Przyspieszenie medycyny precyzyjnej dzięki wykorzystaniu potężnej technologii

W medycynie precyzyjnej konieczny jest mocny fundament technologiczny, który posłuży do przenoszenia, przechowywania i przetwarzania ogromnych ilości danych.

Technologie do obsługi medycyny precyzyjnej:

  • Medycyna precyzyjna pozwala lekarzom na tworzenie terapii dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Buduje się je na podstawie profilu biologicznego pacjenta.

  • Wiele obciążeń roboczych związanych z medycyną precyzyjną wymaga znaczącej mocy obliczeniowej oraz zarządzania danymi.

  • Firma Intel posiada kompleksową ofertę technologii do przenoszenia, przechowywania i przetwarzania ogromnych ilości danych. Technologie te zapewniają wydajność, która pozwoli obsługiwać wymagające zastosowania z zakresu medycyny precyzyjnej.

author-image

Wspólnie z Broad Institute, firma Intel pomaga w przyspieszaniu badań biomedycznych związanych z medycyną precyzyjną, które wymagają intensywnej mocy obliczeniowej. Innym elementem tej współpracy jest pomoc w rozwoju odkryć opartych na AI. Poznaj historię pracownika firmy Intel, Bryce'a Olsona, który wykorzystał te badania w wykraczającej poza schematy walce z nowotworem.

Personalizacja opieki zdrowotnej dzięki medycynie precyzyjnej

Każda osoba jest wyjątkowa, podobnie jak jej organizm. Różnimy się pod względem podatności na choroby, a także reakcji na zalecone leczenie.

Medycyna precyzyjna pozwala lekarzom na dopasowanie opieki medycznej do indywidualnych potrzeb poprzez wykorzystywanie połączenia danych genomu, dokumentacji medycznych, testów laboratoryjnych i danych innych pacjentów. W ten sposób mogą oni zapewnić pacjentom właściwą terapię we właściwym czasie.

Medycyna precyzyjna może również ujawnić wrażliwość danej osoby na konkretne choroby, zanim one wystąpią. Dzięki temu medycy i pacjenci mają przewagę pod kątem monitorowania stanu zdrowia oraz działań zapobiegawczych. Żyjemy w nowej epoce spersonalizowanej medycyny. Obecnie pacjenci mogą otrzymać dokładniejsze diagnozy, liczyć na szybsze interwencje lekarskie, skuteczniejsze terapie farmakologiczne, a także dostosowane do ich potrzeb plany leczenia.

Medycynę precyzyjną stosuje się już w leczeniu cukrzycy i raka. Jest ona szczególnie przydatna w wypadkach raka piersi, płuc, skóry, jelita grubego, prostaty i trzustki. Jej inne obiecujące zastosowania obejmują kardiologię, objawy starzenia się, rzadkie choroby dziecięce, mukowiscydozę oraz HIV. Medycy przyglądają się szczególnie uważnie sposobom zastosowania medycyny precyzyjnej w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, choroby Alzheimera i stwardnienia rozsianego.

Narzędzia i techniki w medycynie precyzyjnej

Aby zdiagnozować chorobę i dostosować leczenie do indywidualnych potrzeb, medycyna precyzyjna wykorzystuje takie techniki, jak diagnostyka molekularna (obejmująca testy generyczne), obrazowanie molekularne i dynamikę molekularną.

Diagnostyka molekularna i analiza genomu

Diagnostyka molekularna obejmuje analizę biomarkerów pacjenta. Chodzi tu przede wszystkim o kod genetyczny oraz sposoby eksprymowania genów przez komórki. Testy te ujawniają informacje, które mogą pomóc w zapewnieniu najskuteczniejszego leczenia lub dopasowaniu najlepszych leków dla pacjenta. Diagnostyka molekularna często wymaga sekwencjonowania genetycznego.

Obrazowanie molekularne

Obrazowanie molekularne jest istotnym elementem procesu odkrywania leków. Pomaga bowiem uchwycić procesy biologiczne na poziomach cząsteczkowym i komórkowym. Pozwala to na głębsze zrozumienie struktur białek, funkcji komórek oraz procesów molekularnych, zachodzących w żywych organizmach. Ponadto zapewnia pełniejszy wgląd w zdrowe i chore tkanki, dzięki czemu obrazowanie molekularne odgrywa ważną rolą w medycynie precyzyjnej, szczególnie w walce z rakiem.1

Dynamika molekularna

Dynamika molekularna jest metodą obliczeniową, która przewiduje ilościowo skuteczność interakcji leku z jego celem białkowym, odpowiadającym za konkretną chorobę. W połączeniu z innymi czynnościami ogólnej organizacji zadań w zakresie odkrywania leków dynamika molekularna zapewnia wnioski na poziomie atomowym dotyczące skuteczności lekarstwa w radzeniu sobie z podstawowym źródłem choroby. Symulacje związane z dynamiką molekularną pomagają w odrzuceniu słabych leków, co pozwala zaoszczędzić czas.

Pierwotny koszt sekwencji genomicznej przekraczał 2,7 mld dolarów, lecz obecnie zbliża się do poziomu tysiąca dolarów i nadal spada.

Technologie Intel® do obsługi medycyny precyzyjnej

Współpraca firmy Intel z innowatorami w dziedzinie zdrowia i nauk przyrodniczych liczy sobie dziesiątki lat. Polega ona na przyspieszeniu badań oraz poprawie opieki nad pacjentem za pomocą technologii. Mamy szeroki wachlarz rozwiązań technologicznych, jak i partnerów. Dlatego też firma Intel jest w stanie zapewnić fachową wiedzę, narzędzia i źródła, które przyczyniają się do rozwoju medycyny precyzyjnej.

Wiele obciążeń roboczych związanych z medycyną precyzyjną wymaga znaczącej mocy obliczeniowej oraz zarządzania danymi. Firma Intel oferuje kompleksowe portfolio technologii do przenoszenia, przechowywania i przetwarzania ogromnych ilości danych. Ponadto technologie te zapewniają wydajność dostosowaną do modeli zaawansowanej analityki, wysokiej mocy obliczeniowej (HPC) oraz sztucznej inteligencji (AI). Technologie Intel® obsługują zastosowania z zakresu medycyny precyzyjnej dotyczące centrum danych, rozproszonych grup HPC oraz serwerów brzegowych, na których dane przechowywane są w obiektach, co spełnia wymogi dotyczące lokalizacji danych.

Ponadto firma Intel rozumie, że zarówno badacze, jak i lekarze potrzebują solidnych zabezpieczeń. Ich współpraca i dostęp do danych znajdujących się w rozproszonych obiektach klinicznych i badawczych będzie możliwa wyłącznie przy zapewnieniu im niezawodnej ochrony. Równie istotne jest bezpieczeństwo prywatności pacjentów, a także własności intelektualnej danych instytucji.

Wydajność na potrzebny szybkiego sekwencjonowania i analizy genomu

Prace nad poznaniem pierwszego ludzkiego genomu trwały 10 lat. Obecnie sekwencję genomu można wykonać w zaledwie kilka godzin. Pierwotne koszty sekwencjonowania przekraczały 2,7 mld dolarów. Obecnie jednak cena ta zbliża się do poziomu tysiąca dolarów i ciągle spada.2

Sekwencjonowanie genomu generuje w całości ok. 350 GB surowych danych na poszczególnego pacjenta. Jednak w przypadku nowotworów, wielokrotne sekwencjonowanie guza może zaowocować ok. 1 petabajtem na tysiąc pacjentów.3 Rozmiar danych dla całej populacji może szybko urosnąć do rangi eksabajtów.

Obecnie technologie Intel® zasilają złożone sekwencery genomów, napędzają potok analityczny oraz umożliwiają przeprowadzanie trwających badań. Procesory skalowalne Intel® Xeon® zapewniają wysoką wydajność obliczeniową, natomiast nasze technologie pamięci masowej obsługują skalowalne systemy rozproszone o dużej przepustowości oraz wydajne bazy danych. Stale tworzymy nowe rozwiązania, które mają pomóc skrócić czas sekwencji i przetwarzania genomu z kilku dni, do kilku minut.

Modernizacja kodu dla obrazowania molekularnego

Modernizacja kodu jest bardzo istotna w dziedzinie zdrowia i nauk przyrodniczych, ponieważ naukowcy w tym sektorze zwykle nie są programistami. Niewydolności w sposobie dystrybucji HPC mogą skutecznie opóźnić odkrycia w takich obszarach, jak obrazowanie molekularne. Firma Intel ułatwia badaczom wykorzystać w pełni swoje oprogramowanie, zapewniając narzędzia do profilowania i optymalizacji wydajności, kompilatory oraz biblioteki algorytmów. Dzięki temu możliwe jest czerpanie pełni korzyści ze sprzętu Intel®.

Bardziej przystępne symulacje dynamiki molekularnej

Przez brak możliwości stworzenia imitacji wystarczająco dużych systemów na potrzeby symulacji dynamiki molekularnej naukowcy trafiają na mieliznę. Firma Intel stale usprawnia możliwości dynamiki molekularnej. W jaki sposób? Pomagają w tym szybkie i energooszczędne procesory, połączenia wzajemne, I/O oraz rozwiązania dotyczące oprogramowania.

Optymalizacja wydajności poprzez kod

Firma Intel współpracuje z branżowymi ekspertami, a także autorami komercyjnymi i open source. Celem jest optymalizacja najlepszych kodów w sektorze. Pomaga to dopilnować, że obciążenia robocze związane z genomiką, obrazowaniem molekularnym i molekularną dynamiką, mają zoptymalizowaną wydajność w systemach i grupach, działających w oparciu o architekturę Intel®. Zmiany te wprowadzane są przez główne kanały. Dzięki temu każdy może skorzystać z działań optymalizacyjnych.

Pomoc w urzeczywistnieniu założeń medycyny precyzyjnej

Firma Intel skupia się na dążeniu do zawierania partnerstw i tworzenia technologii, dzięki którym możliwe będzie poradzenie sobie z błyskawicznie rosnącymi zbiorami danych, udzielenie odpowiedzi na coraz bardziej skomplikowane pytania, a także symulowanie coraz bardziej złożonych procesów biomedycznych. Dzięki naszej architekturze i narzędziom, a także rozwiązaniom partnerskim, chcemy nieść pomoc sektorowi zdrowia i nauk przyrodniczych w realizowaniu zalet medycyny precyzyjnej. Pozwoli to na zapewnienie rewolucyjnej i najwyższej jakości spersonalizowanej opieki zdrowotnej.

Zastrzeżenia i uwagi prawne

Informacja o optymalizacji: kompilatory firmy Intel nie zawsze optymalizują w tym samym stopniu dla mikroprocesorów firm innych niż Intel® w przypadku optymalizacji, które nie są specyficzne dla mikroprocesorów Intel®. Optymalizacje te obejmują zestawy instrukcji SSE2, SSE3 i SSSE3 oraz inne optymalizacje. Firma Intel nie gwarantuje dostępności, funkcjonalności czy skuteczności każdej optymalizacji w przypadku mikroprocesorów niewyprodukowanych przez firmę Intel. Optymalizacje zależne od mikroprocesora dla tego produktu dotyczą wyłącznie mikroprocesorów Intel®. Niektóre optymalizacje niespecyficzne dla mikroarchitektury Intel® są zarezerwowane dla mikroprocesorów Intel®. Więcej informacji dotyczących konkretnych zestawów instrukcji objętych niniejszą uwagą prawną można znaleźć w materiałach informacyjnych i podręcznikach użytkownika właściwych dla produktu.

Nr wersji informacji: 20110804

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie intel.com.

Opisane scenariusze obniżenia kosztów mają stanowić przykłady możliwości wpływu danego produktu opartego na technologiach Intel® na generowanie oszczędności. Dotyczy to oczywiście konkretnych okoliczności i konfiguracji. Warunki mogą ulec zmianie. Firma Intel nie gwarantuje żadnych poziomów kosztów ani ich obniżenia.

Firma Intel nie sprawdza, ani nie weryfikuje danych podawanych przez strony trzecie. Przejrzyj te dane, zapoznaj się z innymi źródłami i sprawdź, czy przedstawione dane są dokładne.

Intel, logo Intel i inne znaki Intel są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych.

Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli.

© Intel Corporation

Informacje o produktach i wydajności

1„Precision medicine and molecular imaging: New targeted approaches toward cancer therapeutic and diagnosis,” 2016: ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5218860/.
2 „Accelerating Clinical Genomics to Transform Cancer Care,” 2016: https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/healthcare-it/healthcare-overview.html
3 Robison MD MBA, Reid J., „Jak duży jest ludzki genom?” Precision Medicine, 5 sty. 2014 r.: http://bit.ly/1T5IVkA.