Technologia telemedyczna obsługiwana przez AI i IoT

Nowa generacja rozwiązań z zakresu telezdrowia zdefiniuje na nowo zdalną opiekę zdrowotną, sprawowaną poprzez technologie SI oraz IoT.

O telemedycynie:

  • Za pomocą urządzeń łącznościowych, analityki zasilanej sztuczną inteligencją, zdalnego nadzoru pacjentów oraz robotyki technologie telemedyczne zmieniają sposoby świadczenia opieki zdrowotnej.

  • Zalety systemów telemedycznych obejmują ulepszony dostęp do opieki medycznej, jej wyższą jakość, a także skuteczność kliniczną.

  • Firma Intel umożliwia korzystanie z technologii telemedycznej poprzez zróżnicowany ekosystem producentów sprzętu medycznego i dostawców oprogramowania.

author-image

Według

Wraz z pandemią COVID-19 zmienił się cały świat. Nie inaczej było w przypadku opieki zdrowotnej. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa, lekarze stanęli nagle przed wyzwaniem znalezienia nowych sposobów na leczenie oraz doglądanie swoich pacjentów.

Telemedycyna zwiększyła możliwości medyków w zakresie zapewniania opieki większej liczbie pacjentów, bez potrzeby spotykania się z nimi osobiście. Sposób ten okazał się wartościowy, więc zostanie z nami na dłużej. O ile wielu lekarzy poznało telemedycynę przez proste wideokonferencje, kolejna generacja technologii telemedycznej ma o wiele więcej do zaoferowania. Lekarze będą korzystać z przetwarzania naturalnego języka, co pozwoli im na automatyczne sporządzanie notatek podczas wizyty. Specjaliści będą mogli wziąć udział w nadzwyczajnych procedurach na odległość. Natomiast pacjenci z każdego zakątku świata, będą mogli korzystać z opieki medycznej na wysokim poziomie.

Zalety telemedycyny

Telemedycyna pozwala na nowy standard opieki poprzez zapewnianie lepszej łączności pomiędzy pacjentem i lekarzem, poprawę dostępu do usług lekarzy i specjalistów, a także zlikwidowanie konieczności przebywania w otoczeniu o podwyższonym ryzyku.

Lepszy dostęp do opieki zdrowotnej

Telemedycyna zapewnia lepszy zasięg w społecznościach wiejskich i zaniedbanych. Dzięki niej, ich przedstawiciele mogą wygodniej umówić się na spotkanie i pojawić się na nim. Ludzie o ograniczonej mobilności lub osoby, które nie potrafią prowadzić, mogą łatwiej uzyskać niezbędną opiekę medyczną. Wiejskie ośrodki zdrowia mogą połączyć pacjentów z poszukiwanymi specjalistami, np. z neurologiem.

Wysoka jakość opieki zdrowotnej

Technologia telemedyczna umożliwia częste nadzorowanie pacjenta i gromadzenie danych. Może to wpłynąć pozytywnie na samodzielną opiekę medyczną oraz przepływ informacji dotyczących diagnoz. Systemy telemedyczne obejmujące SI, mogą automatycznie zanalizować dane pacjenta i pozwolić lekarzom szybko zareagować na zmiany.

Skuteczność kliniczna

Za pomocą technologii telemedycznej, lekarze mogą obsłużyć większą liczbę pacjentów. Eliminuje to również problem dezynfekowania sal po każdej wizycie. Wizyty mogą trwać krócej, a kliniki mogą być mniejsze. Zdalny dostęp do opieki związanej z nagłymi przypadkami, może zmniejszyć ilość wizyt na oddziałach ratunkowych. Połączenie z elektroniczną dokumentacją medyczną umożliwia medykom szybkie porównanie wyników badań, przegląd historii pacjenta oraz wykonanie skrupulatnej oceny, bez przekopywania się przez stertę papierów. Można również zmniejszyć koszty związane z wizytami domowymi.

Bezpieczne środowisko dla pacjentów i lekarzy

Telezdrowie i telemedycyna propagują zdrowsze środowisko dla każdego. Pacjenci chorzy na grypę lub przeziębienie mogą rozmawiać z lekarzem i nie przenosić zarazek do jego gabinetu. Pacjenci z obniżoną odpornością mogą przeprowadzać rutynowe badania bez wychodzenia z domu. Lekarze są lepiej chronieni przed chorobami zakaźnymi, a jednocześnie mogą udzielać pacjentom konsultacji i monitorować postępy w leczeniu.

Zabezpieczenia i prywatność w telemedycynie

Przed uwolnieniem pełni zalet technologii telemedycznej, lekarze muszą dopilnować, że ich platforma nadaje się do bezpiecznego udostępniania chronionych informacji zdrowotnych (PHI). Bezpieczeństwo danych jest szalenie istotne w środowiskach opieki zdrowotnej. Wszak wymóg ochrony wrażliwych danych PHI, jest zapisany w ustawie HIPAA i innych przepisach dotyczących prywatności. Organizacje opieki zdrowotnej są łakomym kąskiem dla cyberprzestępców, ponieważ ich sieci zawierają wiele cennych danych.

To wymaga kompleksowego podejścia, które obejmuje mocje funkcje zabezpieczeń sieci oraz zarządzanie kontrolowanymi prawami dostępu. Technologie z zakresu zabezpieczeń danych, takie jak szyfrowanie, mogą pomóc w ochronie informacji dotyczących pacjenta, przesyłanych przez telemedyczne urządzenia IoT oraz inne punkty końcowe. Telemedyczna strategia zgodna z wymogami HIPAA może obejmować przechowywanie danych na serwerze brzegowym, a także wysyłanie ich do chmury.

IoT oraz SI w telemedycynie

W epoce internetu rzeczy (IoT), ultraszybka łączność oznacza możliwość podłączenia szerokiego zakresu urządzeń medycznych do serwera lub chmury. W rezultacie technologia telemedyczna może wykorzystać dane w czasie rzeczywistym do umożliwienia zdalnej opieki zdrowotnej o wyższej jakości. Pacjenci mogą korzystać z komputerów do noszenia lub innych urządzeń medycznych w domu. Dzięki nim możliwe jest sprawdzanie ciśnienia tętniczego, temperatury oraz rytmu serca, i wysyłanie wyników lekarzowi do analizy. Medycy mogą wprowadzać notatki o pacjencie, wypisywać recepty i dodawać inne dane, które farmaceuci i specjaliści mogą łatwo odczytać w swoim miejscu pobytu.

Zintegrowane komputery do noszenia śledzą funkcje życiowe pacjentów w ciągu dnia i przesyłają dane do chmury. Pozwala to na łatwą i ciągłą ocenę zarówno przez samych pacjentów, jak i lekarzy. Ten poziom monitorowania może pomóc pacjentom z przewlekłymi chorobami w lepszym nadzorowaniu własnego zdrowiem, a nawet zapobiec wizytom na oddziałach ratunkowych i intensywnej terapii. Jeśli pacjenci czują się źle lub mają pytania, mogą umówić wizytę telemedyczną — lekarz ma wówczas dostęp do istniejących odczytów i na ich podstawie udzielić porad.

Samoobsługowe kioski w różnych miejscach, takich jak przychodnie, apteki lub miejsca publiczne, zapewniają pacjentom metody łączności z lekarzami. Ponadto kioski te pozwalają pacjentom na rezerwację spotkań i wnoszenie płatności.

Ratownicy medyczni mogą korzystać z urządzeń telemedycznych w celu wykonania EEG, EKG oraz innych odczytów. Następnie mogą wysłać je do szpitala, będąc cały czas w trasie. Specjaliści mogą powiadamiać oddział intensywnej terapii, dzięki czemu personel będzie lepiej przygotowany na przyjazd pacjenta. Zdolność natychmiastowego reagowania na nagłe sytuacje, może ratować życie. Dotyczy to szczególnie przypadków ataku serca lub wylewu.

Nowe możliwości telemedycyny pojawiły się wraz z wykorzystaniem w niej SI. Przykładowo sztuczna inteligencja może dostarczać komunikaty, które ułatwiają przekazanie historii pacjenta podczas wizyty telemedycznej, dynamicznie dostosowując pytania w oparciu o odpowiedzi.1 Ponadto algorytmy SI mogą pomóc w diagnostyce, zwłaszcza w przypadku takich dolegliwości, jak czerniak.1 Inne narzędzia oparte na AI oferują spersonalizowane przypomnienia dotyczące leków, a także zalecenia dotyczące rutynowych badań kontrolnych w oparciu o monitorowanie osobistych danych medycznych.1

Technologia telemedyczna pozwala na częste zaangażowanie pacjenta oraz monitorowanie za pomocą regularnego gromadzenia danych. Lekarze mogą szybko zareagować na nowe informacje i zmotywować pacjenta do samodzielnej opieki.

Zdalny nadzór nad pacjentem i konsultacje

Obecnie pacjenci mogą przekazywać lekarzom dane biometryczne z komputerów do noszenia lub urządzeń do zdalnego monitorowania, takich jak pulsometry czy ciśnieniomierze. Lekarze mogą uzyskać dostęp do informacji o pacjencie przez pulpit lub system wsparcia decyzji klinicznych, w którym przechowywane są dane. Umożliwia to zobaczenie statusu pacjenta w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Telemedycyna i inne telezdrowotne formy monitorowania mogą pomóc pacjentom i ich lekarzom we wspólnym leczeniu przewlekłych dolegliwości, takich jak choroby układu krążenia, cukrzyca lub astma. Ponadto lekarze mogą nadzorować pacjentów w domu, po wypisaniu ze szpitala, lub w trakcie powrotu do zdrowia po urazie.

Nowa generacja zdolności SI pozwoli na włączenie do systemów jeszcze więcej danych zdrowotnych, co pomoże w wykrywaniu schematów, wskazujących na potencjalne problemy. Przykładowo, systemy mogą pomóc w monitorowaniu codziennego ciśnienia tętniczego i poziomów glukozy. Regularne mierzenie temperatury pacjentów powracających do zdrowia po operacji, pozwala lekarzom podjąć błyskawiczne działania w razie infekcji. Te wszystkie możliwości są szczególnie korzystne dla pacjentów mieszkających w obszarach wiejskich, do których bardzo ciężko przyjechać z wizytą domową.

Roboty telemedyczne

Robotyka w opiece zdrowotnej może pomóc w zdalnym nadzorowaniu pacjenta i pozwolić specjalistom przeprowadzić konsultacje z pracownikami wiejskich szpitali. Przykładowo, samodzielne roboty telemedyczne mogą pokierować pacjentów na badanie lub do sali szpitalnej, co pozwala medykom wchodzić w interakcje na odległość. Pacjent z ostrego dyżuru może ze swojego łóżka komunikować się z pielęgniarką, podczas gdy ona dogląda innych chorych lub wykonuje inne zadania. Niektóre roboty mogą towarzyszyć lekarzom w obchodach i udostępniać transmisje na żywo pracującym zdalnie specjalistom, którzy z kolei są w stanie przeprowadzić dzięki temu konsultacje za pośrednictwem ekranu. Jeśli natomiast chodzi o wiejskie szpitale, lekarze i specjaliści mogą udzielać porad zdalnie. Istnieją też przypadki, gdy medycy biorą nocne dyżury w takich szpitalach, będąc w innej strefie czasowej. Większość samodzielnych robotów telemedycznych monitoruje stan swoich baterii i w razie potrzeby kierują się do stacji ładowania. Pozwala to pracownikom służby zdrowia skupić się na własnych zadaniach.

Inne roboty pozwalają chirurgom na wykonywanie zdalnych asyst przy operacji, wyświetlając im ten sam obraz, który widzi lekarz przeprowadzający zabieg.

Technologie Intel® dla telemedycyny

Wdrożenie sprawnie działającej struktury telemedycznej wymaga od lekarzy i systemów opieki zdrowotnej opracowania planu, który obejmuje każdą z poniższych kwestii:

  • Przyjęcie solidnych zasad bezpieczeństwa i prywatności, w tym spełniających przepisy HIPAA
  • Integracja z oprogramowaniem elektronicznej dokumentacji medycznej
  • Wdrożenie elastycznej i bezpiecznej infrastruktury IT, w tym wytrzymałych możliwości sieciowych
  • Kompatybilność pomiędzy urządzeniami i oprogramowaniem
  • Proste interfejsy dla pacjentów i lekarzy, w tym łatwy w obsłudze portal obsługi klienta
  • Ocena kliniczna, planowanie i rozwiązania związane z organizacją zadań

Firma Intel współpracuje z wieloma producentami sprzętu i dostawcami oprogramowania. Wszystko to w celu obsługi systemów telemedycznych, które spełniają powyższe wymagania. Technologie Intel® pomagają w stworzeniu skalowalnej struktury w całym ekosystemie technologii medycznych — od połączonych komputerów do noszenia, po serwery brzegowe w klinikach.

Sukces telemedycyny i telezdrowia

Jednym z rozwiązań telemedycznych zasilanych technologią Intel® jest Medical Informatics Corp. (MIC) platforma Sickbay. Ta platforma oprogramowania, z atestem FDA, gromadzi dane pacjentów ze sprzętu ICU oraz od sprzedawców, co pozwala na zdalne nadzorowanie chorych. Rezultat? Systemy opieki zdrowotnej mogą błyskawicznie rozszerzyć pojemność ICU, jednocześnie pomagając w zmniejszeniu narażenia na patogeny. Dodatkowo lekarze mają dostęp do kompleksowych danych o pacjencie z każdego komputera, tabletu lub telefonu. W rezultacie mogą nadzorować nawet 100 pacjentów w różnych ośrodkach. Szpital Houston Methodist Hospital rozszerzył wykorzystanie platformy Sickbay, aby przygotować ICU, jako element reakcji placówki na COVID-19.

Kolejne rozwiązanie partnerskie od firmy InTouch Health* wykorzystuje technologię Intel® w celu dostarczenia globalnej platformy w chmurze, umożliwiającej wirtualną opiekę zdrowotną. Platforma ta obsługuje szereg urządzeń i zarządzanych usług, które ułatwiają oraz skalują takie działania.

Przyszłość technologii telemedycznych

Technologia telemedyczna stała się kluczową bronią przeciwko wirusowi COVID-19. Ponadto okazało się, że jest ona w stanie ulepszyć świadczenie opieki zdrowotnej w stopniu ogólnym. Telemedycyna pozwala specjalistom udzielać pomocy w nagłych przypadkach, umożliwia pracownikom służby zdrowia unikać narażenia na kontakt z patogenami i zapewnia ciągłość opieki nad pacjentami z chorobami przewlekłymi. Zarówno lekarze, jak i administratorzy służby zdrowia i pacjenci, zdali sobie sprawę, jaką wygodę, jakość i innowacyjność niesie ze sobą technologia telemedyczna, w zakresie zapewniania opieki zdrowotnej.

Telemedycyna pozwala zespołom medyków usprawnić rutynowe badania i ciągłe nadzorowanie pacjentów. Dzięki temu, mogą skupić się bardziej na bezpośrednich kontaktach z chorymi, gdy jest to najbardziej potrzebne. Wraz z rozwojem telemedycyny, postępy w dziedzinie SI i przetwarzania brzegowego umożliwią lepsze wykorzystanie analityki w czasie rzeczywistym do stawiania diagnoz, szybsze reagowanie na nagłe przypadki i udostępnianie informacji. Pracując ramię w ramię z twórcami sprzętu i oprogramowania w całym medycznym ekosystemie, firma Intel wspiera technologię telemedyczną, która będzie w stanie sprostać szerszym wymaganiom służby zdrowia.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Technologia telemedyczna obejmuje komunikację, sprzęt medyczny i inne urządzenia punktów końcowych, aby zdalnie rozdzielać usługi w zakresie zdrowia. Najnowsze technologie SI, IoT oraz brzegowe, umożliwiają zdalne przeprowadzenie dogłębnej analityki danych medycznych w czasie rzeczywistym, co może poprawić jakość opieki zdrowotnej.

Technologia telemedyczna daje lepszy dostęp do służby zdrowotnej osobom z obszarów wiejskich i zaniedbanych, a także chorym, którym stan zdrowia uniemożliwia podróżowanie. Poprawia również dostęp do opieki specjalistycznej, np. neurologicznej. Ponadto może zwiększyć jakość opieki poprzez częste zaangażowanie i lepszy dostęp do zasobów oraz danych medycznych, w porównaniu z wizytą w gabinecie.

Informacje o produktach i wydajności

1„Rola sztucznej inteligencji w dziedzinie telezdrowia,” Yearbook of Medical Informatics, sierpień 2019 r., ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6697552/.