności. Więcej informacji można znaleźć na stronie intel.com/benchmarks.

Firma Intel nie sprawdza ani nie weryfikuje danych podawanych przez strony trzecie. Aby ocenić ich dokładność, należy się zapoznać z innymi źródłami.

Technologie Intel® mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług.

Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny.

Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.

Informacje o produktach i wydajności

1„Medical Imaging Market Analysis, Size, Trends,” MedSuite, 2016, https://idataresearch.com/product/medical-imaging-market-united-states/.
2

„Wykrywanie guzków w płucach tomografią komputerową przy wykorzystaniu procesorów Intel®”, biała księga firmy QuEST Global, builders.intel.com/docs/aibuilders/lung-nodule-detection-from-ct-scan-using-intel-processors.pdf.

3

„Wykorzystanie technologii Intel® AI pozwala firmie GE Healthcare na przyspieszenie rezonansu magnetycznego za pomocą narzędzia AIRx™”, biała księga firmy Intel, intel.com/content/www/us/en/artificial-intelligence/solutions/gehc-airx.html.

4

„Intel and GE Healthcare Partner to Advance AI in Medical Imaging,” Intel Customer Spotlight, intel.pl/content/www/pl/pl/customer-spotlight/stories/ge-healthcare-medical-imaging.html.

5Kompilatory firmy Intel nie zawsze optymalizują w tym samym stopniu procesory innych firm w przypadku tych optymalizacji, które nie są specyficzne dla procesorów firmy Intel. Optymalizacje te obejmują zestawy instrukcji SSE2, SSE3 i SSSE3 oraz inne optymalizacje. Firma Intel nie gwarantuje dostępności, funkcjonalności czy skuteczności każdej optymalizacji w przypadku mikroprocesorów niewyprodukowanych przez firmę Intel. Optymalizacje dla tego produktu zależne od mikroprocesora przeznaczone są do użytku z mikroprocesorami Intel®. Niektóre optymalizacje niespecyficzne dla mikroarchitektury Intel® są zastrzeżone dla mikroprocesorów Intel®. Więcej informacji dotyczących konkretnych zestawów instrukcji objętych niniejszą uwagą prawną można znaleźć w materiałach informacyjnych i podręcznikach użytkownika właściwych dla produktu.
6Kompilatory firmy Intel nie zawsze optymalizują w tym samym stopniu procesory innych firm w przypadku tych optymalizacji, które nie są specyficzne dla procesorów firmy Intel. Optymalizacje te obejmują zestawy instrukcji SSE2, SSE3 i SSSE3 oraz inne optymalizacje. Firma Intel nie gwarantuje dostępności, funkcjonalności czy skuteczności każdej optymalizacji w przypadku mikroprocesorów niewyprodukowanych przez firmę Intel. Optymalizacje dla tego produktu zależne od mikroprocesora przeznaczone są do użytku z mikroprocesorami Intel®. Niektóre optymalizacje niespecyficzne dla mikroarchitektury Intel® są zastrzeżone dla mikroprocesorów Intel®. Więcej informacji dotyczących konkretnych zestawów instrukcji objętych niniejszą uwagą prawną można znaleźć w materiałach informacyjnych i podręcznikach użytkownika właściwych dla produktu.
7Kompilatory firmy Intel nie zawsze optymalizują w tym samym stopniu mikroprocesory innych firm w przypadku optymalizacji, które nie są specyficzne dla mikroprocesorów Intel®. Optymalizacje te obejmują zestawy instrukcji SSE2, SSE3 i SSSE3 oraz inne optymalizacje. Firma Intel nie gwarantuje dostępności, funkcjonalności czy skuteczności każdej optymalizacji w przypadku mikroprocesorów niewyprodukowanych przez firmę Intel. Optymalizacje dla tego produktu zależne od mikroprocesora przeznaczone są do użytku z mikroprocesorami Intel®. Niektóre optymalizacje niespecyficzne dla mikroarchitektury Intel® są zastrzeżone dla mikroprocesorów Intel®. Więcej informacji dotyczących konkretnych zestawów instrukcji objętych niniejszą uwagą prawną można znaleźć w materiałach informacyjnych i podręcznikach użytkownika właściwych dla produktu.
8Kompilatory firmy Intel nie zawsze optymalizują w tym samym stopniu mikroprocesory innych firm w przypadku optymalizacji, które nie są specyficzne dla mikroprocesorów Intel®. Optymalizacje te obejmują zestawy instrukcji SSE2, SSE3 i SSSE3 oraz inne optymalizacje. Firma Intel nie gwarantuje dostępności, funkcjonalności czy skuteczności każdej optymalizacji w przypadku mikroprocesorów niewyprodukowanych przez firmę Intel. Optymalizacje dla tego produktu zależne od mikroprocesora przeznaczone są do użytku z mikroprocesorami Intel®. Niektóre optymalizacje niespecyficzne dla mikroarchitektury Intel® są zastrzeżone dla mikroprocesorów Intel®. Więcej informacji dotyczących konkretnych zestawów instrukcji objętych niniejszą uwagą prawną można znaleźć w materiałach informacyjnych i podręcznikach użytkownika właściwych dla produktu.
9Zastrzeżenia dotyczące konfiguracji systemu testowego: Intel® Core™ i5-4590S CPU @ 3,00 GHz, x86_64, włączone VT-x, pamięć 16 GB, system operacyjny: Linux magic x86_64 GNU/Linux, kontener platformy Docker usługi wnioskowania: Ubuntu 16.04. Test przeprowadzony przez firmę GE Healthcare, wrzesień, 2018 r. Test porównuje całkowity czas wnioskowania modelu TensorFlow o czasie 3,092 sekund z takim samym modelem zoptymalizowanym przez zestaw narzędzi OpenVINO™ w dystrybucji Intel®, w którym całkowity czas wnioskowania wyniósł 0,913 sekundy.